#ترانه_بندرگرافی photos & videos

395 Posts

Advertisements

#ترانه_بندرگرافی #مکن_سکده #سکده #گوز #ایخاردن
نکن عزیزم
که دستمو گُوْز(زنبور سیاه) خورده

#ترانه_بندرگرافی #مکن_سکده #سکده #گوز #ایخاردن
نکن عزیزم
که دستمو گُوْز(زنبور سیاه) خورده

#ترانه_بندرگرافی #طلبه #بگروم #تگو #بکنوم #فرار
یادته میگفتی که هر روز دوس دارم
چند تا تیکه من بهت بندازم
حالا که نوبت جبران من شد
دلم میخواد که حالتو بگیرم

#ترانه_بندرگرافی #طلبه #بگروم #تگو #بکنوم #فرار
یادته میگفتی که هر روز دوس دارم
چند تا تیکه من بهت بندازم
حالا که نوبت جبران من شد
دلم میخواد که حالتو بگیرم

Advertisements

#ترانه_بندرگرافی #مولوی #باغ #ناصر_عبداللهی #امنینن
پشت باغ مولوی ، کنار لوله‌ی آب
آدرس خونتونو دادند ، من اومدم تو توی خوابی
یارم اومده از سفر ، من که ندارم ازش خبر
هوای بندر چه گرمه ، میبرمت بالای کپر

#ترانه_بندرگرافی #مولوی #باغ #ناصر_عبداللهی #امنینن
پشت باغ مولوی ، کنار لوله‌ی آب
آدرس خونتونو دادند ، من اومدم تو توی خوابی
یارم اومده از سفر ، من که ندارم ازش خبر
هوای بندر چه گرمه ، میبرمت بالای کپر

#ترانه_بندرگرافی #دلوم #دلتن #جیمه_نارنجی #جیمه
دلم دنبال دلته لباس نارنجی
کجا منزلته لباس نارنجی
دلم تا تو نیای من نمیخندم
دیگه عهد و وفا با هیچکس نمیبندم

#ترانه_بندرگرافی #دلوم #دلتن #جیمه_نارنجی #جیمه
دلم دنبال دلته لباس نارنجی
کجا منزلته لباس نارنجی
دلم تا تو نیای من نمیخندم
دیگه عهد و وفا با هیچکس نمیبندم

#ترانه_بندرگرافی #دلبرکن #پیونداسمنی #چمک #دخت
سر به زیره خیلی خجالت میکشه
از مامان و باباش خیلی میترسه
بدون تقصیر از من قهر میکنه
با این دخترا خیلی فرق میکنه
یار من دلبرکه و دل کَنَکه
ولی حیف همه کاراش کلکه

#ترانه_بندرگرافی #دلبرکن #پیونداسمنی #چمک #دخت
سر به زیره خیلی خجالت میکشه
از مامان و باباش خیلی میترسه
بدون تقصیر از من قهر میکنه
با این دخترا خیلی فرق میکنه
یار من دلبرکه و دل کَنَکه
ولی حیف همه کاراش کلکه

Advertisements

#ترانه_بندرگرافی #اتگه #یار #هوندم #نمکه #پیونداسمنی
اومدم در خونه بگو مگه من نیستم یار تو
گرفتی بهونه بگو مگه من نیستم یار تو
ای یار ای یار بگو مگه من نیستم یار تو
ای داد بیداد بگو مگه من نیستم یار تو

#ترانه_بندرگرافی #اتگه #یار #هوندم #نمکه #پیونداسمنی
اومدم در خونه بگو مگه من نیستم یار تو
گرفتی بهونه بگو مگه من نیستم یار تو
ای یار ای یار بگو مگه من نیستم یار تو
ای داد بیداد بگو مگه من نیستم یار تو

#ترانه_بندرگرافی #تنگوم #گله #اینینن #همینن #مکن 
ای دل تنگم ، گله فایده نداره
گله نکن ، رسم روزگار همینه

#ترانه_بندرگرافی #تنگوم #گله #اینینن #همینن #مکن
ای دل تنگم ، گله فایده نداره
گله نکن ، رسم روزگار همینه

#ترانه_بندرگرافی #دلوم #فدات_بشوم #عاشقتوم #موا

دلم میخواد بهت بگم
تو رو میخوام خیلی زیاد
بخوای نخوای عاشقتم
دوستت دارم خیلی زیاد

