#کاهش_وزن photos & videos

465.7k Posts

ارسال به سراسر کشور ✅بخوانید👇
.
👈اگه شکمت بزرگ شده
👈اگه میخوای شکم و پهلوهات آب بشه
👈اگه میخوای سایز کم کنی
👈اگه چاقی گلابی شکل داری
👈اگه بعد از ازدواج یا بارداری چاق شدی
👈اگه نمیخوای صورتت لاغر بشه
👈اگه میخوای درست و اصولی لاغر بشی

اگه همۀ راهها رو امتحان کردی و نتیجه نگرفتی،همین الان اقدام کن. 🔰دمنوش لاغری دکتر بیز 🔰 ❌ بدون بازگشت ❌ بدون مواد شیمیایی
❌ بدون سختی و گرسنگی
.
مشاوره رایگان و خرید دایرکت مراجعه فرمایید
اسماعیلی 09116162074
@ganoderma_esmailii
@ganoderma_esmailii 
#تناسب_اندام #رژیم #کاهش_وزن #چاقی #دمنوش_لاغری#اضافه_وزن #گانودرما_پادشاه_گیاهان

ارسال به سراسر کشور ✅بخوانید👇
.
👈اگه شکمت بزرگ شده
👈اگه میخوای شکم و پهلوهات آب بشه
👈اگه میخوای سایز کم کنی
👈اگه چاقی گلابی شکل داری
👈اگه بعد از ازدواج یا بارداری چاق شدی
👈اگه نمیخوای صورتت لاغر بشه
👈اگه میخوای درست و اصولی لاغر بشی

اگه همۀ راهها رو امتحان کردی و نتیجه نگرفتی،همین الان اقدام کن. 🔰دمنوش لاغری دکتر بیز 🔰 ❌ بدون بازگشت ❌ بدون مواد شیمیایی
❌ بدون سختی و گرسنگی
.
مشاوره رایگان و خرید دایرکت مراجعه فرمایید
اسماعیلی 09116162074
@ganoderma_esmailii
@ganoderma_esmailii
#تناسب_اندام #رژیم #کاهش_وزن #چاقی #دمنوش_لاغری #اضافه_وزن #گانودرما_پادشاه_گیاهان

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

سلام به همه
به نظر شما کی وزن کنیم؟ هر روز؟ 
مثل این آبجیمون بخوابیم رو ترازو و هر ثانیه خودمونو وزن کنیم خوبه؟

چون کالیبراسیون ترازوها متفاوته، بهتره خودتونو با یک ترازوی واحد وزن کنید و بر همون اساس بسنجید.
 بهترین زمان برای وزن کشی، صبح بعد از بیدار شدن و بعد از رفتن به دستشویی و اجابت مزاج و قبل از خوردن آب یا صبحانه است.
با توجه به اینکه با خوردن غذاها و نوشیدنی های متفاوت و در دوره های مختلف، بدن وزن متفاوتی داره، پس پیشنهاد میشه وزن را متوسط وزن هفتگی در نظر بگیرید. یعنی هر روز صبح با شرایطی که در بالا گفته شد، وزن کنید و بعد میانگینش میشه وزن شما. 
حالا هر روز وزن کنیم؟ چرا که نه.
یک خرافاتی بود قدیمتر ها که میگفتند پول توی جیبتو زیاد نشمار، کم میشه🤑🤑🤑
ولی اینکه شما هر روز وزن کشی کنید تاثیری در کم و زیاد شدن وزن شما نداره😁
ولی اگر جزو اون دسته آدمها هستید که افزایش کم وزن در روزهای متوالی نگرانتون میکنه یا حساسیت وزن کشی دارید بهتره فقط یک روز مشخص در هر هفته وزن کشی داشته باشید.
#تناسب_اندام #چربی_سوزی #اندام_ايده_آل #آرزو #کالری_شماری_با_مانکن #صبحانه_کامل #سالمخوری #میجنگم👊 #پیاده روی #هولاهوپ #تغذیه_سالم #من_میتوانم💪💪💪 #کالری_شماری #کالری_شمار #کاهش_وزن #چربی_سوزی #پروتئین #ایست_وزنی #استپ_وزن #28thbirthday 28rooz#من_مانکنم #موفقیت #فکر_مثبت #هدف #علم_تغذیه #نمایه_گلایسمی #گریل #بدون_روغن #

سلام به همه
به نظر شما کی وزن کنیم؟ هر روز؟
مثل این آبجیمون بخوابیم رو ترازو و هر ثانیه خودمونو وزن کنیم خوبه؟

چون کالیبراسیون ترازوها متفاوته، بهتره خودتونو با یک ترازوی واحد وزن کنید و بر همون اساس بسنجید.
بهترین زمان برای وزن کشی، صبح بعد از بیدار شدن و بعد از رفتن به دستشویی و اجابت مزاج و قبل از خوردن آب یا صبحانه است.
با توجه به اینکه با خوردن غذاها و نوشیدنی های متفاوت و در دوره های مختلف، بدن وزن متفاوتی داره، پس پیشنهاد میشه وزن را متوسط وزن هفتگی در نظر بگیرید. یعنی هر روز صبح با شرایطی که در بالا گفته شد، وزن کنید و بعد میانگینش میشه وزن شما.
حالا هر روز وزن کنیم؟ چرا که نه.
یک خرافاتی بود قدیمتر ها که میگفتند پول توی جیبتو زیاد نشمار، کم میشه🤑🤑🤑
ولی اینکه شما هر روز وزن کشی کنید تاثیری در کم و زیاد شدن وزن شما نداره😁
ولی اگر جزو اون دسته آدمها هستید که افزایش کم وزن در روزهای متوالی نگرانتون میکنه یا حساسیت وزن کشی دارید بهتره فقط یک روز مشخص در هر هفته وزن کشی داشته باشید.
#تناسب_اندام #چربی_سوزی #اندام_ايده_آل #آرزو #کالری_شماری_با_مانکن #صبحانه_کامل #سالمخوری #میجنگم 👊 #پیاده روی #هولاهوپ #تغذیه_سالم #من_میتوانم 💪💪💪 #کالری_شماری #کالری_شمار #کاهش_وزن #چربی_سوزی #پروتئین #ایست_وزنی #استپ_وزن #28thbirthday 28rooz #من_مانکنم #موفقیت #فکر_مثبت #هدف #علم_تغذیه #نمایه_گلایسمی #گریل #بدون_روغن #

