#تغذیه_ورزشی photos & videos

23.1k Posts

زمانی که غذا میل می‌کنید سیستم گردش خون شما، خون بیشتری رو به سمت دستگاه گوارشتون میفرسته تا کار "هضم" غذای شما شروع بشه و وقتی شما در اون زمان بخواهید ورزش کنید، عضلاتتون هم به خون بیشتری نیاز دارند تا منقبض شوند؛ در نتیجه هر دو سیستم به خاطر نرسیدن خون کافی دچار مشکل می‌شوند. 😖
شما ممکن است دچار "گرفتگی عضله" یا مشکلات معده مثل "سوزش سر دل" بشوید و حتی خود ورزش کردن هم برای شما "سخت و طاقت‌‌فرسا" شود و...😓
✅ برای خلاصی از این مشکل‌ها دقت کنید که یک فاصله‌ی 2-3 ساعتی بین غذا خوردن و ورزش کردنتون قرار بدهید و انتخاب وعده‌ی غذاییتون به قدری سبک باشه که تا وقتی می‌خواهید ورزش را شروع کنید، هضم شده باشه و بدن بتواند از انرژی آن استفاده کند. ☺️💪🏻
#سلامتی #معده_درد #گرفتگی_عضلات #غذای_سالم #ورزش_شکم #ورزش_در_خانه #تغذیه_ورزشی #لاغری_آسان #چگونه_لاغر_شویم #چگونه_ورزش_کنیم #ورزشی_زنانه #ورزش_آقایان #ورزش_مناسب

@raze_salamati98

زمانی که غذا میل می‌کنید سیستم گردش خون شما، خون بیشتری رو به سمت دستگاه گوارشتون میفرسته تا کار "هضم" غذای شما شروع بشه و وقتی شما در اون زمان بخواهید ورزش کنید، عضلاتتون هم به خون بیشتری نیاز دارند تا منقبض شوند؛ در نتیجه هر دو سیستم به خاطر نرسیدن خون کافی دچار مشکل می‌شوند. 😖
شما ممکن است دچار "گرفتگی عضله" یا مشکلات معده مثل "سوزش سر دل" بشوید و حتی خود ورزش کردن هم برای شما "سخت و طاقت‌‌فرسا" شود و...😓
✅ برای خلاصی از این مشکل‌ها دقت کنید که یک فاصله‌ی 2-3 ساعتی بین غذا خوردن و ورزش کردنتون قرار بدهید و انتخاب وعده‌ی غذاییتون به قدری سبک باشه که تا وقتی می‌خواهید ورزش را شروع کنید، هضم شده باشه و بدن بتواند از انرژی آن استفاده کند. ☺️💪🏻
#سلامتی #معده_درد #گرفتگی_عضلات #غذای_سالم #ورزش_شکم #ورزش_در_خانه #تغذیه_ورزشی #لاغری_آسان #چگونه_لاغر_شویم #چگونه_ورزش_کنیم #ورزشی_زنانه #ورزش_آقایان #ورزش_مناسب

@raze_salamati98

چرا برای کاهش وزن و تثبیت این کاهش باید از تمرینات ورزشی استفاده کرد؟
این موضوع برمیگردد به فنوتیپ بافت چربی، در واقع یک سلول چربی تشکیل شده از اندامک های درون سلولی و یک واکوئل بزرگ حاوی تری گلیسرید. زمانی که ما رژیم غذایی میگیرم این واکوئل را کوچک می‌کنیم ولی روی برخی از اندامک های سلول مثل میتوکندری که نیروگاه سلول هستند هیچ کاری نمی‌کنیم. با عدم رعایت رژیم غذایی یا تغییر در بالانس انرژی متعادل شده با رژیم غذایی، بلافاصله این واکوئل به اندازه اولیه خود و در برخی موارد ممکن است به فراتر از اندازه قبل از رژیم برگردد.
این در حالی است که از جمله فواید فعالیت ورزشی منظم ایجاد بایوژنز میتوکندریایی یا همان افزایش تعداد و سایز میتوکندری هاست.
بر این اساس حتماً جهت کاهش وزن علاوه بر رژیم غذایی باید از فعالیت ورزشی هم استفاده کرد تا ضمن کاهش سایز واکوئل سلول چربی، تعداد و اندازه نیروگاه های داخل این نوع سلول را افزایش دهیم.
اما اینکه چه نوع برنامه تمرینی می‌تواند به کاهش بیشتر وزن منجر شود؟
در تمرینات اینتروال این نکته ضروری است که پس از گرم کردن و رساندن ضربان قلب ورزشکار به ۷۰ تا ۸۰ درصد ضربان قلب هدفش، از وهله های یک دقیقه ای ضربان قلب بالا و پایین طراحی شده استفاده می کنیم. برای مثال پس از ۱۰ دقیقه تمرین هوازی تداومی، می‌توانیم شدتی معادل ۵۰ درصدTHR یا ضربان قلب هدف را برای دامنه پایین شدت تمرینی و شدتی معادل ۷۵ درصدTHR را برای دامنه بالای شدت تمرین در نظر گرفت. برای این منظور ابتدا از فرمول کارونن ضربان قلب معادل THR50 و ۷۵ درصد را بدست می آوریم. سپس با ضربان سنج سرعت های تردمیل در آن ضربان را یادداشت می کنیم. اکنون می‌توانیم برای ورود به دامنه پایین و بالا شدت، سرعت تردمیل را کم یا زیاد کنیم.
فرمول کارونن: ضربان قلب حداکثر (سن-۲۲۰)- ضربان قلب استراحتی*درصد مورد نظر+ضربان قلب استراحتی.
برای مثال فردی که ۴۰ سال سن دارد و ضربان قلب استراحتی وی ۷۵ ضربه در دقیقه است. THR50 وی معادل، ۱۲۸ ضربان در دقیقه وTHR75 وی معادل، ۱۵۴ ضربان در دقیقه می باشد.
سرعتی که این ضربان ها در آن بدست می آیند مهم است.
#تغذیه#تغذیه_ورزشی#چربی_سوزی#رژیم_غذایی#اینتروال
#fit#fitness#sport_nutrient#performance

چرا برای کاهش وزن و تثبیت این کاهش باید از تمرینات ورزشی استفاده کرد؟
این موضوع برمیگردد به فنوتیپ بافت چربی، در واقع یک سلول چربی تشکیل شده از اندامک های درون سلولی و یک واکوئل بزرگ حاوی تری گلیسرید. زمانی که ما رژیم غذایی میگیرم این واکوئل را کوچک می‌کنیم ولی روی برخی از اندامک های سلول مثل میتوکندری که نیروگاه سلول هستند هیچ کاری نمی‌کنیم. با عدم رعایت رژیم غذایی یا تغییر در بالانس انرژی متعادل شده با رژیم غذایی، بلافاصله این واکوئل به اندازه اولیه خود و در برخی موارد ممکن است به فراتر از اندازه قبل از رژیم برگردد.
این در حالی است که از جمله فواید فعالیت ورزشی منظم ایجاد بایوژنز میتوکندریایی یا همان افزایش تعداد و سایز میتوکندری هاست.
بر این اساس حتماً جهت کاهش وزن علاوه بر رژیم غذایی باید از فعالیت ورزشی هم استفاده کرد تا ضمن کاهش سایز واکوئل سلول چربی، تعداد و اندازه نیروگاه های داخل این نوع سلول را افزایش دهیم.
اما اینکه چه نوع برنامه تمرینی می‌تواند به کاهش بیشتر وزن منجر شود؟
در تمرینات اینتروال این نکته ضروری است که پس از گرم کردن و رساندن ضربان قلب ورزشکار به ۷۰ تا ۸۰ درصد ضربان قلب هدفش، از وهله های یک دقیقه ای ضربان قلب بالا و پایین طراحی شده استفاده می کنیم. برای مثال پس از ۱۰ دقیقه تمرین هوازی تداومی، می‌توانیم شدتی معادل ۵۰ درصدTHR یا ضربان قلب هدف را برای دامنه پایین شدت تمرینی و شدتی معادل ۷۵ درصدTHR را برای دامنه بالای شدت تمرین در نظر گرفت. برای این منظور ابتدا از فرمول کارونن ضربان قلب معادل THR50 و ۷۵ درصد را بدست می آوریم. سپس با ضربان سنج سرعت های تردمیل در آن ضربان را یادداشت می کنیم. اکنون می‌توانیم برای ورود به دامنه پایین و بالا شدت، سرعت تردمیل را کم یا زیاد کنیم.
فرمول کارونن: ضربان قلب حداکثر (سن-۲۲۰)- ضربان قلب استراحتی*درصد مورد نظر+ضربان قلب استراحتی.
برای مثال فردی که ۴۰ سال سن دارد و ضربان قلب استراحتی وی ۷۵ ضربه در دقیقه است. THR50 وی معادل، ۱۲۸ ضربان در دقیقه وTHR75 وی معادل، ۱۵۴ ضربان در دقیقه می باشد.
سرعتی که این ضربان ها در آن بدست می آیند مهم است.
#تغذیه #تغذیه_ورزشی #چربی_سوزی #رژیم_غذایی #اینتروال
#fit #fitness #sport_nutrient #performance

مکمل های کراتین با هدف افزایش توده عضلانی در ورزشکاران و گاهی در افراد کاشکتیک ( بسیار لاغر در اثر عوارض بیماری های مختلف) تجویز میشود.
در دوز معقول که توسط متخصص تغذیه تجویز می شود ( ۲ الی ۵ گرم در روز) بدون عوارض است و اثر بخشی آن اثبات شده است.
بیشترین جذب آن همراه با نوشیدنی های ورزشی یا کربوهیدرات ها است.
توجه: مصرف مقادیر زیاد مکمل های پروتئینی با کم آبی (دهیدراتاسیون)، فشار بر کبد و کلیه و جلوگیری از مصرف ذخایر کربوهیدرات در بدن همراه است
.
.
👌صفحه اینستاگرام دپارتمان تغذیه تناسب اندام کلینیک بهروز
. ‏📲@Behroozclinic_diet ‌‎
.
وبسایت 👈‏ http://behroozclinic.com
.
📞 02122575757
📞 02122594249
📞 02122764021

#دکتر_بهروز_باریک_بین #کلینیک_بهروز #فیتنس#پوست #مو #زیبایی #مراقبت_های_پوست #تغذیه #رژیم_لاغری #ترکیب_سنج_بدن #لاغری #تناسب_اندام #زن#زیبا#تغذیه_ورزشی#زیبایی_اندام#ورزش#ورزش_بانوان#یوگا#غذا#غذای_سالم#عروسی#بارداری#ماما#چاقی_صورت#لاغری_شکم#لاغری_پهلو

#Dermatology #Beauty #Skin

مکمل های کراتین با هدف افزایش توده عضلانی در ورزشکاران و گاهی در افراد کاشکتیک ( بسیار لاغر در اثر عوارض بیماری های مختلف) تجویز میشود.
در دوز معقول که توسط متخصص تغذیه تجویز می شود ( ۲ الی ۵ گرم در روز) بدون عوارض است و اثر بخشی آن اثبات شده است.
بیشترین جذب آن همراه با نوشیدنی های ورزشی یا کربوهیدرات ها است.
توجه: مصرف مقادیر زیاد مکمل های پروتئینی با کم آبی (دهیدراتاسیون)، فشار بر کبد و کلیه و جلوگیری از مصرف ذخایر کربوهیدرات در بدن همراه است
.
.
👌صفحه اینستاگرام دپارتمان تغذیه تناسب اندام کلینیک بهروز
. ‏📲@Behroozclinic_diet ‌‎
.
وبسایت 👈‏ http://behroozclinic.com
.
📞 02122575757
📞 02122594249
📞 02122764021