#ترانه_بندرگرافی #دلوم #فدات_بشوم #عاشقتوم #موا

دلم میخواد بهت بگم
تو رو میخوام خیلی زیاد
بخوای نخوای عاشقتم
دوستت دارم خیلی زیاد

Advertisements

#ترانه_بندرگرافی #خونن #مجنونن #نادونی #دستوم

این دل این دل خونه
بیا که مجنونه
نمیدونی چند ساله
دستام ازش دوره ‌
‌
‌
‌‌
‌
‌
‌
‌
دانلود آهنگ در کانال(لینک بالای پیج)

#ترانه_بندرگرافی #خونن #مجنونن #نادونی #دستوم

این دل این دل خونه
بیا که مجنونه
نمیدونی چند ساله
دستام ازش دوره ‌


‌‌
دانلود آهنگ در کانال(لینک بالای پیج)

#ترانه_بندرگرافی #ماستوم_واردن #ماست #گل_سرخ

ماست آوردم
ماست تازه آوردم
صد مَن گل سرخ
به التماس آوردم ‌
‌‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌ ‌
دانلود آهنگ در کانال(لینک بالای پیج)

#ترانه_بندرگرافی #ماستوم_واردن #ماست #گل_سرخ

ماست آوردم
ماست تازه آوردم
صد مَن گل سرخ
به التماس آوردم ‌
‌‌

‌ ‌
دانلود آهنگ در کانال(لینک بالای پیج)

#ترانه_بندرگرافی #اتزه #خنجر #اگینی #مهران_میررستمی
شیشه عمر منو شکستی
مثل یک لیوان چینی
زدی خنجر به قلب من
تو همش خودتو میبینی
‌
‌
‌
‌
‌
‌
دانلود آهنگ در کانال : t.me/Bandargraphy

#ترانه_بندرگرافی #اتزه #خنجر #اگینی #مهران_میررستمی
شیشه عمر منو شکستی
مثل یک لیوان چینی
زدی خنجر به قلب من
تو همش خودتو میبینی


دانلود آهنگ در کانال : t.me/Bandargraphy

#ترانه_بندرگرافی #دلوم #گتیشن #گریک #دیدوم #صبا
دلم چنان گرفته از این عمر تلخ و بی حاصل
میگم خوشبحال اونی که نه احساسی داره و نه جان و نه دل
خوابم پر از گراز و کراسه(نوعی روباه)، پر از گریه و عذاب
سراب بود هر چیز که دیدم ، فردا همیشه سراب
‌
‌
(‌دانلود آهنگ از کانال بالای پیج)

#ترانه_بندرگرافی #دلوم #گتیشن #گریک #دیدوم #صبا
دلم چنان گرفته از این عمر تلخ و بی حاصل
میگم خوشبحال اونی که نه احساسی داره و نه جان و نه دل
خوابم پر از گراز و کراسه(نوعی روباه)، پر از گریه و عذاب
سراب بود هر چیز که دیدم ، فردا همیشه سراب


(‌دانلود آهنگ از کانال بالای پیج)

#ترانه_بندرگرافی #نابو #باوروم #ایطو #خنجر #بندری
اصلا نابو باوروم
ایطو در..

#ترانه_بندرگرافی #نابو #باوروم #ایطو #خنجر #بندری
اصلا نابو باوروم
ایطو در..

#ترانه_بندرگرافی #فاطی #تنگن #خدا #حلقه #نومزاد
فاطمه دلش تنگه ای خدا
آب زیر سنگه ای خدا
حلقه آوردند نامزدی
برا دستش تنگه ای خدا 😭😂

#ترانه_بندرگرافی #فاطی #تنگن #خدا #حلقه #نومزاد
فاطمه دلش تنگه ای خدا
آب زیر سنگه ای خدا
حلقه آوردند نامزدی
برا دستش تنگه ای خدا 😭😂

#ترانه_بندرگرافی #قطره #چکه #بارون #عاشقونه #کنارون
یه قطره قطره بارون
گل ابریشم کنارا(سدر)
نم نم عاشقانه
هوای دل بهارا