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید. 
@tanasobyar 
@tanasobyar 
@behnamkashefi_fitness .
‎#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

تمرین بدون باشگاه.
در ایام نوروز‌ اگه به باشگاه دسترسی ندارید این تمرینات را انجام دهید. ‎. جهت دریافت برنامه غذایی و تمرینی به دایرکت پیام دهید.
@tanasobyar
@tanasobyar
@behnamkashefi_fitness .
#تناسب_یار #تناسبیار_تمرین_منزل #تمرین_در_منزل #هوازی #نوروز #تعطیلات #بهنام_کاشفی #رادمهرکلاپ #تناسب_اندام #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #کاهش_وزن #کاهش_سایز #مربی .
#gym #fit #fitness #lifestyle #radmehrgymclub #tanasobyar

برایتان  آرزو میکنم "در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن آرام قدم بردارید برای زندگی کردن." سال ۹۸ سالی پراز عشق و محبت برایتان باشد
سال نو مبارک 💚❤️💛💙💜 #دکتر_فاطمه_محبوب_مجاز
#تناسب_اندام
#عشق
#انگیزه
#موفقیت
#کاهش_وزن
#پوست_مو

برایتان  آرزو میکنم "در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن آرام قدم بردارید برای زندگی کردن." سال ۹۸ سالی پراز عشق و محبت برایتان باشد
سال نو مبارک 💚❤️💛💙💜 #دکتر_فاطمه_محبوب_مجاز
#تناسب_اندام
#عشق
#انگیزه
#موفقیت
#کاهش_وزن
#پوست_مو

این هم پسر آقای آرنولد جالب هست که نچرال و بدون دارو بدنسازی میکنه حالا یا خودش خواسته یا توصیه پدر بوده .
داشتم نگاهی به پیج اینستاگرامش می کردم شک داشتم که پسر آرنولد باشن چون عکس آنچنانی از پدر در پیجش نداشت شاید یک یا دوتا اگر احتمالا ما بودیم اینستاگرام رو شخم می زدیم با عکسهای این پدر میشدیم آقا زاده 😄😅🌹
@vesta_gymm
#بدنسازی #بدنسازی_بانوان #بدنسازی_آقایان #بادیکلاسیک #بادیبیلدینگ #باشگاه_ورزشی #باشگاه #تندرستی #تناسب_اندام #تفریح #تفریح_سالم #ایروبیک #ایروبیک_خانمها #لاغری #کاهش_وزن #تغذیه #انگیزشی #انگیزه #سلامت #سلامتی #سیکس_پک #ورزش #تمرين #اصفهان #فیتنس #باشگاه_بدنسازی #باشگاه_وستا #اصفهانگردی #اصفهان_زیبا #اصفهان_نصف_جهان

این هم پسر آقای آرنولد جالب هست که نچرال و بدون دارو بدنسازی میکنه حالا یا خودش خواسته یا توصیه پدر بوده .
داشتم نگاهی به پیج اینستاگرامش می کردم شک داشتم که پسر آرنولد باشن چون عکس آنچنانی از پدر در پیجش نداشت شاید یک یا دوتا اگر احتمالا ما بودیم اینستاگرام رو شخم می زدیم با عکسهای این پدر میشدیم آقا زاده 😄😅🌹
@vesta_gymm
#بدنسازی #بدنسازی_بانوان #بدنسازی_آقایان #بادیکلاسیک #بادیبیلدینگ #باشگاه_ورزشی #باشگاه #تندرستی #تناسب_اندام #تفریح #تفریح_سالم #ایروبیک #ایروبیک_خانمها #لاغری #کاهش_وزن #تغذیه #انگیزشی #انگیزه #سلامت #سلامتی #سیکس_پک #ورزش #تمرين #اصفهان #فیتنس #باشگاه_بدنسازی #باشگاه_وستا #اصفهانگردی #اصفهان_زیبا #اصفهان_نصف_جهان

❇️چربیسوزهای گیاهی و بسیار موثر در کاهش وزن 
1⃣گوجه فرنگی
2⃣سیر
3⃣سبزی شوید 
4⃣سرکه سیب
5⃣چای سبز 
6⃣قهوه
7⃣آبغوره
8⃣زیره سبز

آیدی کانال بدنسازی ما در تلگرام↙️
@Bodybuilding2021
#فیت
#سیکس_پک 
#هنرمند #تمرین #ورزشی
#بدنسازی #بدنسازی_بانوان  #بدنسازی_زنان  #بدنسازی_آقایان #تغذیه #کاهش_وزن #رژیم_لاغری #فیتنس  #فیتنس_بانوان

❇️چربیسوزهای گیاهی و بسیار موثر در کاهش وزن
1⃣گوجه فرنگی
2⃣سیر
3⃣سبزی شوید
4⃣سرکه سیب
5⃣چای سبز
6⃣قهوه
7⃣آبغوره
8⃣زیره سبز

آیدی کانال بدنسازی ما در تلگرام↙️
@Bodybuilding2021
#فیت
#سیکس_پک
#هنرمند #تمرین #ورزشی
#بدنسازی #بدنسازی_بانوان   #بدنسازی_زنان   #بدنسازی_آقایان   #تغذیه #کاهش_وزن   #رژیم_لاغری   #فیتنس   #فیتنس_بانوان