#دکتر_بهروز_باریک_بین #کلینیک_بهروز #فیتنس #پوست #مو #زیبایی #مراقبت_های_پوست #تغذیه #رژیم_لاغری #ترکیب_سنج_بدن #لاغری #تناسب_اندام #زن #زیبا #تغذیه_ورزشی #زیبایی_اندام #ورزش #ورزش_بانوان #یوگا #غذا #غذای_سالم #عروسی #بارداری #ماما #چاقی_صورت #لاغری_شکم #لاغری_پهلو

#Dermatology #Beauty #Skin

گفتم حالا که از زاویه پشت گذاشتم یکی هم از پهلو بگیرم.وقتی این پیجو زدم تقریبا ۶۸/۵ بودم ولی بس که به رژیمو چی بخورم چی نخورم فک کردم که یه کیلویی که کم کرده بودم رو با دوکیلو اضاف جواب گرفتم و من قشنگ ۶۹/۷۰۰شدم.ولی حالا تصمیم دارم با دیسیپلین و کاملا اگاهانه رژیمم رو ادامه بدم.رژیمم #های_پروتئین_دایت هست و میخوام کامل رعایتش کنم.تغییراتمو ثبت میکنم میخوام از این به بعد بیشتر از تغییراتم بذارم حتی اگه اندک باشه چون هی از غذا عکس گذاشتن باعث میشه بیشتر به خوردن فک کنم.دوست جونیا لدفن با لایک و کامنتای قشنگتون منو همراهی کنید.تامنم پرانرژی برم جلو و مث شما به اندام ایده الم برسمو دیگه حسرت پوشیدن یه لباس ماکسی به تنم نمونه...
دوستتون دارم
#فیت_با_سما 
#تغییرات_اندامی_سما
#کالری #کالری_سوزی #کم_کالری #چالش_لاغری #رژیم_لاغری #کالری_شماری #healthyfood #غذای_رژیمی #غذای_سالم #سالم_خوری #سالم #تغذیه_سالم #ورزش #تغذیه_ورزشی #رژیم_کاهش_وزن #28rooz #caloriecounting #caloriedeficit #kaloriendefizit # #fitness

گفتم حالا که از زاویه پشت گذاشتم یکی هم از پهلو بگیرم.وقتی این پیجو زدم تقریبا ۶۸/۵ بودم ولی بس که به رژیمو چی بخورم چی نخورم فک کردم که یه کیلویی که کم کرده بودم رو با دوکیلو اضاف جواب گرفتم و من قشنگ ۶۹/۷۰۰شدم.ولی حالا تصمیم دارم با دیسیپلین و کاملا اگاهانه رژیمم رو ادامه بدم.رژیمم #های_پروتئین_دایت هست و میخوام کامل رعایتش کنم.تغییراتمو ثبت میکنم میخوام از این به بعد بیشتر از تغییراتم بذارم حتی اگه اندک باشه چون هی از غذا عکس گذاشتن باعث میشه بیشتر به خوردن فک کنم.دوست جونیا لدفن با لایک و کامنتای قشنگتون منو همراهی کنید.تامنم پرانرژی برم جلو و مث شما به اندام ایده الم برسمو دیگه حسرت پوشیدن یه لباس ماکسی به تنم نمونه...
دوستتون دارم
#فیت_با_سما
#تغییرات_اندامی_سما
#کالری #کالری_سوزی #کم_کالری #چالش_لاغری #رژیم_لاغری #کالری_شماری #healthyfood #غذای_رژیمی #غذای_سالم #سالم_خوری #سالم #تغذیه_سالم #ورزش #تغذیه_ورزشی #رژیم_کاهش_وزن #28rooz #caloriecounting #caloriedeficit #kaloriendefizit # #fitness

برخی از افراد بعد از خوردن وعده های غذایی شان دچار افت قند واکنشی شدید می شوند و این عامل باعث می شود که سریعا احساس گرسنگی دوباره کنند و تمایل به غذا خوردن مجدد داشته باشند که چاقی یکی از عوارض این بیماری به ویژه در خانم هاست.
کم کردن حجم غذا در وعده های غذایی متعدد باعث می شود تا افراد رژیم غذایی خودشان را به درستی کنترل کنند مانند آنکه سه وعده غذایی اصلی را در حجم کم داشته باشند و هر دو تا سه ساعت یک میان وعده حاوی کربوهیدرات را مصرف کنند. 
درمان گرسنگی زیاد
یکی از راهکارهای موثر افزایش، استفاده از وعده های حاوی فیبر مانند سبزیجات است که افراد باید در وعده های غذایی سبزیجات تازه را مصرف کنند و برنج قهوه ای را جایگزین برنج سفید کنند و نان های سبوس دار را در وعده های غذایی اضافه کنند.  افرادی که احساس گرسنگی زیاد می کنند از مصرف غذاهای شیرین و مواد غذایی حاوی قند و شکر هستند خودداری کنند زیرا استفاده بیش از حد قند و شکر احساس گرسنگی را تشدید کرده و هنگامی که از این موادغذایی استفاده می کنید هورمونی به نام سروتین در بدن آزاد می شود که احساس غم از بین می رود و به فرد احساس شادی می دهد.  افرادی که به دلیل فشار روانی و بروز برخی از احساسات مانند اینکه در زمان عصبانیت تمایل بیشتر به غذا خوردن پیدا می کنند، افرادی هستند که غذا را تنها برای رفع گرسنگی نمی خورند بلکه غذا می خورند تا آرام شوند، این افراد قبل از تغییر رژیم غذایی خود باید به یک متخصص روانپزشک مراجعه کرده تا قبل از ایجاد هر مشکل دیگری بتوانند فشار روانی بیماری شان را کنترل کنند.  گاهی اوقات مصرف برخی از داروها می تواند احساس گرسنگی در فرد را افزایش دهد و در این صورت بهتر است فرد به پزشک معالج خود رجوع کرده و از وی بخواهد تا اگر امکان جایگزین شدن داروی دیگری وجود دارد، داروی بیمار را تغییر دهد تا فرد نیز بتواند رژیم غذایی خود را کنترل کند.
برای دیدن ویدیوهای بیشتر پیج زیر را فالو کنید🔽🔽🔽 @tiny_fitness_clip 
@tiny_fitness_clip
@tiny_fitness_clip
#ورزش #فیتنس #بدنسازی #بدنسازی_ایران #بادیبیلدینگ #کراسفیت #تی_آر_ایکس #پیلاتس #تغذیه_ورزشی #بدن_من #بدن_سالم #ورزشکار_خوشتیپ #سلامتی_بدن #باشگاه_ورزشی #عضله #عضله_سازی #آناتومی #آناتومی_عضلات #تاینی_فیتنس_کلیپ #موفقیت #انگیزه #چاقی #لاغری #تناسب_اندام

برخی از افراد بعد از خوردن وعده های غذایی شان دچار افت قند واکنشی شدید می شوند و این عامل باعث می شود که سریعا احساس گرسنگی دوباره کنند و تمایل به غذا خوردن مجدد داشته باشند که چاقی یکی از عوارض این بیماری به ویژه در خانم هاست.
کم کردن حجم غذا در وعده های غذایی متعدد باعث می شود تا افراد رژیم غذایی خودشان را به درستی کنترل کنند مانند آنکه سه وعده غذایی اصلی را در حجم کم داشته باشند و هر دو تا سه ساعت یک میان وعده حاوی کربوهیدرات را مصرف کنند.
درمان گرسنگی زیاد
یکی از راهکارهای موثر افزایش، استفاده از وعده های حاوی فیبر مانند سبزیجات است که افراد باید در وعده های غذایی سبزیجات تازه را مصرف کنند و برنج قهوه ای را جایگزین برنج سفید کنند و نان های سبوس دار را در وعده های غذایی اضافه کنند.  افرادی که احساس گرسنگی زیاد می کنند از مصرف غذاهای شیرین و مواد غذایی حاوی قند و شکر هستند خودداری کنند زیرا استفاده بیش از حد قند و شکر احساس گرسنگی را تشدید کرده و هنگامی که از این موادغذایی استفاده می کنید هورمونی به نام سروتین در بدن آزاد می شود که احساس غم از بین می رود و به فرد احساس شادی می دهد.  افرادی که به دلیل فشار روانی و بروز برخی از احساسات مانند اینکه در زمان عصبانیت تمایل بیشتر به غذا خوردن پیدا می کنند، افرادی هستند که غذا را تنها برای رفع گرسنگی نمی خورند بلکه غذا می خورند تا آرام شوند، این افراد قبل از تغییر رژیم غذایی خود باید به یک متخصص روانپزشک مراجعه کرده تا قبل از ایجاد هر مشکل دیگری بتوانند فشار روانی بیماری شان را کنترل کنند.  گاهی اوقات مصرف برخی از داروها می تواند احساس گرسنگی در فرد را افزایش دهد و در این صورت بهتر است فرد به پزشک معالج خود رجوع کرده و از وی بخواهد تا اگر امکان جایگزین شدن داروی دیگری وجود دارد، داروی بیمار را تغییر دهد تا فرد نیز بتواند رژیم غذایی خود را کنترل کند.
برای دیدن ویدیوهای بیشتر پیج زیر را فالو کنید🔽🔽🔽 @tiny_fitness_clip
@tiny_fitness_clip
@tiny_fitness_clip
#ورزش #فیتنس #بدنسازی #بدنسازی_ایران #بادیبیلدینگ #کراسفیت #تی_آر_ایکس #پیلاتس #تغذیه_ورزشی #بدن_من #بدن_سالم #ورزشکار_خوشتیپ #سلامتی_بدن #باشگاه_ورزشی #عضله #عضله_سازی #آناتومی #آناتومی_عضلات #تاینی_فیتنس_کلیپ #موفقیت #انگیزه #چاقی #لاغری #تناسب_اندام

تغییر آهسته و پیوسته رخ می‌دهد
شب به آرامی تبدیل به روز می‌شود
در مسیر موفقیت باید صبور باشید و رویاهایتان را باور کنید
آن ها خلق خواهند شد.

این یک قانون است.... 👌🌹M.M
#پاسارگاد#بدنسازی#فیزیک #فیزیک_کلاسیک #بدنسازي#سیکس_پک #ویژه_اقایان_ورزشکار #وزن #وزنه_برداری #تغذیه_ورزشی#ورزش#

تغییر آهسته و پیوسته رخ می‌دهد
شب به آرامی تبدیل به روز می‌شود
در مسیر موفقیت باید صبور باشید و رویاهایتان را باور کنید
آن ها خلق خواهند شد.

این یک قانون است.... 👌🌹M.M
#پاسارگاد #بدنسازی #فیزیک #فیزیک_کلاسیک #بدنسازي #سیکس_پک #ویژه_اقایان_ورزشکار #وزن #وزنه_برداری #تغذیه_ورزشی #ورزش #

کلسترول چیست؟
کلسترول یک نوع چربی است که در همه سلول های بدن شما یافت می شود. کلسترول در خون حل نمی شود و توسط لیپوپروتئین ها وارد سلول می شود و از آن خارج می گردد.لیپوپروتئین ترکیبی از پروتئین و چربی است و چربی را در خون حمل می کند. وجود کلسترول در کبد، نخاع و مغز ضروری است.
کلسترول در ساخت و نگه داری سلول ها، برخی هورمون ها، ساخت ویتامین D و جذب ویتامین های محلول در چربی نقش دارد. مقدار مناسب کلسترول کمتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر است.
زمانی که کلسترول خون افزایش پیدا می کند، چربی در سطح رگ رسوب می کند. نهایتاً این رسوب ها جریان طبیعی خون رادچار مشکل میکنند و در این حالت، قلب شما به اندازه ی کافی خون غنی از اکسیژن دریافت نخواهد کرد و خطر حمله قلبی افزایش خواهد یافت. 
با فرایندی مشابه، کاهش یافتن جریان خون به مغز نیز می تواند منجر به سکته مغزی شود.

