#dressnight photos & videos

17.2k Posts

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Phải nói thật mẫu này bán bao mùa mà em vẫn phải đặt may không ngưngf nghỉ ạ!! Hot nhất từ trước đến nay về rồi nha các chị em, dáng basic tây cực kì

Dây áo và quần đều có nút buộc chỉnh size tuỳ chỉnh, bầu bí bon chen được hết nha các chị em
- Giá sale #2xx
- tặng kèm mút khi mua bikini -----------------------------------------------
* Địa chỉ: 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Este #tbt🔙 me gusta mucho! Porque siempre quise conocer South Beach y aunque esa noche en ese bar mis amigos y yo nos sentimos "tumbados" pasamos muy bueno 😅🌃

Este #tbt 🔙 me gusta mucho! Porque siempre quise conocer South Beach y aunque esa noche en ese bar mis amigos y yo nos sentimos "tumbados" pasamos muy bueno 😅🌃

Repetimos modelo de vestido esta vez en color negro y esque me encantan los que son con la espalda descubierta 😍

Ya disponible en talla S 18€📲 #sensual #black #elegante #divina #drees #vestido #party #sexy #dressnight #brillo #espaldadescubierta

Repetimos modelo de vestido esta vez en color negro y esque me encantan los que son con la espalda descubierta 😍

Ya disponible en talla S 18€📲 #sensual #black #elegante #divina #drees #vestido #party #sexy #dressnight #brillo #espaldadescubierta

Платье
http://ali.pub/34sluk

#expforgirls #aliexpress #алиэкспресс #платье #dress #dressnight
Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbras

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbras

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Khách hỏi bikini rời ạ?! Nhà em nhản nhản ạ bán tách từng áo quần hoặc cả set giá sẽ đươch giá ưu đãi hơn nhé ạ 😍

Mẫu này mặc được 2 kiểu rơi vai che bắp tay to nè hoặc mặc kéo tay lên như áo cộc nha hihi Khách nhà em còn mặc với quần short cạp cao siêu cá tính luôn

Tặng kèm mút khi mua bikini ----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Nàng nào ngực siêu phẳng hay bắp tay to ạ?? Bikini dáng rơi vai sexy che bắp tay, bèo bèo ăn gian được phần ngực, che tất tần tật khuyết điểm giúp các nàng tự tin thả dáng ra biển, hot nhất #hè_2019 - Mẫu bikini này mặc được 2 kiểu, có thể để rơi vai hoặc mặc thành dáng quây ống 😍
Ưng quá là ưng ý
- Tặng kèm mút khi mua bikini
- đang sale giá còn 2xx/ bộ
-----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Nàng nào ngực siêu phẳng hay bắp tay to ạ?? Bikini dáng rơi vai sexy che bắp tay, bèo bèo ăn gian được phần ngực, che tất tần tật khuyết điểm giúp các nàng tự tin thả dáng ra biển, hot nhất #hè_2019 - Mẫu bikini này mặc được 2 kiểu, có thể để rơi vai hoặc mặc thành dáng quây ống 😍
Ưng quá là ưng ý
- Tặng kèm mút khi mua bikini
- đang sale giá còn 2xx/ bộ
-----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Nàng nào ngực siêu phẳng hay bắp tay to ạ?? Bikini dáng rơi vai sexy che bắp tay, bèo bèo ăn gian được phần ngực, che tất tần tật khuyết điểm giúp các nàng tự tin thả dáng ra biển, hot nhất #hè_2019 - Mẫu bikini này mặc được 2 kiểu, có thể để rơi vai hoặc mặc thành dáng quây ống 😍
Ưng quá là ưng ý
- Tặng kèm mút khi mua bikini
- đang sale giá còn 2xx/ bộ
-----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

Nàng nào ngực siêu phẳng hay bắp tay to ạ?? Bikini dáng rơi vai sexy che bắp tay, bèo bèo ăn gian được phần ngực, che tất tần tật khuyết điểm giúp các nàng tự tin thả dáng ra biển, hot nhất #hè_2019 - Mẫu bikini này mặc được 2 kiểu, có thể để rơi vai hoặc mặc thành dáng quây ống 😍
Ưng quá là ưng ý
- Tặng kèm mút khi mua bikini
- đang sale giá còn 2xx/ bộ
-----------------------------------------------
* Địa chỉ: Shop Btender 18 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội ( 55 Nguyễn Lương Bằng rẽ vào 50m)
* Hotline: 0977 899 751
#btender #ootd #accesories #lace
#bra #underwear #lingerie #bikini #fashion #shopping #dolot #noiy #bralette #bralettes #nội_y #dolot #aonguc #quanlot #damngu #dongu #dotap #doboi #aotam #undie #panty #sleepwear #dressnight #sportwear #sportbra

LA MORT des feuilles | FW18’ 
El diseño evoca naturalismo entre fusiones francesas de efecto Vinnie sobre el faldón, mientras que la separación tipo Crop Top del Bustier ejerce una influencia cosmopolita de tintes sofisticados en armonía de escotes profundos; la cintura esta bordada con destellos lumínicos en plata que en conjunto confabulan un vestido de alta costura para Reinas citadinas. La tela constituye la sensación de juventud y empoderado feminismo que transmuta su tono rey en una osada influencia visual. 
Available at : https://herreracompany.com.mx/products/gala-dressnight-17 
#gala #dressnight #hautecouture #prom #promdress #graduation #graduacion #graduationdress

LA MORT des feuilles | FW18’
El diseño evoca naturalismo entre fusiones francesas de efecto Vinnie sobre el faldón, mientras que la separación tipo Crop Top del Bustier ejerce una influencia cosmopolita de tintes sofisticados en armonía de escotes profundos; la cintura esta bordada con destellos lumínicos en plata que en conjunto confabulan un vestido de alta costura para Reinas citadinas. La tela constituye la sensación de juventud y empoderado feminismo que transmuta su tono rey en una osada influencia visual.
Available at : https://herreracompany.com.mx/products/gala-dressnight-17
#gala #dressnight #hautecouture #prom #promdress #graduation #graduacion #graduationdress

• • • • •
SET BREASTFEEDING
Pajamas Busui

Material: Katun Rayon
All size fit to XL 
Harga Rp 149.900 
#nursingwear #bajumenyusui #bajuhamil #bajuibuhamilmurah #bajubusui #bajutidurbusui #breastfeeding #dressnight #perlengkapanmelahirkan #perlengkapanhamil #nursingdress #nursingwearpku #bajubusuipekanbaru #dasterbusuipekanbaru
• • • • •
SET BREASTFEEDING
Pajamas Busui

Material: Katun Rayon
All size fit to XL 
Harga Rp 149.900 
#nursingwear #bajumenyusui #bajuhamil #bajuibuhamilmurah #bajubusui #bajutidurbusui #breastfeeding #dressnight #perlengkapanmelahirkan #perlengkapanhamil #nursingdress #nursingwearpku #bajubusuipekanbaru #dasterbusuipekanbaru
• • • • •
SET BREASTFEEDING
Pajamas Busui

Material: Katun Rayon
All size fit to XL 
Harga Rp 149.900 
#nursingwear #bajumenyusui #bajuhamil #bajuibuhamilmurah #bajubusui #bajutidurbusui #breastfeeding #dressnight #perlengkapanmelahirkan #perlengkapanhamil #nursingdress #nursingwearpku #bajubusuipekanbaru #dasterbusuipekanbaru