.
🎁10 % تخفیف
.
📦برای تمامی پک ها و محصولات نیوشا
.
🌺عیدی نیوشا سنتر
.
فقط و فقط، 1 تا 4 فروردین
.
💐🌹🌸🌺جشن نوروز و سال نو مبارک🌺🌸🌹💐
.
☕️ نیوشا سنتر :: انتخاب اول
.
☕️نوشیدنی های سلامت نیوشا🌿
.
👫سلامتی با دمنوش های گیاهی نیوشا👫
.
📱مشاوره (تماس یا پیام با تلگرام): 09120672720
.
📱پیامک: ارسال عدد 1 به 5000262019
.
📦💳مشاهده، بررسی و خرید آنلاین محصولات و پک های نیوشا در وب سایت نیوشا سنتر💳📦
.
💥حتما از وب سایت ما دیدن فرمایید!💥
🌏 NewshaCenter.com
.
#نیوشا #دمنوش_نیوشا #دمنوش_گیاهی #دمنوش_لاغری #دمنوش_درمانی #لاغری #چاقی #سلامتی #دمنوش #چای #چای_لاغری #قهوه #نیوشانیک #نیوشادرینکس #نوشیدنی #نیوشاسنتر #استیلا #کاهش_وزن #کاهش_اشتها #تناسب_اندام #سبک_زندگی #عید #عیدنوروز #عید_نوروز #عید98 #نوروز98 #جشن_نوروز #نوروز_باستانی
.
☕️ نیوشا سنتر :: انتخاب اول

.
🎁10 % تخفیف
.
📦برای تمامی پک ها و محصولات نیوشا
.
🌺عیدی نیوشا سنتر
.
فقط و فقط، 1 تا 4 فروردین
.
💐🌹🌸🌺جشن نوروز و سال نو مبارک🌺🌸🌹💐
.
☕️ نیوشا سنتر :: انتخاب اول
.
☕️نوشیدنی های سلامت نیوشا🌿
.
👫سلامتی با دمنوش های گیاهی نیوشا👫
.
📱مشاوره (تماس یا پیام با تلگرام): 09120672720
.
📱پیامک: ارسال عدد 1 به 5000262019
.
📦💳مشاهده، بررسی و خرید آنلاین محصولات و پک های نیوشا در وب سایت نیوشا سنتر💳📦
.
💥حتما از وب سایت ما دیدن فرمایید!💥
🌏 NewshaCenter.com
.
#نیوشا #دمنوش_نیوشا #دمنوش_گیاهی #دمنوش_لاغری #دمنوش_درمانی #لاغری #چاقی #سلامتی #دمنوش #چای #چای_لاغری #قهوه #نیوشانیک #نیوشادرینکس #نوشیدنی #نیوشاسنتر #استیلا #کاهش_وزن #کاهش_اشتها #تناسب_اندام #سبک_زندگی #عید #عیدنوروز #عید_نوروز #عید98 #نوروز98 #جشن_نوروز #نوروز_باستانی
.
☕️ نیوشا سنتر :: انتخاب اول

.
🍹فواید آب طعم دار یا دتاکس واتر -سم زدایی
-جهت لاغری
-کاهش استرس
-شادابی پوست
دستور تهیه:خورد کردن میوه ی تازه و اضافه کردن آب تصفیه شده، بعد از دو ساعت ماندن در یخچال نوش جان کنید. 🌼مشاوره رایگان در تلگرام🌼 ☎️شماره تماس
09132119735

#کاهش_اشتها #کاهش_سایز #کاهش_وزن #چربیسوزی #تناسب_اندام #پک_لاغری #کاهش_وزن #نیوشانیک #دمنوش_گیاهی #یبوست #جنسی #سلامتی #زیبایی #چربی_دور_شکم #لاغری #چاقی #پوست #چالش_لاغری

.
🍹فواید آب طعم دار یا دتاکس واتر -سم زدایی
-جهت لاغری
-کاهش استرس
-شادابی پوست
دستور تهیه:خورد کردن میوه ی تازه و اضافه کردن آب تصفیه شده، بعد از دو ساعت ماندن در یخچال نوش جان کنید. 🌼مشاوره رایگان در تلگرام🌼 ☎️شماره تماس
09132119735

#کاهش_اشتها #کاهش_سایز #کاهش_وزن #چربیسوزی #تناسب_اندام #پک_لاغری #کاهش_وزن #نیوشانیک #دمنوش_گیاهی #یبوست #جنسی #سلامتی #زیبایی #چربی_دور_شکم #لاغری #چاقی #پوست #چالش_لاغری

.
.
🔴 فوائد مصرف روزانه سه عدد خرما برای سلامت
.
.
▪️ کاهش خطر ابتلا به سرطان روده
▪️تامین انرژی مورد نیاز بدن
▪️بهبود سلامت سیستم گوارشی
▪️افزایش سطح هوشیاری
▪️درمان بواسیر
.
.
🆔 @ipino_co
.
.
پزشکی #دارو #ورزش 
#پزشک #پیتزا #سلامتی #لاغری #صبحانه #دکتر #چربی_سوزی #تندرستی #ساندویچ #چای #فیتنس #شکم #غذا #بدنسازی #ای_پینو #خوراکی #کاهش_وزن #قهوه #کیک #عید #باسن #شیرینی #خون #لاغری #لاغر #چاقی #خرما #fitness

.
.
🔴 فوائد مصرف روزانه سه عدد خرما برای سلامت
.
.
▪️ کاهش خطر ابتلا به سرطان روده
▪️تامین انرژی مورد نیاز بدن
▪️بهبود سلامت سیستم گوارشی
▪️افزایش سطح هوشیاری
▪️درمان بواسیر
.
.
🆔 @ipino_co
.
.
پزشکی #دارو #ورزش
#پزشک #پیتزا #سلامتی #لاغری #صبحانه #دکتر #چربی_سوزی #تندرستی #ساندویچ #چای #فیتنس #شکم #غذا #بدنسازی #ای_پینو #خوراکی #کاهش_وزن #قهوه #کیک #عید #باسن #شیرینی #خون #لاغری #لاغر #چاقی #خرما #fitness