#سلامت #سلامتی_لاغری#سلامتی#سلامتي #سلامت_بدن #سلامت_مو #سلامت_پوست #سلامت_روان #سلامتی_بدن #سلامت_زنان #سلامت_قلب #سلامت_کودک #سلامت_کودک #سلامتی_تغذیه #سلامت_جسم #تغذیه_بدنسازی #تغذیه#تغذیه_کودک #تغذیه_ورزشی #تغذیه_مناسب #تغذیه_بارداری #تغذیه_سالم #تغذیه_صحیح #تغذیه_مناسب #تغذیه_دیابتی #کلسترول_خوب
مشاور ه درمان دایرکت

۰۹۳۹۳۱۰۸۲۳۰

کلسترول چیست؟
کلسترول یک نوع چربی است که در همه سلول های بدن شما یافت می شود. کلسترول در خون حل نمی شود و توسط لیپوپروتئین ها وارد سلول می شود و از آن خارج می گردد.لیپوپروتئین ترکیبی از پروتئین و چربی است و چربی را در خون حمل می کند. وجود کلسترول در کبد، نخاع و مغز ضروری است.
کلسترول در ساخت و نگه داری سلول ها، برخی هورمون ها، ساخت ویتامین D و جذب ویتامین های محلول در چربی نقش دارد. مقدار مناسب کلسترول کمتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر است.
زمانی که کلسترول خون افزایش پیدا می کند، چربی در سطح رگ رسوب می کند. نهایتاً این رسوب ها جریان طبیعی خون رادچار مشکل میکنند و در این حالت، قلب شما به اندازه ی کافی خون غنی از اکسیژن دریافت نخواهد کرد و خطر حمله قلبی افزایش خواهد یافت.
با فرایندی مشابه، کاهش یافتن جریان خون به مغز نیز می تواند منجر به سکته مغزی شود.

#سلامت #سلامتی_لاغری #سلامتی #سلامتي #سلامت_بدن #سلامت_مو #سلامت_پوست #سلامت_روان #سلامتی_بدن #سلامت_زنان #سلامت_قلب #سلامت_کودک #سلامت_کودک #سلامتی_تغذیه #سلامت_جسم #تغذیه_بدنسازی #تغذیه #تغذیه_کودک #تغذیه_ورزشی #تغذیه_مناسب #تغذیه_بارداری #تغذیه_سالم #تغذیه_صحیح #تغذیه_مناسب #تغذیه_دیابتی #کلسترول_خوب
مشاور ه درمان دایرکت

۰۹۳۹۳۱۰۸۲۳۰

‍ #بهترین_های_مصرف_شیر که هر #ورزشکاری باید بداند 🔷بهترین ساعت مصرف شیر: شب
🔷بهترین نوع مصرف شیر: شیرگرم
🔷بهترین شیر برای استخوان‌: شیر کم‌چرب
🔷بهترین شیربرای وزن گیری: شیر پر چرب
🔷بهترین رقیب شیر: تخم شربتی، بروکلی
🔷بدترین دشمن و تداخل مصرفی شیر: آهن و قطره آهن
#تغذیه_ورزشی#ورزشکار
#تغذیه_درست#ورزش_سلامتی

#behtan
@academybehtan

#بهترین_های_مصرف_شیر که هر #ورزشکاری باید بداند 🔷بهترین ساعت مصرف شیر: شب
🔷بهترین نوع مصرف شیر: شیرگرم
🔷بهترین شیر برای استخوان‌: شیر کم‌چرب
🔷بهترین شیربرای وزن گیری: شیر پر چرب
🔷بهترین رقیب شیر: تخم شربتی، بروکلی
🔷بدترین دشمن و تداخل مصرفی شیر: آهن و قطره آهن
#تغذیه_ورزشی #ورزشکار
#تغذیه_درست #ورزش_سلامتی

#behtan
@academybehtan

سلاااام دوستان🙋‍♂️
.
.
اهمیت وعده های قبل تمرین بسیار بالاست😲
.
✔کربوهیدرات تو سیستم هوازی(مثل فوتبال) نقش اصلی رو بازی میکنه و بارگیری درست اون مساوی با دویدن بیشتر و سرعتی بودنه!
.
🔵فراموش نکنید که یک ماشین بدون سوخت بدرد نمیخوره هرچقدر هم که خوب باشه😐
.
با ما حرفه ای ورزش کنید💪
.
#فوتبال #فوتبالیست #فوتبال_بانوان #فوتسال #فوتسال_بانوان #تغذیه_ورزشی 
#تغذیه_فوتبال #رژیم_ورزشی #رژیم_لاغری #رژیم_چاقی #رژیم_کاهش_وزن #کربوهیدرات 
#فوتبال_ایران #جام_حذفی #بارسلونا 
#رئال #مسی #رونالدو #بدنسازی_فوتبال #هوازی #مکمل #پرسپولیس #استقلال 
#تراکتورسازی #چربی_سوزی #انرژی_مثبت

سلاااام دوستان🙋‍♂️
.
.
اهمیت وعده های قبل تمرین بسیار بالاست😲
.
✔کربوهیدرات تو سیستم هوازی(مثل فوتبال) نقش اصلی رو بازی میکنه و بارگیری درست اون مساوی با دویدن بیشتر و سرعتی بودنه!
.
🔵فراموش نکنید که یک ماشین بدون سوخت بدرد نمیخوره هرچقدر هم که خوب باشه😐
.
با ما حرفه ای ورزش کنید💪
.
#فوتبال #فوتبالیست #فوتبال_بانوان #فوتسال #فوتسال_بانوان #تغذیه_ورزشی
#تغذیه_فوتبال #رژیم_ورزشی #رژیم_لاغری #رژیم_چاقی #رژیم_کاهش_وزن #کربوهیدرات
#فوتبال_ایران #جام_حذفی #بارسلونا
#رئال #مسی #رونالدو #بدنسازی_فوتبال #هوازی #مکمل #پرسپولیس #استقلال
#تراکتورسازی #چربی_سوزی #انرژی_مثبت

#نکات_تغذیه ای
.
.
مصرف روزانه تخم کدو به افزایش عنصر «روی» و در نتیجه افزایش تمرکز شما کمک می‌کند. .
همچنین منبع سرشاری از اسید چرب امگا3 است..
.
.
ممنون میشم دوستانتون را زیرپست ها تگ کنید.
.
.
.
#گیاهخواری #سلامتی #تندرستی #ورزش #ورزشکاران_زن #ورزشکاران #فیتنس#فیتنس_بانوان #تغذیه_ورزشی#چاقی#لاغری#ورزشکاران_گیاهخوار #تغذیه_بانوان#تناسباندام#لاغری_شکم

#نکات_تغذیه ای
.
.
مصرف روزانه تخم کدو به افزایش عنصر «روی» و در نتیجه افزایش تمرکز شما کمک می‌کند. .
همچنین منبع سرشاری از اسید چرب امگا3 است..
.
.
ممنون میشم دوستانتون را زیرپست ها تگ کنید.
.
.
.
#گیاهخواری #سلامتی #تندرستی #ورزش #ورزشکاران_زن #ورزشکاران #فیتنس #فیتنس_بانوان #تغذیه_ورزشی #چاقی #لاغری #ورزشکاران_گیاهخوار #تغذیه_بانوان #تناسباندام #لاغری_شکم

🏃‍♂️
قسمت دوم

2⃣حرکت و سکون ‌
✅ حرکت برای تندرستی انسان ضروری می باشد و سکون نیز به استراحت پس از آن برای تجدید قوا گفته میشود. ‌ ❇️ حرکت در طب سنتی شامل شش نوع است: شدید، خفیف، طولانی، کوتاه، سریع و کند. ‌ ✅ علمای طب سنتی معتقدند اینکه کدام نوع حرکت برای فرد ایده آل است، به مزاج او بستگی دارد. 
برای مثال در حرکات سریع نسبت به حرکات کند، "حرارت" بیشتری تولید می گردد؛ حال آنکه در حرکات طولانی نسبت به حرکات آهسته "تحلیل" بیشتر است. ‌ ‌ ❇️ جمله ی بالا در تغذیه ی امروز نیز سخنی آشناست. آنان که قصد کم کردن وزن را دارند باید تمرینات شان آهسته و با شدت کم باشد تا چربی بیشتری آب کنند! ‌
‌ 
#1Alt 
#رژیم #رژیم_غذایی #رژیم_درمانی #تغذیه #تغذیه سالم #تغذیه_اصولی #تغذیه_ورزشی #تغذیه_بارداری #شیردهی #بارداری #مشاوره_تغذیه_آنلاین #غذا #سالمندان #تغذیه_چی #کارشناس_تغذیه #متخصص_تغذیه #سالم #غذا #تغذیه_سالم #instadiet #diet #آشپزی #سلامتی
@taghziechi

🏃‍♂️
قسمت دوم

2⃣حرکت و سکون ‌
✅ حرکت برای تندرستی انسان ضروری می باشد و سکون نیز به استراحت پس از آن برای تجدید قوا گفته میشود. ‌ ❇️ حرکت در طب سنتی شامل شش نوع است: شدید، خفیف، طولانی، کوتاه، سریع و کند. ‌ ✅ علمای طب سنتی معتقدند اینکه کدام نوع حرکت برای فرد ایده آل است، به مزاج او بستگی دارد.
برای مثال در حرکات سریع نسبت به حرکات کند، "حرارت" بیشتری تولید می گردد؛ حال آنکه در حرکات طولانی نسبت به حرکات آهسته "تحلیل" بیشتر است. ‌ ‌ ❇️ جمله ی بالا در تغذیه ی امروز نیز سخنی آشناست. آنان که قصد کم کردن وزن را دارند باید تمرینات شان آهسته و با شدت کم باشد تا چربی بیشتری آب کنند! ‌

#1Alt
#رژیم #رژیم_غذایی #رژیم_درمانی #تغذیه #تغذیه سالم #تغذیه_اصولی #تغذیه_ورزشی #تغذیه_بارداری #شیردهی #بارداری #مشاوره_تغذیه_آنلاین #غذا #سالمندان #تغذیه_چی #کارشناس_تغذیه #متخصص_تغذیه #سالم #غذا #تغذیه_سالم #instadiet #diet #آشپزی #سلامتی
@taghziechi

میزان چگالی انرژی تحت تاثیر ترکیب ماده غذایی است. وجود آب در ماده غذایی چگالی انرژی آن ماده غذایی را پایین می آورد، به دلیل اینکه آب، چگالی آن ماده غذایی را افزایش می دهد و در نتیجه با افزایش میزان آب از چگالی انرژی موجود در آن ماده غذایی نیز کاسته می شود.