#ترانه_بندرگرافی #قطره #چکه #بارون #عاشقونه #کنارون
یه قطره قطره بارون
گل ابریشم کنارا(سدر)
نم نم عاشقانه
هوای دل بهارا

#ترانه_بندرگرافی #دوست_امهه #امهه #نتاروم #دل

دوست دارم بی عذر و بهونه
دوست دارم بهت علاقه دارم
دوست دارم دیگه طاقت نمیارم
که یه روز اسمتو رو لبام نیارم

#ترانه_بندرگرافی #دوست_امهه #امهه #نتاروم #دل

دوست دارم بی عذر و بهونه
دوست دارم بهت علاقه دارم
دوست دارم دیگه طاقت نمیارم
که یه روز اسمتو رو لبام نیارم

#ترانه_بندرگرافی #عذابوم #الهه_جهادگر #ایکک #امهه

میخوای بری برو انقد نده عذابم
بی تو مهم نباشه که در چه حالم
میخوای بری نگو که دوست دارم
خوب میدونی حتی دروغاتم باور دارم

#ترانه_بندرگرافی #عذابوم #الهه_جهادگر #ایکک #امهه

میخوای بری برو انقد نده عذابم
بی تو مهم نباشه که در چه حالم
میخوای بری نگو که دوست دارم
خوب میدونی حتی دروغاتم باور دارم

#ترانه_بندرگرافی #نگاهتوم #امگفتن #کنارتوم

شدیدا عاشق شدم
من محتاج نگاهتم
با تصمیمی که گرفتم
همیشه من کنارتم

#ترانه_بندرگرافی #نگاهتوم #امگفتن #کنارتوم

شدیدا عاشق شدم
من محتاج نگاهتم
با تصمیمی که گرفتم
همیشه من کنارتم

Advertisements

#ترانه_بندرگرافی #درمونی #نین #دلومن #پایونی #غم
درخواستی از @amir.hh0

دردی که رو دلمه
بخدا درمون نداره
غم و غصه‌ی دل من
هیچوقت پایانی نداره

#ترانه_بندرگرافی #درمونی #نین #دلومن #پایونی #غم
درخواستی از @amir.hh0

دردی که رو دلمه
بخدا درمون نداره
غم و غصه‌ی دل من
هیچوقت پایانی نداره

#ترانه_بندرگرافی #امین_جوزانی #عاشکی #ناچسپد
درخواستی از @exclusive.bnd

عاشقی به آدم تو دار نمیچسبه

#ترانه_بندرگرافی #امین_جوزانی #عاشکی #ناچسپد
درخواستی از @exclusive.bnd

عاشقی به آدم تو دار نمیچسبه

#ترانه_بندرگرافی #ایکشتن #جمالت #نابو #ایکردن
درخواستی از @_tahamohammadi_

منو کشته اون صورت خوشگلت
صورت زیبا و بی مثالت
مجذوب کرده این دل منو
جوری که نمیشه بی خیالت
‌
‌
بی مه ایکشتن - ابوالفضل مهدی نسب

#ترانه_بندرگرافی #ایکشتن #جمالت #نابو #ایکردن
درخواستی از @_tahamohammadi_

منو کشته اون صورت خوشگلت
صورت زیبا و بی مثالت
مجذوب کرده این دل منو
جوری که نمیشه بی خیالت


بی مه ایکشتن - ابوالفضل مهدی نسب

#ترانه_بندرگرافی #عارف_شاکری #همو #پشتریمی
عکس ارسالی...
‌
‌ تو گل خاکستری منی
همون شوق گذشته منی

#ترانه_بندرگرافی #عارف_شاکری #همو #پشتریمی
عکس ارسالی...

‌ تو گل خاکستری منی
همون شوق گذشته منی

#ترانه_بندرگرافی #کاشکه #ایشه #دلوم #شبو

درخواست از @fatimaahmadi.official

کاشکی میشد بودی
آغوش من دوستت داره
دوستت داره این دلم
هنوز همون حسو بهت داره

#ترانه_بندرگرافی #کاشکه #ایشه #دلوم #شبو

درخواست از @fatimaahmadi.official

کاشکی میشد بودی
آغوش من دوستت داره
دوستت داره این دلم
هنوز همون حسو بهت داره

#ترانه_بندرگرافی #ناچسبت #بندوم #صداتن #هاده
درخواستی از @_.pymx._

بند بندم تو رو صدا میزنه
یه عصر چشم به راهته
دست تو بذار تو دستام
همونجور که دل میخوادش