با شروع بهار صد روز چالش را شروع میکنم ✋
اهاییییی اون های که توی این سه سال دایرکت دادید نوشتید پدرم . مادرم . خواهرم . برادرم . فرزندم .همسرم . عزیزم . رو از دست دارم . و چاق و چاق تر شدم .
: 
من امدم تا با تو دقیقا خود خود تو که خلا بغض داره خفه ات میکنه شروع کنم . منم مثل تو ام . 
سال رو ببین نو شد درخت مرده شکوفه زد زندگی هست من و تو هستیم و دیدارمون با عزیز هامون به وعده است .پس پاشو برای زندگی بجنگ ....
: 
آهای اون های که چاق هستید من یه چاق هستم با من از همین امروز شروع کن
آهای اون های که لاغر بودید و حالا به هزار و یک دلیل چاق شدید . من هم پارسال عید پنجاه و نه کیلو بودم حالا وزنم زیاد شده با من شروع کنید 
آهای اون های تنبلی تخمدان دارید و تیرویید و دیابت و قند دارید و بدنتون مقاوم به انسولین با من شروع کنید چون من بیمار دیابتی هستم با قند خون 320 . میدونم سرعت کاهش ورن در ما کنده اما کار نشد نداره 
اون های که کار میکنید . درس میخوانید و مشکلات خانوادگی دارید . اون های که درها به روتون بسته شده و حالت های افسردگی دارید . 
با من شروع کنید منم شرایطم مثل شماست 
بیا شروع کنیم . فقط شروع کنیم حتی اگر این شروع کردن ترک نوشابه باشه و حذف شکلات و بستنی و سس ماینز ✋

یا علی بگو .. قدم اول رو بردار 
یا علی ✋✌ #چالش_صد_روز_لاغری #چالش_لاغری_حماسه #رژیم_لاغری #تناسب_اندام #کاهش_وزن #رژیم_لاغری_حماسه #چالش_نه_شیرینی_و_آجیل_عید

با شروع بهار صد روز چالش را شروع میکنم ✋
اهاییییی اون های که توی این سه سال دایرکت دادید نوشتید پدرم . مادرم . خواهرم . برادرم . فرزندم .همسرم . عزیزم . رو از دست دارم . و چاق و چاق تر شدم .
:
من امدم تا با تو دقیقا خود خود تو که خلا بغض داره خفه ات میکنه شروع کنم . منم مثل تو ام .
سال رو ببین نو شد درخت مرده شکوفه زد زندگی هست من و تو هستیم و دیدارمون با عزیز هامون به وعده است .پس پاشو برای زندگی بجنگ ....
:
آهای اون های که چاق هستید من یه چاق هستم با من از همین امروز شروع کن
آهای اون های که لاغر بودید و حالا به هزار و یک دلیل چاق شدید . من هم پارسال عید پنجاه و نه کیلو بودم حالا وزنم زیاد شده با من شروع کنید
آهای اون های تنبلی تخمدان دارید و تیرویید و دیابت و قند دارید و بدنتون مقاوم به انسولین با من شروع کنید چون من بیمار دیابتی هستم با قند خون 320 . میدونم سرعت کاهش ورن در ما کنده اما کار نشد نداره
اون های که کار میکنید . درس میخوانید و مشکلات خانوادگی دارید . اون های که درها به روتون بسته شده و حالت های افسردگی دارید .
با من شروع کنید منم شرایطم مثل شماست
بیا شروع کنیم . فقط شروع کنیم حتی اگر این شروع کردن ترک نوشابه باشه و حذف شکلات و بستنی و سس ماینز ✋

یا علی بگو .. قدم اول رو بردار
یا علی ✋✌ #چالش_صد_روز_لاغری #چالش_لاغری_حماسه #رژیم_لاغری #تناسب_اندام #کاهش_وزن #رژیم_لاغری_حماسه #چالش_نه_شیرینی_و_آجیل_عید

...
اگه دنبال یه پاک کننده آرایش طبیعی و مفید برای صورتتون هستین، آلوئه ورا گزینه ی خیلی مناسبیه 👍🏻👍🏻👍🏻
یه برگ آلوئه ورا تازه رو باز کنین و ژل اون رو خارج کنین. شما هم چنین میتونین از ژل آلوئه ورا که به راحتی در بازار موجوده استفاده کنین، اگه به برگ آلوئه ورا تازه دسترسی ندارین. یه قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا رو درون یه کاسه بریزین و اون رو با آب رقیق کنین تا یه محلول به دست بیاد. با کمک یه پد پنبه ای آرایش خودتون رو پاک کنین. آلوئه ورا در تمیز کردن پوست شناخته شده هست و پوست رو تازه نگه میداره. 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
با ما فیت باشید 💪 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ دوستانتون را آگاه کنید😊 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
#تندرستی #لاغری #چاقی #رژیم #بدنسازی #نیوشا #دمنوش #چربی_سوزی #ورزش#کالری #کاهش_وزن #لاغری_شکم #فیتنس #تناسب_اندام #تناسب_اندام_بانوان #تناسب_وزن #لاغری_با_دمنوش #پوست_مو #تمرين #باشگاه #تهران#دختر #تغذيه #بدن #عضله #زيبايى#پیاده_روی #هوازی #ورزش_قدرتی

...
اگه دنبال یه پاک کننده آرایش طبیعی و مفید برای صورتتون هستین، آلوئه ورا گزینه ی خیلی مناسبیه 👍🏻👍🏻👍🏻
یه برگ آلوئه ورا تازه رو باز کنین و ژل اون رو خارج کنین. شما هم چنین میتونین از ژل آلوئه ورا که به راحتی در بازار موجوده استفاده کنین، اگه به برگ آلوئه ورا تازه دسترسی ندارین. یه قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا رو درون یه کاسه بریزین و اون رو با آب رقیق کنین تا یه محلول به دست بیاد. با کمک یه پد پنبه ای آرایش خودتون رو پاک کنین. آلوئه ورا در تمیز کردن پوست شناخته شده هست و پوست رو تازه نگه میداره. 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
با ما فیت باشید 💪 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ دوستانتون را آگاه کنید😊 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
#تندرستی #لاغری #چاقی #رژیم #بدنسازی #نیوشا #دمنوش #چربی_سوزی #ورزش #کالری #کاهش_وزن #لاغری_شکم #فیتنس #تناسب_اندام #تناسب_اندام_بانوان #تناسب_وزن #لاغری_با_دمنوش #پوست_مو #تمرين #باشگاه #تهران #دختر #تغذيه #بدن #عضله #زيبايى #پیاده_روی #هوازی #ورزش_قدرتی