وجود فیبر در ماده غذایی با چگالی انرژی رابطه معکوس دارد در نتیجه هر چه فیبر ماده غذایی بیشتر باشد چگالی انرژی آن ماده غذایی کم می شود. فیبر های محلول توسط باکتری هایی در دستگاه گوارش تجزیه می شود و اسید چربی به نام بوتیرات تولید می کند که این اسید چرب اثر ضد چاقی دارد. .
 در حقیقت غذاهای که دارای چگالی انرژی پایین هستند محتوی مقدار بیشتری از آب و فیبر و میزان چربی بسیار پایین هستند. انواع سبزیجات سرشار از فیبر و آب و مقدار بسیار اندکی از چربی هستند و جزو غذاهای چگالی انرژی پایین محسوب می شوند و افزودن آنها در برنامه غذایی روزانه به کاهش انرژی دریافتی کمک می کند. تغییر سبک غذایی، یعنی خوردن غذاهایی با چگالی انرژی پایین منجر به افزایش کیفیت غذایی و کاهش وزن کودکان چاق می شود. چاقی و اضافه وزن می تواند با چگالی انرژی ماده غذایی ارتباط داشته باشد. در حال حاضر چندین پژوهش با دستکاری چگالی انرژی غذایی در دراز مدت به تغییراتی در وزن بدن دست یافته اند. افرادی که غذاهایی با چگالی انرژی پایین مصرف می کنند نسبت به افرادی که غذاهایی با چگالی انرژی بالا مصرف می کنند کاهش وزن بیشتری خواهند داشت.

مصرف غذاهایی با چگالی انرژی پایین موجب دریافت کالری کمتر و سیری بیشتر می شوند.

#فیتنس #زیبایی #بدنسازی #بدنسازی_بانوان #زنانه #بدنسازی_آقایان #ورزشی_زنانه #سیکس_پک #لاغری #لاغری_شکم #لاغری_آسان #لاغری_سریع #عضله_سازی #افزایش_وزن #آشپزی #آشپزی_ایرانی #گیاهی #گیاهخوار #ایران #ایرانی #تغذیه #تغذیه_ورزشی #خوشمزه #غذا #چربیسوزی #رژیم_غذایی #کالری #کالری_سوزی #کاهش_سایز #کاهش_اشتها

میزان چگالی انرژی تحت تاثیر ترکیب ماده غذایی است. وجود آب در ماده غذایی چگالی انرژی آن ماده غذایی را پایین می آورد، به دلیل اینکه آب، چگالی آن ماده غذایی را افزایش می دهد و در نتیجه با افزایش میزان آب از چگالی انرژی موجود در آن ماده غذایی نیز کاسته می شود.

وجود فیبر در ماده غذایی با چگالی انرژی رابطه معکوس دارد در نتیجه هر چه فیبر ماده غذایی بیشتر باشد چگالی انرژی آن ماده غذایی کم می شود. فیبر های محلول توسط باکتری هایی در دستگاه گوارش تجزیه می شود و اسید چربی به نام بوتیرات تولید می کند که این اسید چرب اثر ضد چاقی دارد. .
در حقیقت غذاهای که دارای چگالی انرژی پایین هستند محتوی مقدار بیشتری از آب و فیبر و میزان چربی بسیار پایین هستند. انواع سبزیجات سرشار از فیبر و آب و مقدار بسیار اندکی از چربی هستند و جزو غذاهای چگالی انرژی پایین محسوب می شوند و افزودن آنها در برنامه غذایی روزانه به کاهش انرژی دریافتی کمک می کند. تغییر سبک غذایی، یعنی خوردن غذاهایی با چگالی انرژی پایین منجر به افزایش کیفیت غذایی و کاهش وزن کودکان چاق می شود. چاقی و اضافه وزن می تواند با چگالی انرژی ماده غذایی ارتباط داشته باشد. در حال حاضر چندین پژوهش با دستکاری چگالی انرژی غذایی در دراز مدت به تغییراتی در وزن بدن دست یافته اند. افرادی که غذاهایی با چگالی انرژی پایین مصرف می کنند نسبت به افرادی که غذاهایی با چگالی انرژی بالا مصرف می کنند کاهش وزن بیشتری خواهند داشت.

مصرف غذاهایی با چگالی انرژی پایین موجب دریافت کالری کمتر و سیری بیشتر می شوند.

#فیتنس #زیبایی #بدنسازی #بدنسازی_بانوان #زنانه #بدنسازی_آقایان #ورزشی_زنانه #سیکس_پک #لاغری #لاغری_شکم #لاغری_آسان #لاغری_سریع #عضله_سازی #افزایش_وزن #آشپزی #آشپزی_ایرانی #گیاهی #گیاهخوار #ایران #ایرانی #تغذیه #تغذیه_ورزشی #خوشمزه #غذا #چربیسوزی #رژیم_غذایی #کالری #کالری_سوزی #کاهش_سایز #کاهش_اشتها

.
📣دوستان عزیز این تصویر یک تکه پازل از یک تصویر زیبا و بزرگتر هستش برای دیدن کامل تصویر وارد پیج کلینیک نارین بشید👇
@narinclinic
.
✔مرکز تغذیه و رژیم درمانی نارین
👈(زیر نظر جواد واحدی)
✔متخصص تغذیه و رژیم درمانی
✔عضو انجمن چاقی آمریکا(AOA) و انجمن تغذیه ایران
.
☎️۰۲۶-۳۲۲۲۵۱۰۷
.
.
.
#کلینیک_تغذیه #کلینیک_تغذیه_رژیم_درمانی #رژیم_درمانی #رژیم_لاغری#رژیم_کاهش_وزن#رژیم#تغذیه#تغذیه_سالم#تغذیه_ورزشی#مشاورتغذیه#مشاورتغذیه_وسلامت#مشاورتغذیه_و_رژیم_درمانی#جوادواحدی#کرج#لاغری#لاغرشدن#لاغرشو#لاغربمان#لاغربمانید#کلینیک_تغذیه_و_تناسب_اندام#کلینیک_تغذیه_و_سلامتی#کلینیک_نارین#عظیمیه#عظیمیه_کرج #محمد_شهر #لاغري_موضعي #محمدشهر #مهرشهر#مهرویلا #جهانشهر

.
📣دوستان عزیز این تصویر یک تکه پازل از یک تصویر زیبا و بزرگتر هستش برای دیدن کامل تصویر وارد پیج کلینیک نارین بشید👇
@narinclinic
.
✔مرکز تغذیه و رژیم درمانی نارین
👈(زیر نظر جواد واحدی)
✔متخصص تغذیه و رژیم درمانی
✔عضو انجمن چاقی آمریکا(AOA) و انجمن تغذیه ایران
.
☎️۰۲۶-۳۲۲۲۵۱۰۷
.
.
.
#کلینیک_تغذیه #کلینیک_تغذیه_رژیم_درمانی #رژیم_درمانی #رژیم_لاغری #رژیم_کاهش_وزن #رژیم #تغذیه #تغذیه_سالم #تغذیه_ورزشی #مشاورتغذیه #مشاورتغذیه_وسلامت #مشاورتغذیه_و_رژیم_درمانی #جوادواحدی #کرج #لاغری #لاغرشدن #لاغرشو #لاغربمان #لاغربمانید #کلینیک_تغذیه_و_تناسب_اندام #کلینیک_تغذیه_و_سلامتی #کلینیک_نارین #عظیمیه #عظیمیه_کرج #محمد_شهر #لاغري_موضعي #محمدشهر #مهرشهر #مهرویلا #جهانشهر

.
📣دوستان عزیز این تصویر یک تکه پازل از یک تصویر زیبا و بزرگتر هستش برای دیدن کامل تصویر وارد پیج کلینیک نارین بشید👇
@narinclinic
.
✔مرکز تغذیه و رژیم درمانی نارین
👈(زیر نظر جواد واحدی)
✔متخصص تغذیه و رژیم درمانی
✔عضو انجمن چاقی آمریکا(AOA) و انجمن تغذیه ایران
.
☎️۰۲۶-۳۲۲۲۵۱۰۷
.
.
.
#کلینیک_تغذیه #کلینیک_تغذیه_رژیم_درمانی #رژیم_درمانی #رژیم_لاغری#رژیم_کاهش_وزن#رژیم#تغذیه#تغذیه_سالم#تغذیه_ورزشی#مشاورتغذیه#مشاورتغذیه_وسلامت#مشاورتغذیه_و_رژیم_درمانی#جوادواحدی#کرج#لاغری#لاغرشدن#لاغرشو#لاغربمان#لاغربمانید#کلینیک_تغذیه_و_تناسب_اندام#کلینیک_تغذیه_و_سلامتی#کلینیک_نارین#عظیمیه#عظیمیه_کرج #محمد_شهر #لاغري_موضعي #محمدشهر #مهرشهر#مهرویلا #جهانشهر

.
📣دوستان عزیز این تصویر یک تکه پازل از یک تصویر زیبا و بزرگتر هستش برای دیدن کامل تصویر وارد پیج کلینیک نارین بشید👇
@narinclinic
.
✔مرکز تغذیه و رژیم درمانی نارین
👈(زیر نظر جواد واحدی)
✔متخصص تغذیه و رژیم درمانی
✔عضو انجمن چاقی آمریکا(AOA) و انجمن تغذیه ایران
.
☎️۰۲۶-۳۲۲۲۵۱۰۷
.
.
.
#کلینیک_تغذیه #کلینیک_تغذیه_رژیم_درمانی #رژیم_درمانی #رژیم_لاغری #رژیم_کاهش_وزن #رژیم #تغذیه #تغذیه_سالم #تغذیه_ورزشی #مشاورتغذیه #مشاورتغذیه_وسلامت #مشاورتغذیه_و_رژیم_درمانی #جوادواحدی #کرج #لاغری #لاغرشدن #لاغرشو #لاغربمان #لاغربمانید #کلینیک_تغذیه_و_تناسب_اندام #کلینیک_تغذیه_و_سلامتی #کلینیک_نارین #عظیمیه #عظیمیه_کرج #محمد_شهر #لاغري_موضعي #محمدشهر #مهرشهر #مهرویلا #جهانشهر

.
برخی از تمرین‌های پا و باسن ممکن است به سفت کردن پوست کمک کند، و همچنین ممکن است منجر به کاهش سلولیت شوند. ورزش یک روش عالی برای از بین بردن سلولیت نیست، اما عضله‌های قوی و پوست محکم‌تر ممکن است آن را کاهش دهد.
📌 اسکوات (عکس ۱)
پایِ خود را به انداره عرض شانه باز کنید و مطمئن شوید که انگشتان شما به سمت جلو است. باسن را به پایین ببرید مانند وضعیتی که روی صندلی می‌نشینید، اطمینان حاصل کنید که زانوها از انگشتان پا جلوتر نمی‌روند. سپس به وضعیت شروع برگردید و باز تکرار کنید.
📌 پرش اسکوات (عکس ۲)
این تمرین یک گام فراتر از اسکوات دارد و آن اضافه شدن چالش پرش، به اسکوات می‌باشد. اسکوات را انجام دهید.
به‌جای بازگشت به موقعیت ابتدایی، یک پرش کوچک به بالا انجام دهید.
📌 تمرینِ پله (عکس ۳)
در مقابل یک نیمکت یا یک جعبه ورزشی مناسب قرار گیرید. سپس با یک پا بر روی آن گام بگذارید و روی پا بالا بروید سپس پا را به عقب برگردانید و تکرار.
📌 عقب بردن پا (عکس ۴)
در موقعیت چهاردست و پا قرار بگیرید. هر پا را از مفصل ران به پشت بکشید، تمرکز خود را روی استفاده از عضلات باسن و ران‌ها بگذارید. و تکرار در طرف دیگر.
📌 حرکت به طرفین(عکس ۵)
پای خود را بیشتر از عرض شانه باز کنید. یک در میان زانوها را به طرفین خم کنید.
💠 سخت‌تر کردنِ تمرین‌ها
 می‌توانید با توجه به توانایی خود وزنه را در تمرین‌ها ترکیب کنید.
تمرین‌ها را بین ۱۲ تا ۱۵ تکرار انجام دهید.
می‌توانید به مرور زمان وزن و یا تعداد تکرارها را افزایش دهید که به شما کمک می‌کند قوی‌تر شوید.
هدف برای دو تا سه جلسه در هفته، ۳۰ دقیقه در هر جلسه.
به‌جای تمرکز بر یک نوع تمرین، تمرین منظم خود را با تمرین‌هایِ هوازی و تمرین‌هایِ قدرتی ترکیب کنید. فعالیت‌های هوازی به شما کمک می‌کند چربی بسوزانید، در حالی‌که تمرین‌هایِ قدرتی باعث ساخت عضلات می‌شوند.
ترکیب دو عامل، ممکن است به بهبود سلولیت کمک کند.