ناچسبت - امین جوزانی

#ترانه_بندرگرافی #ناچسبت #بندوم #صداتن #هاده
درخواستی از @_.pymx._

بند بندم تو رو صدا میزنه
یه عصر چشم به راهته
دست تو بذار تو دستام
همونجور که دل میخوادش

ناچسبت - امین جوزانی

#ترانه_بندرگرافی #ادم #قول_ادم #فاطمه_وحیدی
قول میدم قول میدم
که دلت رو پس ندم
بمونی پیش من
تو رو از دست ندم

#ترانه_بندرگرافی #ادم #قول_ادم #فاطمه_وحیدی
قول میدم قول میدم
که دلت رو پس ندم
بمونی پیش من
تو رو از دست ندم

Advertisements

#ترانه_بندرگرافی #چقد #خوبن #چقد_خوبن

چقد خوبه یکی دلواپسمه

#ترانه_بندرگرافی #چقد #خوبن #چقد_خوبن

چقد خوبه یکی دلواپسمه

#ترانه_بندرگرافی #پیوند_اسمنی #جونی #پیونداسمنی

تو خیلی خوشگلی 🙃
شاه پریایی 🤗

#ترانه_بندرگرافی #پیوند_اسمنی #جونی #پیونداسمنی

تو خیلی خوشگلی 🙃
شاه پریایی 🤗

#ترانه_بندرگرافی #فریادوم #ناصر_پورکرم #امنین

به فریادم برس که طاقت ندارم
جدا از تو یه روز راحت ندارم
منی که زنده ام با بودن تو
به این تنهایی گشتن عادت ندارم

ناصر پورکرم - 
دانلود در کانال 
Telegram.me/Bandargraphy

#ترانه_بندرگرافی #فریادوم #ناصر_پورکرم #امنین

به فریادم برس که طاقت ندارم
جدا از تو یه روز راحت ندارم
منی که زنده ام با بودن تو
به این تنهایی گشتن عادت ندارم

ناصر پورکرم -
دانلود در کانال
Telegram.me/Bandargraphy

#ترانه_بندرگرافی #الهه_جهادگر #الهه #بگه_لیلی #زن

بگه عاشق
بگه لیلی
بگه زن
#ترانه_بندرگرافی #ایی #نتا #نابو #رضا_صادقی
درخواستی از @fateme_rsi_

قاعده این دنیا عوض شد
یک با یک نمیشه دوتا
اونکه چشم به راه داره
بهش بگین دیگه نمیاد

#ترانه_بندرگرافی #ایی #نتا #نابو #رضا_صادقی
درخواستی از @fateme_rsi_

قاعده این دنیا عوض شد
یک با یک نمیشه دوتا
اونکه چشم به راه داره
بهش بگین دیگه نمیاد

#ترانه_بندرگرافی #اسلام_وحید ‌#تگشت #تخواست #اتنها

دانلود عکس ها و کلیپ ها در تلگرام :
Telegram.me/Bandargraphy

#ویدیو_بندرگرافی

#ترانه_بندرگرافی #اسلام_وحید#تگشت #تخواست #اتنها

دانلود عکس ها و کلیپ ها در تلگرام :
Telegram.me/Bandargraphy

#ویدیو_بندرگرافی

#ترانه_بندرگرافی #امین_جوزانی ‌#خواهشومن #عاشقوم

دانلود عکس ها و کلیپ ها در تلگرام :
Telegram.me/Bandargraphy

#ویدیو_بندرگرافی

#ترانه_بندرگرافی #امین_جوزانی#خواهشومن #عاشقوم

دانلود عکس ها و کلیپ ها در تلگرام :
Telegram.me/Bandargraphy

#ویدیو_بندرگرافی

#ترانه_بندرگرافی #آرشاوین ‌#عاشقوم #جونن

دانلود عکس ها و کلیپ ها در تلگرام :
Telegram.me/Bandargraphy

#ویدیو_بندرگرافی

#ترانه_بندرگرافی #آرشاوین#عاشقوم #جونن

دانلود عکس ها و کلیپ ها در تلگرام :
Telegram.me/Bandargraphy

#ویدیو_بندرگرافی

#ترانه_بندرگرافی #ادونوم #مه #امرت #ابرت
ادونوم یه روزی دل مه امرت...
حسرت دیدن تو به گور ابرت :) ‌
‌
معنی :
میدونم یه روزی دل من میمیره
حسرت دیدن تو رو به گور میبره