...
ماساژ صورت یه راه عالی برای داشتن یه پوست روشن و شفافه. ماساژ صورت با روغن های چرب غنی از ویتامین باعث میشه که پوست شما درخشندگی مناسبی داشته باشه. ماساژ صورت کمک میکنه تا جریان خون در صورت بهتر صورت بگیره و همچنین عضلات را نرم میکنه. افزایش خون رسانی به چهره باعث میشه که رنگ چهره تان روشنتر هم بشه. مقدار کمی از روغن صورت یا لوسیون را به نوک انگشتان خود بزنین و اونو به صورت خودتون بمالین. ماساژ صورت را با حرکت دایره ای شروع کنین. برای دیدن اثر آن روی صورت، ماساژ باید چند بار تکرار شود.
💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
با ما فیت باشید 💪 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ دوستانتون را آگاه کنید😊 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
#تندرستی #لاغری #چاقی #رژیم #بدنسازی #نیوشا #دمنوش #چربی_سوزی #ورزش#کالری #کاهش_وزن #لاغری_شکم #فیتنس #تناسب_اندام #تناسب_اندام_بانوان #تناسب_وزن #لاغری_با_دمنوش #پوست_مو #تمرين #باشگاه #تهران#دختر #تغذيه #بدن #عضله #زيبايى#پیاده_روی #هوازی #ورزش_قدرتی

...
ماساژ صورت یه راه عالی برای داشتن یه پوست روشن و شفافه. ماساژ صورت با روغن های چرب غنی از ویتامین باعث میشه که پوست شما درخشندگی مناسبی داشته باشه. ماساژ صورت کمک میکنه تا جریان خون در صورت بهتر صورت بگیره و همچنین عضلات را نرم میکنه. افزایش خون رسانی به چهره باعث میشه که رنگ چهره تان روشنتر هم بشه. مقدار کمی از روغن صورت یا لوسیون را به نوک انگشتان خود بزنین و اونو به صورت خودتون بمالین. ماساژ صورت را با حرکت دایره ای شروع کنین. برای دیدن اثر آن روی صورت، ماساژ باید چند بار تکرار شود.
💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
با ما فیت باشید 💪 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ دوستانتون را آگاه کنید😊 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
#تندرستی #لاغری #چاقی #رژیم #بدنسازی #نیوشا #دمنوش #چربی_سوزی #ورزش #کالری #کاهش_وزن #لاغری_شکم #فیتنس #تناسب_اندام #تناسب_اندام_بانوان #تناسب_وزن #لاغری_با_دمنوش #پوست_مو #تمرين #باشگاه #تهران #دختر #تغذيه #بدن #عضله #زيبايى #پیاده_روی #هوازی #ورزش_قدرتی

...
یه پد پنبه رو به مقداری آب لیمو تازه آغشته کنین و اون رو روی جای زخم ها قرار بدین. ده دقیقه بعد صورتتون رو با یه پاک کننده ملایم بشویین. ویتامین ث آب لیمو باعث بهبود تولید کلاژن میشه و به بازسازی پوست کمک میکنه که باعث کاهش اسکار میشه. این روش همچنین سلول های مرده پوست رو حذف میکنه که انعطاف پذیری پوست افزایش پیدا میکنه، همچنین آب لیمو یه سفید کننده طبیعیه که رنگ پوست رو بهتر میکنه. 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
با ما فیت باشید 💪 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ دوستانتون را آگاه کنید😊 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
#تندرستی #لاغری #چاقی #رژیم #بدنسازی #نیوشا #دمنوش #چربی_سوزی #ورزش#کالری #کاهش_وزن #لاغری_شکم #فیتنس #تناسب_اندام #تناسب_اندام_بانوان #تناسب_وزن #لاغری_با_دمنوش #پوست_مو #تمرين #باشگاه #تهران#دختر #تغذيه #بدن #عضله #زيبايى#پیاده_روی #هوازی #ورزش_قدرتی

...
یه پد پنبه رو به مقداری آب لیمو تازه آغشته کنین و اون رو روی جای زخم ها قرار بدین. ده دقیقه بعد صورتتون رو با یه پاک کننده ملایم بشویین. ویتامین ث آب لیمو باعث بهبود تولید کلاژن میشه و به بازسازی پوست کمک میکنه که باعث کاهش اسکار میشه. این روش همچنین سلول های مرده پوست رو حذف میکنه که انعطاف پذیری پوست افزایش پیدا میکنه، همچنین آب لیمو یه سفید کننده طبیعیه که رنگ پوست رو بهتر میکنه. 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
با ما فیت باشید 💪 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ دوستانتون را آگاه کنید😊 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
@cafenosh7
#تندرستی #لاغری #چاقی #رژیم #بدنسازی #نیوشا #دمنوش #چربی_سوزی #ورزش #کالری #کاهش_وزن #لاغری_شکم #فیتنس #تناسب_اندام #تناسب_اندام_بانوان #تناسب_وزن #لاغری_با_دمنوش #پوست_مو #تمرين #باشگاه #تهران #دختر #تغذيه #بدن #عضله #زيبايى #پیاده_روی #هوازی #ورزش_قدرتی