#شبنم_زاهدی_کیا

.
برخی از تمرین‌های پا و باسن ممکن است به سفت کردن پوست کمک کند، و همچنین ممکن است منجر به کاهش سلولیت شوند. ورزش یک روش عالی برای از بین بردن سلولیت نیست، اما عضله‌های قوی و پوست محکم‌تر ممکن است آن را کاهش دهد.
📌 اسکوات (عکس ۱)
پایِ خود را به انداره عرض شانه باز کنید و مطمئن شوید که انگشتان شما به سمت جلو است. باسن را به پایین ببرید مانند وضعیتی که روی صندلی می‌نشینید، اطمینان حاصل کنید که زانوها از انگشتان پا جلوتر نمی‌روند. سپس به وضعیت شروع برگردید و باز تکرار کنید.
📌 پرش اسکوات (عکس ۲)
این تمرین یک گام فراتر از اسکوات دارد و آن اضافه شدن چالش پرش، به اسکوات می‌باشد. اسکوات را انجام دهید.
به‌جای بازگشت به موقعیت ابتدایی، یک پرش کوچک به بالا انجام دهید.
📌 تمرینِ پله (عکس ۳)
در مقابل یک نیمکت یا یک جعبه ورزشی مناسب قرار گیرید. سپس با یک پا بر روی آن گام بگذارید و روی پا بالا بروید سپس پا را به عقب برگردانید و تکرار.
📌 عقب بردن پا (عکس ۴)
در موقعیت چهاردست و پا قرار بگیرید. هر پا را از مفصل ران به پشت بکشید، تمرکز خود را روی استفاده از عضلات باسن و ران‌ها بگذارید. و تکرار در طرف دیگر.
📌 حرکت به طرفین(عکس ۵)
پای خود را بیشتر از عرض شانه باز کنید. یک در میان زانوها را به طرفین خم کنید.
💠 سخت‌تر کردنِ تمرین‌ها
می‌توانید با توجه به توانایی خود وزنه را در تمرین‌ها ترکیب کنید.
تمرین‌ها را بین ۱۲ تا ۱۵ تکرار انجام دهید.
می‌توانید به مرور زمان وزن و یا تعداد تکرارها را افزایش دهید که به شما کمک می‌کند قوی‌تر شوید.
هدف برای دو تا سه جلسه در هفته، ۳۰ دقیقه در هر جلسه.
به‌جای تمرکز بر یک نوع تمرین، تمرین منظم خود را با تمرین‌هایِ هوازی و تمرین‌هایِ قدرتی ترکیب کنید. فعالیت‌های هوازی به شما کمک می‌کند چربی بسوزانید، در حالی‌که تمرین‌هایِ قدرتی باعث ساخت عضلات می‌شوند.
ترکیب دو عامل، ممکن است به بهبود سلولیت کمک کند.

#شبنم_زاهدی_کیا

.
📣دوستان عزیز این تصویر یک تکه پازل از یک تصویر زیبا و بزرگتر هستش برای دیدن کامل تصویر وارد پیج کلینیک نارین بشید👇
@narinclinic
.
✔مرکز تغذیه و رژیم درمانی نارین
👈(زیر نظر جواد واحدی)
✔متخصص تغذیه و رژیم درمانی
✔عضو انجمن چاقی آمریکا(AOA) و انجمن تغذیه ایران
.
☎️۰۲۶-۳۲۲۲۵۱۰۷
.
.
.
#کلینیک_تغذیه #کلینیک_تغذیه_رژیم_درمانی #رژیم_درمانی #رژیم_لاغری#رژیم_کاهش_وزن#رژیم#تغذیه#تغذیه_سالم#تغذیه_ورزشی#مشاورتغذیه#مشاورتغذیه_وسلامت#مشاورتغذیه_و_رژیم_درمانی#جوادواحدی#کرج#لاغری#لاغرشدن#لاغرشو#لاغربمان#لاغربمانید#کلینیک_تغذیه_و_تناسب_اندام#کلینیک_تغذیه_و_سلامتی#کلینیک_نارین#عظیمیه#عظیمیه_کرج #محمد_شهر #لاغري_موضعي #محمدشهر #مهرشهر#مهرویلا #جهانشهر

.
📣دوستان عزیز این تصویر یک تکه پازل از یک تصویر زیبا و بزرگتر هستش برای دیدن کامل تصویر وارد پیج کلینیک نارین بشید👇
@narinclinic
.
✔مرکز تغذیه و رژیم درمانی نارین
👈(زیر نظر جواد واحدی)
✔متخصص تغذیه و رژیم درمانی
✔عضو انجمن چاقی آمریکا(AOA) و انجمن تغذیه ایران
.
☎️۰۲۶-۳۲۲۲۵۱۰۷
.
.
.
#کلینیک_تغذیه #کلینیک_تغذیه_رژیم_درمانی #رژیم_درمانی #رژیم_لاغری #رژیم_کاهش_وزن #رژیم #تغذیه #تغذیه_سالم #تغذیه_ورزشی #مشاورتغذیه #مشاورتغذیه_وسلامت #مشاورتغذیه_و_رژیم_درمانی #جوادواحدی #کرج #لاغری #لاغرشدن #لاغرشو #لاغربمان #لاغربمانید #کلینیک_تغذیه_و_تناسب_اندام #کلینیک_تغذیه_و_سلامتی #کلینیک_نارین #عظیمیه #عظیمیه_کرج #محمد_شهر #لاغري_موضعي #محمدشهر #مهرشهر #مهرویلا #جهانشهر

Article
طبق پژوهشی که توسط گاراته و همکاران در سال ۲۰۱۳ انجام شد.
بر روی دو گروه از ورزشکاران نخبه که به دو گروه تقسیم شده بودند تمرینات مقاومتی با وزن بدن جهت ارزیابی فاکتورهای توده خالص و توده چربی انجام شد که گروه اول بدون دریافت خطوط راهنمای تغذیه ای و گروه دوم با مشاوره تغذیه ای بودند که گروه دوم ۵۰۰ کیلوکالری بیشتر از گروه اول دریافت میکردند.
بعد از انجام ۱۲ هفته تمرینات و اندازه گیری ترکیب بدنی و شاخص های آنتروپومتریکی مشخص شد
هر دو گروه تقریبا ۱۵ درصد بطور یکسان افزایش حجم عضلانی داشته اند اما در گروه دوم بدلیل دریافت کالری بالاتر هم افزایش وزن داشتند و هم افزایش توده چربی نسبت به گروه اول.

#مقاله_علمی_پژوهشی
#بدنسازی
#فیتنس
#تی_آر_ایکس
#تناسب_اندام
#تمرینات_تناوبی_با_شدت_بالا
#پیکرسنجی_ورزشی
#جودو
#کیوکوشین
#آمادگی_جسمانی 
#حرکت_شناسی
#مربی
#حرکات_اصلاحی 
#تغذیه_ورزشی 
#دکتر_مهدی_باغین‌_زاده_فیزیولوژیست_ورزشی
#Article
#scientific_research_paper
#fitness
#fitnessmotivation
#ifbb
#Anthropometry
#crossfit
#fitnesswomen
#TRX
#Kinesiology
#HIIT
#Mahdi_Baghinzadeh_PHD_Sports_Physiologist

Article
طبق پژوهشی که توسط گاراته و همکاران در سال ۲۰۱۳ انجام شد.
بر روی دو گروه از ورزشکاران نخبه که به دو گروه تقسیم شده بودند تمرینات مقاومتی با وزن بدن جهت ارزیابی فاکتورهای توده خالص و توده چربی انجام شد که گروه اول بدون دریافت خطوط راهنمای تغذیه ای و گروه دوم با مشاوره تغذیه ای بودند که گروه دوم ۵۰۰ کیلوکالری بیشتر از گروه اول دریافت میکردند.
بعد از انجام ۱۲ هفته تمرینات و اندازه گیری ترکیب بدنی و شاخص های آنتروپومتریکی مشخص شد
هر دو گروه تقریبا ۱۵ درصد بطور یکسان افزایش حجم عضلانی داشته اند اما در گروه دوم بدلیل دریافت کالری بالاتر هم افزایش وزن داشتند و هم افزایش توده چربی نسبت به گروه اول.

#مقاله_علمی_پژوهشی
#بدنسازی
#فیتنس
#تی_آر_ایکس
#تناسب_اندام
#تمرینات_تناوبی_با_شدت_بالا
#پیکرسنجی_ورزشی
#جودو
#کیوکوشین
#آمادگی_جسمانی
#حرکت_شناسی
#مربی
#حرکات_اصلاحی
#تغذیه_ورزشی
#دکتر_مهدی_باغین ‌_زاده_فیزیولوژیست_ورزشی
#Article
#scientific_research_paper
#fitness
#fitnessmotivation
#ifbb
#Anthropometry
#crossfit
#fitnesswomen
#TRX
#Kinesiology
#HIIT
#Mahdi_Baghinzadeh_PHD_Sports_Physiologist

کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی
با حضور جناب آقای حمید ذوالفقاری متخصص تغذیه و رژیم درمانی
به همت خانه ورزش پارسیان و با همکاری هیات ووشو شهرستان نجف آباد، اداره بهزیستی شهرستان و همچنین اداره تربیت بدنی شهرستان نجف آباد پنج شنبه دوم خرداد در سالن همایش اداره بهزیستی برگزار گردید.
مطلب مفید و بسیار کاربردی بیان شد که فایل مباحث کارگاه در کانال خانه ورزش پارسیان موجود است.
با تشکر فراوان از بیانات بسیار سودمند جناب ذوالفقاری و همچنین حضور ورزشکاران و حضار عزیز
@nutrition.zlf 
@javadkavianpey
______________________
#نجف_آباد #امادگی_جسمانی #خانه_ورزش_پارسیان #تغذیه #تغذیه_سالم #کارگاه_آموزشی #تغذیه_ورزشی #مکمل_ورزشی #بیشتر_بدانیم #محمد_جواد_کاویان_پی #حمید_ذوالفقاری #هرم_غذایی

کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی
با حضور جناب آقای حمید ذوالفقاری متخصص تغذیه و رژیم درمانی
به همت خانه ورزش پارسیان و با همکاری هیات ووشو شهرستان نجف آباد، اداره بهزیستی شهرستان و همچنین اداره تربیت بدنی شهرستان نجف آباد پنج شنبه دوم خرداد در سالن همایش اداره بهزیستی برگزار گردید.
مطلب مفید و بسیار کاربردی بیان شد که فایل مباحث کارگاه در کانال خانه ورزش پارسیان موجود است.
با تشکر فراوان از بیانات بسیار سودمند جناب ذوالفقاری و همچنین حضور ورزشکاران و حضار عزیز
@nutrition.zlf
@javadkavianpey
______________________
#نجف_آباد #امادگی_جسمانی #خانه_ورزش_پارسیان #تغذیه #تغذیه_سالم #کارگاه_آموزشی #تغذیه_ورزشی #مکمل_ورزشی #بیشتر_بدانیم #محمد_جواد_کاویان_پی #حمید_ذوالفقاری #هرم_غذایی

📚
🍓 محافظت از قلب
🍓 سلامت استخوان
🍓 درمان یبوست
🍓 و ...
🌼 توت فرنگی حاوی پتاسیم ، ویتامین K و منیزیم است که همین امر می تواند سلامت استخوان ها را افزایش دهد .