#ترانه_بندرگرافی #ادونوم #مه #امرت #ابرت
ادونوم یه روزی دل مه امرت...
حسرت دیدن تو به گور ابرت :) ‌

معنی :
میدونم یه روزی دل من میمیره
حسرت دیدن تو رو به گور میبره

#ترانه_بندرگرافی #ناچسبد #ناچسبت #عشق
روز عید هوند تا نیی تیغار ناچسبت
‌
‌
‌ معنی :
بعد از یه عمر یه کم دیدن نمیچسبه
مثل بارون تا نشی تکرار نمیچسبه
‌
‌
امین جوزانی - ناچسبت

#ترانه_بندرگرافی #ناچسبد #ناچسبت #عشق
روز عید هوند تا نیی تیغار ناچسبت


‌ معنی :
بعد از یه عمر یه کم دیدن نمیچسبه
مثل بارون تا نشی تکرار نمیچسبه


امین جوزانی - ناچسبت

#ترانه_بندرگرافی #دلوم #گنوغ #بزنوم

کیا با این آهنگ خاطره دارند؟ 
معنی :
دلم میخواد از عشق تو
سرمو به دیوار بزنم
مث دیونه تو کوچه ها
شیون و فریاد بزنم

#ترانه_بندرگرافی #دلوم #گنوغ #بزنوم

کیا با این آهنگ خاطره دارند؟
معنی :
دلم میخواد از عشق تو
سرمو به دیوار بزنم
مث دیونه تو کوچه ها
شیون و فریاد بزنم

#ترانه_بندرگرافی #متونسته #دیریا #مزه
اگه متونسته🙂
دل وا دیریا مزه💙
رو بال ابرو منشت✨☁️
به آسمون پر مزه🙇

معنی :
اگه میتونستم دلمو به دریا میزدم
رو بال ابرا مینشستم به آسمون پر میزدم

#ترانه_بندرگرافی #متونسته #دیریا #مزه
اگه متونسته🙂
دل وا دیریا مزه💙
رو بال ابرو منشت✨☁️
به آسمون پر مزه🙇

معنی :
اگه میتونستم دلمو به دریا میزدم
رو بال ابرا مینشستم به آسمون پر میزدم

#ترانه_بندرگرافی #هستروم #گنوغ #ممرد
مه عاشق تو هستروم 😍

معنی :
من عاشق تو بودم
دیوونه‌ت بودم واست میمردم

#ترانه_بندرگرافی #هستروم #گنوغ #ممرد
مه عاشق تو هستروم 😍

معنی :
من عاشق تو بودم
دیوونه‌ت بودم واست میمردم

#ترانه_بندرگرافی #هنوزا #میزن #فنجون

ادامه شو شما بنویسین 😛✌

#ترانه_بندرگرافی #هنوزا #میزن #فنجون

ادامه شو شما بنویسین 😛✌

#ترانه_بندرگرافی #خومی #مه #عاشقی
تو مال خومی
بُمُون تو بِی مِه
مُوندِن پایِ تو
عاشقی از مِه ‌
‌
معنی :
تو مال خودمی
بمون برای من
موندن پای تو
عاشقی از من ‌
خواننده : @shirinbnd99
تنظیم : @ehsan_rezaei_music
‌
‌
‌ ‌| Telegram : Bandargraphy | دانلود تصاویر و فیلما در‌ |

#ترانه_بندرگرافی #خومی #مه #عاشقی
تو مال خومی
بُمُون تو بِی مِه
مُوندِن پایِ تو
عاشقی از مِه ‌

معنی :
تو مال خودمی
بمون برای من
موندن پای تو
عاشقی از من ‌
خواننده : @shirinbnd99
تنظیم : @ehsan_rezaei_music


‌ ‌| Telegram : Bandargraphy | دانلود تصاویر و فیلما در‌ |

#ترانه_بندرگرافی #اچکی #بارون #موندنت

مثل یَه قطرَه بارونی
رو دل خشکُم اَچَکی
بال اَگِرُوم از موندِنِت
اَمان از وقتی که نَبی