🌿iHerb.com - The best vitamins and supplements for your Lifestyle! / World's best value for natural products!
✅10%OFF + 10% Loyalty Credit for new customers with code NEW3919
✅5%OFF + 10% Loyalty Credit for returning customers with code NEW3919
✅Brands Of The Week Sale - Extra Up to 15%OFF!
https://www.iherb.com/?rcode=NEW3919
.
#تغذیه #ورزش #ورزشکار #فیتنس #پرورش_اندام #بدنسازی #مکمل#باشگاه #تناسب#تغذیه_سالم #لاغری #چاقی #رژیم_لاغری #کاهش_وزن #رژیم #عضله#برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #تمرین #تفکیک #چربی_سوزی #مسابقه#تناسب_اندام#فیگور #بادی_بیلدینگ #سیکس_پک#قبل_بعد #بدن #بادی_کلاسیک #انگیزشی

🌿iHerb.com - The best vitamins and supplements for your Lifestyle! / World's best value for natural products!
✅10%OFF + 10% Loyalty Credit for new customers with code NEW3919
✅5%OFF + 10% Loyalty Credit for returning customers with code NEW3919
✅Brands Of The Week Sale - Extra Up to 15%OFF!
https://www.iherb.com/?rcode=NEW3919
.
#تغذیه #ورزش #ورزشکار #فیتنس #پرورش_اندام #بدنسازی #مکمل #باشگاه #تناسب #تغذیه_سالم #لاغری #چاقی #رژیم_لاغری #کاهش_وزن #رژیم #عضله #برنامه_تمرینی #برنامه_غذایی #تمرین #تفکیک #چربی_سوزی #مسابقه #تناسب_اندام #فیگور #بادی_بیلدینگ #سیکس_پک #قبل_بعد #بدن #بادی_کلاسیک #انگیزشی

هر روزتان نوروز , نوروزتان پیروز
سال 1398 مبارک 🍀💚💜 جهت مشاوره رایگان در دایرکت و لینک تلگرام پیام دهید (کلیه ی مشاوره ها براساس متد طب سنتی و مزاج شناسی انجام میشود)
۱.لاغري و تناسب اندام
٢.چاقي و افزايش اشتها
٤.تقويت اعصاب و كاهش ٥.استرس،افسردگي، بي خوابى

https://t.me/joinchat/KWmmxhbKICtKUa5RbGxfyA

#کاهش_وزن #کاهش_سایز #دمنوش_درمانی #پکیج_لاغری #دمنوش_لاغری #دمنوش #نیوشا #دمنوش_نیوشا #لاغری_شکم #پکیج_کبدچرب #گیاهی #لاغری #نه_به_رژیم #نیوشانیک #healthyfood #خواص_گیاهان_دارویی #دانستنیهای_جالب 
#خواص_گیاهان_دارویی #نیوشانیک #دانستنیها #healthyfood #خواص_گیاهان_دارویی #دانستنیهای_جالب #جعبه

هر روزتان نوروز , نوروزتان پیروز
سال 1398 مبارک 🍀💚💜 جهت مشاوره رایگان در دایرکت و لینک تلگرام پیام دهید (کلیه ی مشاوره ها براساس متد طب سنتی و مزاج شناسی انجام میشود)
۱.لاغري و تناسب اندام
٢.چاقي و افزايش اشتها
٤.تقويت اعصاب و كاهش ٥.استرس،افسردگي، بي خوابى

https://t.me/joinchat/KWmmxhbKICtKUa5RbGxfyA

#کاهش_وزن #کاهش_سایز #دمنوش_درمانی #پکیج_لاغری #دمنوش_لاغری #دمنوش #نیوشا #دمنوش_نیوشا #لاغری_شکم #پکیج_کبدچرب #گیاهی #لاغری #نه_به_رژیم #نیوشانیک #healthyfood #خواص_گیاهان_دارویی #دانستنیهای_جالب
#خواص_گیاهان_دارویی #نیوشانیک #دانستنیها #healthyfood #خواص_گیاهان_دارویی #دانستنیهای_جالب #جعبه

سلام دوستان عزیزم سال نو بر همگی مبارک امیدوارم در سال جدید به تمام آرزوها و خواسته هاتون برسید و پر توان و با انگیزه به هدفتون ادامه بدید.
پ.ن: ماهی و برنج کتویی ناهار روز اول عید
#ketogenicexpert#keto#ketodiet #ketotransformation #ketowightloss #wightloss #losewight #تغییر_سبک_زندگی #چاقی_لاغری #اندام_زیبا #کاهش_وزن #کتوژنیک#رژیم_کاهش_وزن #رژیم_لاغری #لاغری_آسان #لاغری_سریع #رژیم_درمانی_کاری_کاملا_تخصصی_و_در_حیطه_وظایف_متخصصین_تغذیه_است #رژیم_رایگان #وزن#چاقی_بدون_بازگشت

سلام دوستان عزیزم سال نو بر همگی مبارک امیدوارم در سال جدید به تمام آرزوها و خواسته هاتون برسید و پر توان و با انگیزه به هدفتون ادامه بدید.
پ.ن: ماهی و برنج کتویی ناهار روز اول عید
#ketogenicexpert #keto #ketodiet #ketotransformation #ketowightloss #wightloss #losewight #تغییر_سبک_زندگی #چاقی_لاغری #اندام_زیبا #کاهش_وزن #کتوژنیک #رژیم_کاهش_وزن #رژیم_لاغری #لاغری_آسان #لاغری_سریع #رژیم_درمانی_کاری_کاملا_تخصصی_و_در_حیطه_وظایف_متخصصین_تغذیه_است #رژیم_رایگان #وزن #چاقی_بدون_بازگشت

آیا مصرف سیر هفت ساله برای سلامت مفید است؟

برای دریافت مطالب علمی و آمورشی به سایت آسان دایت مراجعه کنید: 
www.asandiet.com

تلفن مشاوره: ۰۹۲۲۵۱۵۳۲۴۹

#آسان_دایت #رژیم_اینترنتی #رژیم_کاهش_وزن #چاقی #لاغری #کاهش_وزن #سلامتی #تغذیه #دکتر_زراتی #دکتر_میترا_زراتی