توت فرنگی منبع غنی از فولات است که مصرف آن در دوران بارداری بسیار مهم است زیرا می تواند نقایص لوله عصبی نوزاد را از بین ببرد و همچنین برای سلامت مادر نقش ضروری دارد .

آنتی اکسیدان های موجود در توت فرنگی باعث افزایش گردش خون شده و برای یک زندگی جنسی سالم در مردان مفید می باشد ، همچنین ویتامین C موجود در توت فرنگی باعث افزایش تعداد اسپرم در مردان می شود .

توت فرنگی یکی از میوه های با شاخص گلایسمیک پایین و دارای فیبر بالاست که به تنظیم قندخون در افراد دیابتی کمک می کند .

توت فرنگی برای افرادی که اختلالات خونریزی دارند مناسب نیست زیرا لخته شدن خون را کاهش می دهد .

_________________________________________

#توت_فرنگی #ویتامین #مواد_معدنی #میوه #تغذیه_سالم #تغذیه_ورزشی #آشپزی #رژیم_غذایی_سالم #رژیم_لاغری #ورزش_و_تغذیه #ورزش 
#fruit #vitamin #nutrition #crossfitfood #strawberry #mood

📚
🍓 محافظت از قلب
🍓 سلامت استخوان
🍓 درمان یبوست
🍓 و ...
🌼 توت فرنگی حاوی پتاسیم ، ویتامین K و منیزیم است که همین امر می تواند سلامت استخوان ها را افزایش دهد .

توت فرنگی منبع غنی از فولات است که مصرف آن در دوران بارداری بسیار مهم است زیرا می تواند نقایص لوله عصبی نوزاد را از بین ببرد و همچنین برای سلامت مادر نقش ضروری دارد .

آنتی اکسیدان های موجود در توت فرنگی باعث افزایش گردش خون شده و برای یک زندگی جنسی سالم در مردان مفید می باشد ، همچنین ویتامین C موجود در توت فرنگی باعث افزایش تعداد اسپرم در مردان می شود .

توت فرنگی یکی از میوه های با شاخص گلایسمیک پایین و دارای فیبر بالاست که به تنظیم قندخون در افراد دیابتی کمک می کند .

توت فرنگی برای افرادی که اختلالات خونریزی دارند مناسب نیست زیرا لخته شدن خون را کاهش می دهد .

_________________________________________

#توت_فرنگی #ویتامین #مواد_معدنی #میوه #تغذیه_سالم #تغذیه_ورزشی #آشپزی #رژیم_غذایی_سالم #رژیم_لاغری #ورزش_و_تغذیه #ورزش
#fruit #vitamin #nutrition #crossfitfood #strawberry #mood

🤜➡️ @uni_fitness_ir ⬅️🤛
ورزشکاران و کمبود آهن 
ترکیب فاکتورهای زیر با یکدیگر در ورزشکاران مبتلا شدن به کم‌خونی را افزایش می‌دهد.

1️⃣نخوردن مواد حاوی آهن: ورزشکارانی که از خوردن گوشت قرمز امتناء می‌کنند همواره با کمبود آهن مواجهند.
 2️⃣افزایش نیاز بدن به آهن: ورزشهای سخت باعث افزایش گلبولهای قرمز خون در رگها می‌شود و این عمل نیاز به آهن را افزایش می‌دهد. 
3️⃣از دست دادن آهن به مقدار زیاد: از دست دادن خون از طریق زخمها ، قاعدگی، ضربه هایی که به پا وارد می‌شود و دویدن بر روی سطوح سخت با کفشهایی که کیفیت پایینی دارند، به سلولهای قرمز خون صدمه می‌زند و باعث کمبود آهن می‌شوند و در آخر به این دلیل که آهن خون از طریق عرق کردن نیز از بین می‌رود، وقتی در اثر ورزش، به شدت عرق می‌کنیم به فقر آهن شدیدی دچار می‌شویم.
#تغذیه_بدنسازی
#تغذیه_ورزشی #سلامت_بدن #بدنسازی_بانوان #بدنسازی #رژیم_غذایی #اهن #کمبود_آهن #کمبود_ویتامین #uni_fitness_ir
➡️ @uni_fitness_ir
➡️ @uni_fitness_ir
➡️ @uni_fitness_ir

🤜➡️ @uni_fitness_ir ⬅️🤛
ورزشکاران و کمبود آهن
ترکیب فاکتورهای زیر با یکدیگر در ورزشکاران مبتلا شدن به کم‌خونی را افزایش می‌دهد.

1️⃣نخوردن مواد حاوی آهن: ورزشکارانی که از خوردن گوشت قرمز امتناء می‌کنند همواره با کمبود آهن مواجهند.
2️⃣افزایش نیاز بدن به آهن: ورزشهای سخت باعث افزایش گلبولهای قرمز خون در رگها می‌شود و این عمل نیاز به آهن را افزایش می‌دهد.
3️⃣از دست دادن آهن به مقدار زیاد: از دست دادن خون از طریق زخمها ، قاعدگی، ضربه هایی که به پا وارد می‌شود و دویدن بر روی سطوح سخت با کفشهایی که کیفیت پایینی دارند، به سلولهای قرمز خون صدمه می‌زند و باعث کمبود آهن می‌شوند و در آخر به این دلیل که آهن خون از طریق عرق کردن نیز از بین می‌رود، وقتی در اثر ورزش، به شدت عرق می‌کنیم به فقر آهن شدیدی دچار می‌شویم.
#تغذیه_بدنسازی
#تغذیه_ورزشی #سلامت_بدن #بدنسازی_بانوان #بدنسازی #رژیم_غذایی #اهن #کمبود_آهن #کمبود_ویتامین #uni_fitness_ir
➡️ @uni_fitness_ir
➡️ @uni_fitness_ir
➡️ @uni_fitness_ir

.⠀
#سلولیت⠀
سلولیت بر روی پوست به صورت ناصاف و غیر یکنواخت دیده می‌شود. هنگامی که بافت چربی در عمق پوست در برابر بافت همبند قرار می‌گیرد؛ باعث ایجاد سلولیت که ظاهری چاله مانند دارد، می‌شود.⠀
برآورد شده است که بیش از ۸۵٪ از زنان ۲۱ ساله و بالاتر دارای سلولیت هستند. و در مردان معمول نیست.⠀
سلولیت بر روی ران‌ها ایجاد می‌شود زیرا این منطقه به طور طبیعی بافت چربی بیشتری دارد. ⠀
عوامل خطر برای رشد سلولیت عبارتند از: ⠀
➖ رژیم غذایی نادرست و رژیم‌های مد روز و کوتاه اثر⠀
➖ سابقه خوانوادگی⠀
➖ متابولیسم آهسته⠀
➖ کمبود فعالیت بدنی⠀
➖ تغییرهایِ هورمون ⠀
➖ کم آبی⠀
➖ چربی کل بدن⠀
➖ افزایش چربی بدن ناشی از افزایش وزن⠀
➖ از دست رفتن کلاژن⠀
➖ گردش خون ضعیف (یک مسئله رایج در پاها)⠀
➖ تخلیه لنفاوی ضعیف⠀
➖ ضخامت و رنگ پوست (کمتر در پوست تیره دیده می‌شود)⠀
در حالی که سلولیت می‌تواند اذیت کننده باشد در صورتِ سلامت کلی بدن، وجود آن مشکلی پیش نمی‌آورد. با این حال، قابل درک است که بسیاری از زنان می‌خواهند از شر آن خلاص شوند.⠀
در اینجا چند روش درمان خانگی وجود دارد که ممکن است باعث کاهش ظهور سلولیت شود.⠀
🔰 ماساژ⠀
یک روش امیدوارکننده، ماساژ است. آن را می‌توانید در خانه یا با کمک یک ماساژور حرفه‌ای انجام دهید. ماساژ دارای مزایای ذهنی-جسمی زیادی است، نیز ممکن است از روند کاهش سلولیت در طی آن لذت ببرید. همچنین می‌تواند بافت پوست را تقویت کند.⠀ فقط یک بار استفاده، از ماساژ در رفع سلولیت کمک نمی‌کند. شما باید روند را به طور پیوسته برای دستیابی و حفظ نتایج مورد نظر خود تکرار کنید.⠀
🔰 نوشیدنِ آب بیشتر⠀
آب آشامیدنی یکی از گزینه‌های کم هزینه است که ممکن است به رفع سلولیت کمک کند. نه تنها آب‌رسانی بدن را افزایش می‌دهد، بلکه، سموم را (که منجر به تجمع چربی می‌شوند) حذف می‌کند. آب همچنین می‌تواند گردش خون و جریان لنفاوی را بهبود دهد.⠀
🔰 کاهش وزن⠀
از دست دادن وزن نیز ممکن است به افرادی که سلولیت دارند کمک کند، اما تنها در صورتی که از لحاظ پزشکی اضافه وزن دارید. از دست دادن چربیِ اضافی بدن به طور طبیعی می‌تواند ظاهر سلولیت را کاهش دهد.⠀
🔰 و تمرین‌هایِ ورزشی

#شبنم_زاهدی_کیا

.⠀
#سلولیت
سلولیت بر روی پوست به صورت ناصاف و غیر یکنواخت دیده می‌شود. هنگامی که بافت چربی در عمق پوست در برابر بافت همبند قرار می‌گیرد؛ باعث ایجاد سلولیت که ظاهری چاله مانند دارد، می‌شود.⠀
برآورد شده است که بیش از ۸۵٪ از زنان ۲۱ ساله و بالاتر دارای سلولیت هستند. و در مردان معمول نیست.⠀
سلولیت بر روی ران‌ها ایجاد می‌شود زیرا این منطقه به طور طبیعی بافت چربی بیشتری دارد. ⠀
عوامل خطر برای رشد سلولیت عبارتند از: ⠀
➖ رژیم غذایی نادرست و رژیم‌های مد روز و کوتاه اثر⠀
➖ سابقه خوانوادگی⠀
➖ متابولیسم آهسته⠀
➖ کمبود فعالیت بدنی⠀
➖ تغییرهایِ هورمون ⠀
➖ کم آبی⠀
➖ چربی کل بدن⠀
➖ افزایش چربی بدن ناشی از افزایش وزن⠀
➖ از دست رفتن کلاژن⠀
➖ گردش خون ضعیف (یک مسئله رایج در پاها)⠀
➖ تخلیه لنفاوی ضعیف⠀
➖ ضخامت و رنگ پوست (کمتر در پوست تیره دیده می‌شود)⠀
در حالی که سلولیت می‌تواند اذیت کننده باشد در صورتِ سلامت کلی بدن، وجود آن مشکلی پیش نمی‌آورد. با این حال، قابل درک است که بسیاری از زنان می‌خواهند از شر آن خلاص شوند.⠀
در اینجا چند روش درمان خانگی وجود دارد که ممکن است باعث کاهش ظهور سلولیت شود.⠀
🔰 ماساژ⠀
یک روش امیدوارکننده، ماساژ است. آن را می‌توانید در خانه یا با کمک یک ماساژور حرفه‌ای انجام دهید. ماساژ دارای مزایای ذهنی-جسمی زیادی است، نیز ممکن است از روند کاهش سلولیت در طی آن لذت ببرید. همچنین می‌تواند بافت پوست را تقویت کند.⠀ فقط یک بار استفاده، از ماساژ در رفع سلولیت کمک نمی‌کند. شما باید روند را به طور پیوسته برای دستیابی و حفظ نتایج مورد نظر خود تکرار کنید.⠀
🔰 نوشیدنِ آب بیشتر⠀
آب آشامیدنی یکی از گزینه‌های کم هزینه است که ممکن است به رفع سلولیت کمک کند. نه تنها آب‌رسانی بدن را افزایش می‌دهد، بلکه، سموم را (که منجر به تجمع چربی می‌شوند) حذف می‌کند. آب همچنین می‌تواند گردش خون و جریان لنفاوی را بهبود دهد.⠀
🔰 کاهش وزن⠀
از دست دادن وزن نیز ممکن است به افرادی که سلولیت دارند کمک کند، اما تنها در صورتی که از لحاظ پزشکی اضافه وزن دارید. از دست دادن چربیِ اضافی بدن به طور طبیعی می‌تواند ظاهر سلولیت را کاهش دهد.⠀
🔰 و تمرین‌هایِ ورزشی