معنی :
مثل یه قطره بارونی رو دل خشکم میچکی
پرواز میکنم از موندنت امان از وقتی که نباشی
‌
‌
‌ ‌ ‌‌‌ | Telegram : Bandargraphy | دانلود تصاویر و فیلما در‌ |

#ترانه_بندرگرافی #اچکی #بارون #موندنت

مثل یَه قطرَه بارونی
رو دل خشکُم اَچَکی
بال اَگِرُوم از موندِنِت
اَمان از وقتی که نَبی

معنی :
مثل یه قطره بارونی رو دل خشکم میچکی
پرواز میکنم از موندنت امان از وقتی که نباشی


‌ ‌ ‌‌‌ | Telegram : Bandargraphy | دانلود تصاویر و فیلما در‌ |

#ترانه_بندرگرافی #براگردی #بگه_کی #خسته

خسته بودوم ...
‌
‌
‌ | Telegram : Bandargraphy | دانلود تصاویر و فیلما در‌ |

#ترانه_بندرگرافی #براگردی #بگه_کی #خسته

خسته بودوم ...


‌ | Telegram : Bandargraphy | دانلود تصاویر و فیلما در‌ |

#ترانه_بندرگرافی #هستروم #امنادی #تو

مِه عاشق تو هَستَروم...
بِجٌز تو اومنادی به کَسی... ‌
‌| Telegram : Bandargraphy |

#ترانه_بندرگرافی #هستروم #امنادی #تو

مِه عاشق تو هَستَروم...
بِجٌز تو اومنادی به کَسی... ‌
‌| Telegram : Bandargraphy |

#ترانه_بندرگرافی #مه #احساس #آغاز
درخواستی از @aida_abbasnezhad

احساس از مِه ابراز از تو
تکرار از مه آغاز از تو

#ترانه_بندرگرافی #مه #احساس #آغاز
درخواستی از @aida_abbasnezhad

احساس از مِه ابراز از تو
تکرار از مه آغاز از تو

#ترانه_بندرگرافی #ناصرپورکرم #خومو
عکس و درخواستی از @sam__sedigh

چِقَد وا خومُو دِل کلنجار بِرَم
تو مَستی وا سَر تویه دیوار برم

#ترانه_بندرگرافی #ناصرپورکرم #خومو
عکس و درخواستی از @sam__sedigh

چِقَد وا خومُو دِل کلنجار بِرَم
تو مَستی وا سَر تویه دیوار برم

#ترانه_بندرگرافی #دلوم #موندوم #اتکردن
درخواستی از @arefeghma

رو ساحلِ تارِ دِلُوم 
مِه موندُوم و ایی مُشکلُوم
غم رو دِلُوم قدم مَزَن
که عمروم اِتکِردِن تَموم

معنی :
روی ساحل تاریک دلم
من موندم و این مشکلم
غم رو دلم قدم نزن
که عمرمو کردی تموم

#ترانه_بندرگرافی #دلوم #موندوم #اتکردن
درخواستی از @arefeghma

رو ساحلِ تارِ دِلُوم
مِه موندُوم و ایی مُشکلُوم
غم رو دِلُوم قدم مَزَن
که عمروم اِتکِردِن تَموم

معنی :
روی ساحل تاریک دلم
من موندم و این مشکلم
غم رو دلم قدم نزن
که عمرمو کردی تموم

#ترانه_بندرگرافی #تخا #جونوم #روزگاروم
درخواستی و عکس از @fat.h.tanha

بِه مِه تَدادَه وَعدَه
قَسَم تَخا به جُونُوم
یه دنیا آرزو مه
سیاه بو روزگارُوم

معنی :
بهم وعده میدادی
قسم میخوردی به جونم
یه دنیا آرزوی من
سیاه شد روزگارم

#ترانه_بندرگرافی #تخا #جونوم #روزگاروم
درخواستی و عکس از @fat.h.tanha

بِه مِه تَدادَه وَعدَه
قَسَم تَخا به جُونُوم
یه دنیا آرزو مه
سیاه بو روزگارُوم

معنی :
بهم وعده میدادی
قسم میخوردی به جونم
یه دنیا آرزوی من
سیاه شد روزگارم