آیا مصرف سیر هفت ساله برای سلامت مفید است؟

برای دریافت مطالب علمی و آمورشی به سایت آسان دایت مراجعه کنید:
www.asandiet.com

تلفن مشاوره: ۰۹۲۲۵۱۵۳۲۴۹

#آسان_دایت #رژیم_اینترنتی #رژیم_کاهش_وزن #چاقی #لاغری #کاهش_وزن #سلامتی #تغذیه #دکتر_زراتی #دکتر_میترا_زراتی

دمنوش #راز_سلامتی_نیوشا ترکیبی از گیاهان #رازیانه، #چای_سبز، #آلوئه ورا و #کاکوتی است. 
این دمنوش ویژه #بانوان طراحی شده است. از اصلی ترین خواص این دمنوش می توان به #بهبود_وضعیت_هورمونی بانوان، #تنظیم_سیکل_قاعدگی، #بهبود_رفع_عوارض_ناشی_از_یائسگی، #تقویت_دستگاه_گوارش، #کاهش_وزن و #تقویت_پوست اشاره کرد.

#دمنوش_راز_سلامتی 
#قاعدگی 
#کاهش_وزن 
#یائسگی 
#بانوان 
#زنان ✅برای اطلاع از قیمت محصول و گرفتن مشاوره به دایرکت پیام دهید.

دمنوش #راز_سلامتی_نیوشا ترکیبی از گیاهان #رازیانه ، #چای_سبز ، #آلوئه ورا و #کاکوتی است.
این دمنوش ویژه #بانوان طراحی شده است. از اصلی ترین خواص این دمنوش می توان به #بهبود_وضعیت_هورمونی بانوان، #تنظیم_سیکل_قاعدگی ، #بهبود_رفع_عوارض_ناشی_از_یائسگی ، #تقویت_دستگاه_گوارش ، #کاهش_وزن و #تقویت_پوست اشاره کرد.

#دمنوش_راز_سلامتی
#قاعدگی
#کاهش_وزن
#یائسگی
#بانوان
#زنان ✅برای اطلاع از قیمت محصول و گرفتن مشاوره به دایرکت پیام دهید.

پروتئین وِی و فواید و تاثیراتو نحوه استفاده.
.
💥1_فواید پروتئین وی
. 
در چند تحقیق و آزمایش به عمل آمده در خصوص پروتئین وی معلوم گردید که این پروتئین یک پروتئین مستعد برای کاهش نرخ سرطان، مبارزه با HIV، افزایش قدرت ایمنی بدن، کاهش استرس و پائین آورنده کلسترول، افزایش سطح سرتونین در داخل مغز، ارتقاء عملکرد کبد در گروهی که به نوعی از بیماری هپاتیت رنج می برند، کاهش فشار خون و افزایش عملکرد فیزیکی بدن به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.

@tayebe___fitness
یکی از تأثیرات بارز پروتئین وی علی الظاهر توانائی افزایش Glutathione GSH آن می باشد. GSH به طور قطع مهمترین آنتی اکسیدان محلول در آب می باشد که در بدن یافت می شود.
@tayebe___fitness
GSH سه پپتایدی است که از آمینواسیدهای ال سیستین، ال گلوتامین و گلیسین تشکیل شده است. از آنجائی که GSH به عنوان یک ماده شناخته شده ضروری بر ایمنی بدن، اکسیدکنندهاسترس و حفظ سلامتی بدن می باشد کاهش آن مرتبط است با یک لیست بلند از بیماری ها. پروتئین وی جایگاه خاصی در برنامه غذائی افراد دارد. یکی از علائم دیگر کاهش GSH در ورزشکاران بروز سندرم تمرین زدگی می باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که استفاده از پروتئین وی در جلوگیری از تمرین زدگی و یا حداقل تخفیف آن بسیار دشوار است. ♨بعضی از فواید این پروتئین شامل موارد زیر است:
@tayebe___fitness
1- افزایش توده ی عضلانی بدن (به راحتی جذب بدن می شود)

2- کاهش وزن بدن به خصوص چربی های بدن

3- افزایش قدرت ایمنی بدن توسط افزایش مقدار گلوتاتیون

4- پیشگیری از سرطان

5- کمک به فعالیت سلول های لنفوسیت T که نقش مهمی در پاسخ ایمنی بدن دارند و در نتیجه کاهش تحلیل بافت های بدن در طی بیماری و افزایش سطح سلامتی و تسریع بهبودی بدن بعد از بیماری.

همچنین مطالعات جدید نشان می دهد این پروتئین از سرطان سینه نیز جلوگیری می کند.
#فیتنس #فیتنس_بانوان #پروتئین_وی #پروتئین #وِی #عضله #عضله_سازی #متابولیسم #کاهش_وزن #کاهش #مکمل_اصل #پرورشاندام #تناسب_اندام #سیکس_پک #بانوان_ورزشکار #بادی_کلاسیک #تقویت_عضلات #کالری_سوزی #بدنسازی_آقایان #بدنسازی #مکمل_ورزشی #پروتئین_ایزوله #پروتئین_خالص #پشت_بازو #پشت_پا #سرشانه

پروتئین وِی و فواید و تاثیراتو نحوه استفاده.
.
💥1_فواید پروتئین وی

در چند تحقیق و آزمایش به عمل آمده در خصوص پروتئین وی معلوم گردید که این پروتئین یک پروتئین مستعد برای کاهش نرخ سرطان، مبارزه با HIV، افزایش قدرت ایمنی بدن، کاهش استرس و پائین آورنده کلسترول، افزایش سطح سرتونین در داخل مغز، ارتقاء عملکرد کبد در گروهی که به نوعی از بیماری هپاتیت رنج می برند، کاهش فشار خون و افزایش عملکرد فیزیکی بدن به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.