#شبنم_زاهدی_کیا

📚
🌰 ضد آفتاب طبیعی
🌰 درمان کبد چرب
🌰 درمان آنمی
🌰 و ...
🌼 فندق بدلیل مقادیر بالای آنتی اکسیدان و ویتامین E موجود در آن به عنوان ضد آفتاب طبیعی از پوست در برابر اشعه ماورابنفش خورشید محافظت کرده و خطر آفتاب سوختگی را کاهش می دهد .

مقادیر بالای کلسیم موجود در فندق برای افزایش رشد و تقویت استخوان ها و دندان ها در نوزادان و کودکان مفید می باشد و نیز دارای مقادیر بالای ویتامین ها ، مواد معدنی و فیبر بوده که به عنوان یکی از بهترین میان وعده ها برای کودکان شناخته می شود .

فندق علاوه بر مقادیر بالای کلسیم حاوی منیزیم زیادی است که باعث تقویت عضلات شده و از اسپاسم ، گرفتگی و تنش عضلانی پس از تمرینات جلوگیری می کند و همچنین مقادیر بالای پروتئین موجود در آن به چربی سوزی کمک کرده و عضله سازی را بهبود می بخشد .

________________________________________

#آجیل #فندق #تغذیه_ورزشی #تغذیه_سالم #آشپزی #میان_وعده #ویتامین
#nutrition #crossfit #filbert #hazelnut #fruit #fitness #vitamin

📚
🌰 ضد آفتاب طبیعی
🌰 درمان کبد چرب
🌰 درمان آنمی
🌰 و ...
🌼 فندق بدلیل مقادیر بالای آنتی اکسیدان و ویتامین E موجود در آن به عنوان ضد آفتاب طبیعی از پوست در برابر اشعه ماورابنفش خورشید محافظت کرده و خطر آفتاب سوختگی را کاهش می دهد .

مقادیر بالای کلسیم موجود در فندق برای افزایش رشد و تقویت استخوان ها و دندان ها در نوزادان و کودکان مفید می باشد و نیز دارای مقادیر بالای ویتامین ها ، مواد معدنی و فیبر بوده که به عنوان یکی از بهترین میان وعده ها برای کودکان شناخته می شود .

فندق علاوه بر مقادیر بالای کلسیم حاوی منیزیم زیادی است که باعث تقویت عضلات شده و از اسپاسم ، گرفتگی و تنش عضلانی پس از تمرینات جلوگیری می کند و همچنین مقادیر بالای پروتئین موجود در آن به چربی سوزی کمک کرده و عضله سازی را بهبود می بخشد .

________________________________________

#آجیل #فندق #تغذیه_ورزشی #تغذیه_سالم #آشپزی #میان_وعده #ویتامین
#nutrition #crossfit #filbert #hazelnut #fruit #fitness #vitamin

✅ ضرورت نوشیدنی‌های گرم در افطار 👈 استفاده از مواد غذایی آبکی مثل سوپ، آش، حلیم بدون روغن و ... به هنگام افطار و سحر سبب حفظ تعادل آب و املاح در فرد روزه دار می‌شود.
@khorshid_nut
یم_درمانی#لاغری_شکم #لاغری #تغذیه_سالم #تغذیه_بارداری #تغذیه_ورزشی #تغذیه_کودک #رژیم_کاهش_وزن #رژیم_لاغری #رژیم_چاقی#دیابت_و_چاقی #کبدچرب💊#رژیم کلیوی#تناسب_اندام #تناسب_وزن #لاغری_آسان #لاغری_فوری#رژیم_اصولی_و_لاغری 
#کارشناس_تغذیه#ترفند_کاهش_اشتها #ترفند_کاهش_وزن#خواص_آب هویج سبز#یبوست_و_تمام_راه_های_درمان#خواص_زدچوبه #خواص_لیمو#طول_عمر#ریفلاکس_معده#تغذیه_رمضان#
ویتامین د
از سوالات مهمی که بسیاری به دنبال آن هستند، این است که تی آر ایکس چگونه باعث لاغری بدن می‌شود؟ اکثر کسانی که این ورزش را انجام می‌دهند پس از گذشت ۲ تا ۳ ماه از تاثیراتی که این ورزش روی تناسب اندامشان گذاشته، شگفت‌زده می‌شوند. تمرکز اصلی این ورزش روی اندام‌های میانی بدن است. وقتی ماهیچه‌های میانی بدن شروع به فعالیت کردند، سایر ماهیچه‌ها را هم با خود همراه می‌کنند. وقتی فشار کافی روی ماهیچه‌ها وارد شد، عضلات بدن شروع به سوختن چربی می‌کنند و در نتیجه در ناحیه کمر، شکم، داخل ران، بازو و دیگر اندام‌ها، چربی سوزی رخ می‌دهد. بنابراین پس از مدتی شاهد سفت شدن اندام میانی و بازوها و ران می‌شوید. #تناسب_اندام #ورزش_بانوان #پرینا_آقاجانی #تغذیه_ورزشی #سلامتی #fitness #fit #fitnessmotivation #modeling #model # bodybulding #budybuilder 
#تناسب #تناسب_اندام #ورزش #بدنسازی_بانوان #سلامتی #کاهش_وزن #چاقی #لاغری #پرینا_آقاجانی # تندرستی #زیبایی #تناسب_وزن

از سوالات مهمی که بسیاری به دنبال آن هستند، این است که تی آر ایکس چگونه باعث لاغری بدن می‌شود؟ اکثر کسانی که این ورزش را انجام می‌دهند پس از گذشت ۲ تا ۳ ماه از تاثیراتی که این ورزش روی تناسب اندامشان گذاشته، شگفت‌زده می‌شوند. تمرکز اصلی این ورزش روی اندام‌های میانی بدن است. وقتی ماهیچه‌های میانی بدن شروع به فعالیت کردند، سایر ماهیچه‌ها را هم با خود همراه می‌کنند. وقتی فشار کافی روی ماهیچه‌ها وارد شد، عضلات بدن شروع به سوختن چربی می‌کنند و در نتیجه در ناحیه کمر، شکم، داخل ران، بازو و دیگر اندام‌ها، چربی سوزی رخ می‌دهد. بنابراین پس از مدتی شاهد سفت شدن اندام میانی و بازوها و ران می‌شوید. #تناسب_اندام #ورزش_بانوان #پرینا_آقاجانی #تغذیه_ورزشی #سلامتی #fitness #fit #fitnessmotivation #modeling #model # bodybulding #budybuilder
#تناسب #تناسب_اندام #ورزش #بدنسازی_بانوان #سلامتی #کاهش_وزن #چاقی #لاغری #پرینا_آقاجانی # تندرستی #زیبایی #تناسب_وزن

نکته جالب در مورد مکمل BCAA :
رژیم لاغری شما را لاغرخواهد کرد و در عین حال می تواند باعث تحلیل رفتن عضلاتتان شود. اما بی سی ای ای می تواند به محافظت از عضلات در برابر اثرات کاتابولیک حاصل از رژیم کمک کند.

در سال های اخیر استفاده از مکمل های آمینو اسید شاخه دار برای بدنسازی و تناسب اندام کاران به دلایل خوبی در جامعه رواج یافته است. تحقیقات زیادی وجود دارد که استفاده از BCAA ها را بیشتر از مکمل های دیگر موجود در بازار تایید می کند. با وجود این که مصرف مکمل BCAA ممکن است بیشتر برای افزایش حجم مورد استفاده قرار گیرد اما به عقیده من بی سی ای ای در رژیم های کسر کالری (رژیم های کاهش وزن یا دوره آماده سازی قبل از مسابقه) برای حفظ حجم عضلانی نیز موثر است. در نتیجه این مکمل برای بدن افرادی که قصد کاهش وزن و افزایش توده عضلانی را دارند ، مفید است.
حمزه رحیمی
@hamzerahimi.physic
.
@hamzerahimi.physic

#fitness #fitnessmodel #tanasobandam #parvareshandam #badansazi💪 #rezhim_laghari_chaghi #rezhim_online #mokamel #fit
#تناسب_اندام #زیبایی_اندام #بدنسازی_بانوان #بدنسازی_آقایان #رژیم_کاهش_وزن #رژیم_چاقی_لاغری_ورزش_تناسب_اندام #تغذیه_سالم #تغذیه_ورزشی 
@proobody 
@tanasob.mag 
@iran.badan .
@hamzerahimi.physic .
@hamzerahimi.physic .
@hamzerahimi.physic

نکته جالب در مورد مکمل BCAA :
رژیم لاغری شما را لاغرخواهد کرد و در عین حال می تواند باعث تحلیل رفتن عضلاتتان شود. اما بی سی ای ای می تواند به محافظت از عضلات در برابر اثرات کاتابولیک حاصل از رژیم کمک کند.

در سال های اخیر استفاده از مکمل های آمینو اسید شاخه دار برای بدنسازی و تناسب اندام کاران به دلایل خوبی در جامعه رواج یافته است. تحقیقات زیادی وجود دارد که استفاده از BCAA ها را بیشتر از مکمل های دیگر موجود در بازار تایید می کند. با وجود این که مصرف مکمل BCAA ممکن است بیشتر برای افزایش حجم مورد استفاده قرار گیرد اما به عقیده من بی سی ای ای در رژیم های کسر کالری (رژیم های کاهش وزن یا دوره آماده سازی قبل از مسابقه) برای حفظ حجم عضلانی نیز موثر است. در نتیجه این مکمل برای بدن افرادی که قصد کاهش وزن و افزایش توده عضلانی را دارند ، مفید است.
حمزه رحیمی
@hamzerahimi.physic
.
@hamzerahimi.physic

#fitness #fitnessmodel #tanasobandam #parvareshandam #badansazi 💪 #rezhim_laghari_chaghi #rezhim_online #mokamel #fit
#تناسب_اندام #زیبایی_اندام #بدنسازی_بانوان #بدنسازی_آقایان #رژیم_کاهش_وزن #رژیم_چاقی_لاغری_ورزش_تناسب_اندام #تغذیه_سالم #تغذیه_ورزشی
@proobody
@tanasob.mag
@iran.badan .
@hamzerahimi.physic .
@hamzerahimi.physic .
@hamzerahimi.physic

#چربی_سوزی#هوازی#تناسب اندام
@peranseh.fitnessclubb 
33690059
🔝با پرنسه متفاوت بیندیش🔝

ورزش هوازی که به آن «کاردیو» یا «ایروبیک» (به معنای با اکسیژن) هم می‌گویند، ورزشی است که در آن، خونِ اکسیژن‌دار توسط قلب پمپاژ می‌شود تا اکسیژن به تمام عضلاتِ در حال فعالیت برسد..
🔷️چربیسوزی🔷️
🌓روزهای زوج 🕔ساعت ۱۰_۹صبح
🌓روزهای زوج🕔 ساعت ۹_۸شب(فیتنس تی آریکس)
🌟مربی:شیدا حقیقی🌟
@sheyda_haghiighii

#فیتنس#تناسب_اندام#تناسب_اندام_بانوان#فیزیولوژی#تغذیه_ورزشی#ورزش_تغذیه#فیزیولوژی_ورزشی#مکمل_ورزشی#چاقی#چربی_سوز#چربی_سوزی#فیت#fat
#instalike #bodybuilding #burn #hit #باشگاه

#چربی_سوزی #هوازی #تناسب اندام
@peranseh.fitnessclubb
33690059
🔝با پرنسه متفاوت بیندیش🔝

ورزش هوازی که به آن «کاردیو» یا «ایروبیک» (به معنای با اکسیژن) هم می‌گویند، ورزشی است که در آن، خونِ اکسیژن‌دار توسط قلب پمپاژ می‌شود تا اکسیژن به تمام عضلاتِ در حال فعالیت برسد..
🔷️چربیسوزی🔷️
🌓روزهای زوج 🕔ساعت ۱۰_۹صبح
🌓روزهای زوج🕔 ساعت ۹_۸شب(فیتنس تی آریکس)
🌟مربی:شیدا حقیقی🌟
@sheyda_haghiighii

#فیتنس #تناسب_اندام #تناسب_اندام_بانوان #فیزیولوژی #تغذیه_ورزشی #ورزش_تغذیه #فیزیولوژی_ورزشی #مکمل_ورزشی #چاقی #چربی_سوز #چربی_سوزی #فیت #fat
#instalike #bodybuilding #burn #hit #باشگاه

نهار عاااااالی دختر ورزشکاااااارم 💪🏻💪🏻✌️✌️، وقتی با انرژی و انگیزه شروع کنیم قطعا به نتیجه میرسیم بشقاب غذایی شامل تمام موارد سبزیجات پروتیئن کربو هیدرات ،هیچ زمانی دیر نیست نزاریم برای شنبه 😉😉 #تغذیه#تغذیه_ورزشی#تغذیه_سالم#تغذیه_بانوان#بدن_سالم#تغذیه_مناسب#

نهار عاااااالی دختر ورزشکاااااارم 💪🏻💪🏻✌️✌️، وقتی با انرژی و انگیزه شروع کنیم قطعا به نتیجه میرسیم بشقاب غذایی شامل تمام موارد سبزیجات پروتیئن کربو هیدرات ،هیچ زمانی دیر نیست نزاریم برای شنبه 😉😉 #تغذیه #تغذیه_ورزشی #تغذیه_سالم #تغذیه_بانوان #بدن_سالم #تغذیه_مناسب #

#تمرینات_هوازی #چربی_سوزی 
@peranseh.fitnessclubb 
33690059
🔝با پرنسه متفاوت بیندیش🔝 
#💪🏿 ✔از آنجاییکه افزایش وزن با مشکلات گوناگونی مثل دیابت یا بیماری های قلبی ارتباط دارد، تعداد زیادی از افراد برای کاهش وزن سریع تر، به تمرینات هوازی روی می آورند. اما تمرینات هوازی به تنهایی کافی نیستند. شما باید این تمرینات را به درستی بکار ببرید تا از فواید آن بهره مند شوید. ضمنا تغذیه ی مناسب و سبک زندگی سالم برای داشتن اندامی فیت و سالم ضروری اند. بنابراین اگر می خواهید چربی بسوزانید یا چند کیلو از وزن تان کم کنید، باید تمرینات هوازی را به درستی انجام دهید.تمرینات هوازی،شامل یک سری از تمرینات سبک یا متوسط می باشد که میتواند در یک بازه زمانی طولانی بدون توقف صورت گیرد.هدف این تمرینات روشن است.تحرک برای رسیدن به حداکثر میزان چربی سوزی.این تمرینات همچنین برای بهبود سلامت قلب و عروق نیز انجام میگیرند.✔
#فیتنس#تناسب_اندام#تناسب_اندام_بانوان#فیزیولوژی#تغذیه_ورزشی#ورزش_تغذیه#فیزیولوژی_ورزشی#مکمل_ورزشی#چاقی#چربی_سوز#چربی_سوزی#fit#fitness#پرنسه

#تمرینات_هوازی #چربی_سوزی
@peranseh.fitnessclubb
33690059
🔝با پرنسه متفاوت بیندیش🔝
#💪🏿 ✔از آنجاییکه افزایش وزن با مشکلات گوناگونی مثل دیابت یا بیماری های قلبی ارتباط دارد، تعداد زیادی از افراد برای کاهش وزن سریع تر، به تمرینات هوازی روی می آورند. اما تمرینات هوازی به تنهایی کافی نیستند. شما باید این تمرینات را به درستی بکار ببرید تا از فواید آن بهره مند شوید. ضمنا تغذیه ی مناسب و سبک زندگی سالم برای داشتن اندامی فیت و سالم ضروری اند. بنابراین اگر می خواهید چربی بسوزانید یا چند کیلو از وزن تان کم کنید، باید تمرینات هوازی را به درستی انجام دهید.تمرینات هوازی،شامل یک سری از تمرینات سبک یا متوسط می باشد که میتواند در یک بازه زمانی طولانی بدون توقف صورت گیرد.هدف این تمرینات روشن است.تحرک برای رسیدن به حداکثر میزان چربی سوزی.این تمرینات همچنین برای بهبود سلامت قلب و عروق نیز انجام میگیرند.✔
#فیتنس #تناسب_اندام #تناسب_اندام_بانوان #فیزیولوژی #تغذیه_ورزشی #ورزش_تغذیه #فیزیولوژی_ورزشی #مکمل_ورزشی #چاقی #چربی_سوز #چربی_سوزی #fit #fitness #پرنسه

🔰بهترین خوراکی ها برای بانوان🔰

کشمش :کاهش ابتلا به آلزایمر
گردو :تقویت مفاصل
بادام :تمرکز اعصاب
جوانه ها:لاغر کننده و ضد چروک
کاهو و سبزیجات: لاغری و ضد جوش
شیر :دشمن پوکی استخوان

#فیتنس #فیتنس_بانوان #بدنسازی #بدنسازی_بانوان #مربیگری #تغذیه_ورزشی 
@tabriz.fitness98 
@mohammadjavad.fit_22 
@mehrantajaddodi

🔰بهترین خوراکی ها برای بانوان🔰

کشمش :کاهش ابتلا به آلزایمر
گردو :تقویت مفاصل
بادام :تمرکز اعصاب
جوانه ها:لاغر کننده و ضد چروک
کاهو و سبزیجات: لاغری و ضد جوش
شیر :دشمن پوکی استخوان

#فیتنس #فیتنس_بانوان #بدنسازی #بدنسازی_بانوان #مربیگری #تغذیه_ورزشی
@tabriz.fitness98
@mohammadjavad.fit_22
@mehrantajaddodi

#بهار
#سرما_خوردگی

در فصل بهار، بسیاری از افراد دچار سرما خوردگی می‌شوند و علت این اتفاق نیز سرد و گرم شدن ناگهانی هوا است. سرما خوردگی در فصل بهار می‌تواند در شرایطی که در زمان لازم درمان نشود، ادامه دار شده و مشکلاتی را برای بیماران به همراه داشته باشد. افرادی که مبتلا به سرما خوردگی در فصل بهار می‌شوند می‌توانند به جای استفاده از دارو‌های شیمیایی با راهکار‌های طب کل نگر بیماری خود را بهبود بخشند. علاوه بر استراحت، مصرف قابل توجه مایعات از قبیل: چای گرم و شیر، آب میوه به خصوص آب پرتقال و لیمو شیرین و دم کرده زنجبیل می‌تواند منجر به بهبود وضعیت افراد مبتلا به سرماخوردگی شود. چای دارچین، ترکیب چای به همراه لیمو و عسل و دم کرده عناب سبب خارج شدن سرما از بدن شده و به بهبود گلو درد و سرفه‌های خشک کمک می‌کند. لازم به ذکر است که جهت استفاده از مواد غذایی ذکر شده طبع فرد باید مورد توجه قرار گیرد.
.
.
سبز و‌ تندرست باشید
مرکز تندرستی زندگی سبز
.
👉 @sport_green_life
.
.
#fitness #sport #body #ifbb #green_life #life_style #gym #yoga

#ورزش #فیتنس #تناسب_اندام #لاغری #چاقی #تغذیه #تغذیه_ورزشی #زیبایی_اندام #سلامتی #انگیزشی #حرکات_اصلاحی #اسیب_ورزشی #یوگا#ماساژ #ایران#تهران

#بهار
#سرما_خوردگی

در فصل بهار، بسیاری از افراد دچار سرما خوردگی می‌شوند و علت این اتفاق نیز سرد و گرم شدن ناگهانی هوا است. سرما خوردگی در فصل بهار می‌تواند در شرایطی که در زمان لازم درمان نشود، ادامه دار شده و مشکلاتی را برای بیماران به همراه داشته باشد. افرادی که مبتلا به سرما خوردگی در فصل بهار می‌شوند می‌توانند به جای استفاده از دارو‌های شیمیایی با راهکار‌های طب کل نگر بیماری خود را بهبود بخشند. علاوه بر استراحت، مصرف قابل توجه مایعات از قبیل: چای گرم و شیر، آب میوه به خصوص آب پرتقال و لیمو شیرین و دم کرده زنجبیل می‌تواند منجر به بهبود وضعیت افراد مبتلا به سرماخوردگی شود. چای دارچین، ترکیب چای به همراه لیمو و عسل و دم کرده عناب سبب خارج شدن سرما از بدن شده و به بهبود گلو درد و سرفه‌های خشک کمک می‌کند. لازم به ذکر است که جهت استفاده از مواد غذایی ذکر شده طبع فرد باید مورد توجه قرار گیرد.
.
.
سبز و‌ تندرست باشید
مرکز تندرستی زندگی سبز
.
👉 @sport_green_life
.
.
#fitness #sport #body #ifbb #green_life #life_style #gym #yoga

#ورزش #فیتنس #تناسب_اندام #لاغری #چاقی #تغذیه #تغذیه_ورزشی #زیبایی_اندام #سلامتی #انگیزشی #حرکات_اصلاحی #اسیب_ورزشی #یوگا #ماساژ #ایران #تهران

صبحانه رو خوب بخورید که روزتون رو پر انرژی باشید سوخت بدن در طول روز به خوردن صبحانه بستگی داره روزتون شاد و پربار #تغذیه#تغذیه_سالم#تغذیه_ورزشی#تغذیه_ورزشی#تغذیه_بذنسازی#تغذیه_بانوان#شکم#شکم_تخت#

صبحانه رو خوب بخورید که روزتون رو پر انرژی باشید سوخت بدن در طول روز به خوردن صبحانه بستگی داره روزتون شاد و پربار #تغذیه #تغذیه_سالم #تغذیه_ورزشی #تغذیه_ورزشی #تغذیه_بذنسازی #تغذیه_بانوان #شکم #شکم_تخت #