@tayebe___fitness
یکی از تأثیرات بارز پروتئین وی علی الظاهر توانائی افزایش Glutathione GSH آن می باشد. GSH به طور قطع مهمترین آنتی اکسیدان محلول در آب می باشد که در بدن یافت می شود.
@tayebe___fitness
GSH سه پپتایدی است که از آمینواسیدهای ال سیستین، ال گلوتامین و گلیسین تشکیل شده است. از آنجائی که GSH به عنوان یک ماده شناخته شده ضروری بر ایمنی بدن، اکسیدکنندهاسترس و حفظ سلامتی بدن می باشد کاهش آن مرتبط است با یک لیست بلند از بیماری ها. پروتئین وی جایگاه خاصی در برنامه غذائی افراد دارد. یکی از علائم دیگر کاهش GSH در ورزشکاران بروز سندرم تمرین زدگی می باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که استفاده از پروتئین وی در جلوگیری از تمرین زدگی و یا حداقل تخفیف آن بسیار دشوار است. ♨بعضی از فواید این پروتئین شامل موارد زیر است:
@tayebe___fitness
1- افزایش توده ی عضلانی بدن (به راحتی جذب بدن می شود)

2- کاهش وزن بدن به خصوص چربی های بدن

3- افزایش قدرت ایمنی بدن توسط افزایش مقدار گلوتاتیون

4- پیشگیری از سرطان

5- کمک به فعالیت سلول های لنفوسیت T که نقش مهمی در پاسخ ایمنی بدن دارند و در نتیجه کاهش تحلیل بافت های بدن در طی بیماری و افزایش سطح سلامتی و تسریع بهبودی بدن بعد از بیماری.

همچنین مطالعات جدید نشان می دهد این پروتئین از سرطان سینه نیز جلوگیری می کند.
#فیتنس #فیتنس_بانوان #پروتئین_وی #پروتئین ِی #عضله #عضله_سازی #متابولیسم #کاهش_وزن #کاهش #مکمل_اصل #پرورشاندام #تناسب_اندام #سیکس_پک #بانوان_ورزشکار #بادی_کلاسیک #تقویت_عضلات #کالری_سوزی #بدنسازی_آقایان #بدنسازی #مکمل_ورزشی #پروتئین_ایزوله #پروتئین_خالص #پشت_بازو #پشت_پا #سرشانه

پاس دارم آتش جاوید را🔥🔥یادگار فطرت جمشید را 🔥🔥چند روزی مانده بودش تا به عید🌸🌸آمد آتش در چنین روزی پدید🔥🔥 بهر او آتشگهی آراستند🔥🔥از پلیدی و سیاهی کاستند🔥🔥پس از آن هر روز در روزی چنین🔥🔥جشن سوری بوده در ایران زمین🔥🔥تا که آتش را پرستاری کنیم🔥🔥از اهورا طلب یاری کنیم🙏🏻🙏🏻🌸🌸🌺🌺☘️🌿🌾🌴🌳🍃🍃🌹🌹
به احترام نیاکان
و اصالت آریایی
امشب آتشی روشن کن
بگو ناراحتی و بلا را بگیرد
و شادی و امید به تو ببخشد
با دلی شاد و امیدوار
به استقبال سال جدید برویم
چهارشنبه سوری همه شما دوستانم مبااارک🙏🏻🔥🌺💥
#چهارشنبه_سوری #۴شنبه_سوری 🙏🏻 لاغری#کویتیشن_لاغری #شکم_پهلو #کلینیک_زیبایی #کلینیک#کلینیک_لاغری#کاهش_سایز #کاهش_وزن #کاهش_چربی #کاهش_وزن_سریع #لاغری_سریع#لیزر_مو_زائد #لیزربدن #لیزرصورت #لیزر_مو_زائد
#laser #لیزر_مو_زائد#لیزرموهایزاید#laser_clinic#لاغری_بدون_رژیم #کویتیشن_لاغری
#clinic#تغذیه_سالم #gymshark#پوست_مو#موضعی__شکم_پهلوخوش_قیافه_اندام_ایده_آل_مدرن_نوشیدنی_سلامتی_تغذیه_رژیم_ورزش_تندرستی_
#لیزر_مو_زائد

پاس دارم آتش جاوید را🔥🔥یادگار فطرت جمشید را 🔥🔥چند روزی مانده بودش تا به عید🌸🌸آمد آتش در چنین روزی پدید🔥🔥 بهر او آتشگهی آراستند🔥🔥از پلیدی و سیاهی کاستند🔥🔥پس از آن هر روز در روزی چنین🔥🔥جشن سوری بوده در ایران زمین🔥🔥تا که آتش را پرستاری کنیم🔥🔥از اهورا طلب یاری کنیم🙏🏻🙏🏻🌸🌸🌺🌺☘️🌿🌾🌴🌳🍃🍃🌹🌹
به احترام نیاکان
و اصالت آریایی
امشب آتشی روشن کن
بگو ناراحتی و بلا را بگیرد
و شادی و امید به تو ببخشد
با دلی شاد و امیدوار
به استقبال سال جدید برویم
چهارشنبه سوری همه شما دوستانم مبااارک🙏🏻🔥🌺💥
#چهارشنبه_سوری #۴شنبه_سوری 🙏🏻 لاغری #کویتیشن_لاغری #شکم_پهلو #کلینیک_زیبایی #کلینیک #کلینیک_لاغری #کاهش_سایز #کاهش_وزن #کاهش_چربی #کاهش_وزن_سریع #لاغری_سریع #لیزر_مو_زائد #لیزربدن #لیزرصورت #لیزر_مو_زائد
#laser #لیزر_مو_زائد #لیزرموهایزاید #laser_clinic #لاغری_بدون_رژیم #کویتیشن_لاغری
#clinic #تغذیه_سالم #gymshark #پوست_مو #موضعی__شکم_پهلوخوش_قیافه_اندام_ایده_آل_مدرن_نوشیدنی_سلامتی_تغذیه_رژیم_ورزش_تندرستی_
#لیزر_مو_زائد