#f21 photos & videos

776k Posts

Bnew FOREVER 21 EUPHORIA GRAPHIC CROP CAMISOLE
200 + sf/hf
 size L
*color may vary due to lighting - blue in actual not royal blue
*EMBROIDERED "EUPHORIA"
*LAST PIC when worn

#forever21ph#croptopph#blueph#redph#retroph#bershkaph#trouserph#trousersph#blazerph#vintageph#f21#forever21#denimph#denimjacketph#momjeansph#topshopph#tanktopph#koreanph#kfashionph#koreanfashionph#kstyleph#cargoph#cargopantsph#filaph#championph#tommyph#cropph#ribbedph#polkadotsph#totebagph

Bnew FOREVER 21 EUPHORIA GRAPHIC CROP CAMISOLE
200 + sf/hf
size L
*color may vary due to lighting - blue in actual not royal blue
*EMBROIDERED "EUPHORIA"
*LAST PIC when worn

#forever21ph #croptopph #blueph #redph #retroph #bershkaph #trouserph #trousersph #blazerph #vintageph #f21 #forever21 #denimph #denimjacketph #momjeansph #topshopph #tanktopph #koreanph #kfashionph #koreanfashionph #kstyleph #cargoph #cargopantsph #filaph #championph #tommyph #cropph #ribbedph #polkadotsph #totebagph

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM HOA NHÍU HÔNG
🌸Chất liệu #lụa
🌸Giá lẻ: #210k (K180)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM HOA NHÍU HÔNG
🌸Chất liệu #lụa
🌸Giá lẻ: #210k (K180)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
SET ÁO VEST SỌC QUẦN SHORT
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #230k (K210)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
SET ÁO VEST SỌC QUẦN SHORT
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #230k (K210)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM MAXI CARO VÀNG RÚT EO
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #180k (K155)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM MAXI CARO VÀNG RÚT EO
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #180k (K155)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM HOA TAY PHỒNG
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #180k (K155)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM HOA TAY PHỒNG
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #180k (K155)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM BI ĐUÔI CÁ
🌸Chất liệu #voan
🌸Giá lẻ: #185k (K165)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM BI ĐUÔI CÁ
🌸Chất liệu #voan
🌸Giá lẻ: #185k (K165)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ÁO CROPTOP BEO CỔ TIM
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #120k (K95)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ÁO CROPTOP BEO CỔ TIM
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #120k (K95)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM SUÔNG RÚT NGỰC
🌸Chất liệu #voan
🌸Giá lẻ: #190k (K165)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM SUÔNG RÚT NGỰC
🌸Chất liệu #voan
🌸Giá lẻ: #190k (K165)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM VOAN HOẠ TIẾT CỘT EO
🌸Chất liệu #voan
🌸Giá lẻ: #190k (T170)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM VOAN HOẠ TIẾT CỘT EO
🌸Chất liệu #voan
🌸Giá lẻ: #190k (T170)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM MIDI NÚT BỌC TAY LƯỚI
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #180k (T155)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM MIDI NÚT BỌC TAY LƯỚI
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #180k (T155)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM BI TẦNG CỔ YẾM
🌸Chất liệu #lụa
🌸Giá lẻ: #170k (T145)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM BI TẦNG CỔ YẾM
🌸Chất liệu #lụa
🌸Giá lẻ: #170k (T145)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

Forever21🌻Sunflower Print Crop. Top 
เสื้อคล้องคอตัวจิ๋ว ต้อนรับsummer. สีสวย ลายดอกทานตะวันน่ารักๆ แมทกะขาสั้น 👉สีขาว,สีฟ้า
👉Sอก28-34/ยาว10
👉Mอก32-36/ยาว11
📌240รวมส่งลทบ.
#ขายไม่แพงของแท้ด้วย
🌹เสื้อผ้าแบรนด์ราคาถูก🌹@cnx_physique
#cnx_physique
#ขายเสื้อผ้า#รับหิ้ว#เสื้อผ้าแบรนด์#ขายเสื้อผ้าออนไลน์#ไม่พรีออเดอร์#fashion#เสื้อสวย#ผ้าดี#hm#xxi#f21#zara#mango#garage#ฯลฯ#แท้100%#shopping#ทุกสาย#เสื้อผ้าสาวออฟฟิศ#สายฝรั่ง#สายเซ็กซี่#สายแบ้ว#สายชิลล์#สายสวย#สายฝอ

Forever21🌻Sunflower Print Crop. Top
เสื้อคล้องคอตัวจิ๋ว ต้อนรับsummer. สีสวย ลายดอกทานตะวันน่ารักๆ แมทกะขาสั้น 👉สีขาว,สีฟ้า
👉Sอก28-34/ยาว10
👉Mอก32-36/ยาว11
📌240รวมส่งลทบ.
#ขายไม ่แพงของแท้ด้วย
🌹เสื้อผ้าแบรนด์ราคาถูก🌹@cnx_physique
#cnx_physique
#ขายเส ื้อผ้า #ร ับหิ้ว #เส ื้อผ้าแบรนด์ #ขายเส ื้อผ้าออนไลน์ #ไม ่พรีออเดอร์ #fashion #เส ื้อสวย #ผ ้าดี #hm #xxi #f21 #zara #mango #garage #ฯลฯ #แท ้100% #shopping #ท ุกสาย #เส ื้อผ้าสาวออฟฟิศ #สายฝร ั่ง #สายเซ ็กซี่ #สายแบ ้ว #สายช ิลล์ #สายสวย #สายฝอ

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM SUÔNG CHÂN BÈO HỒNG
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #170k (T150)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM SUÔNG CHÂN BÈO HỒNG
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #170k (T150)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM SUÔNG SỌC MÀU
🌸Chất liệu #voan_lụa
🌸Giá lẻ: #190k (T170)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM SUÔNG SỌC MÀU
🌸Chất liệu #voan_lụa
🌸Giá lẻ: #190k (T170)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌈🌈🌈 #F21
Size-M
35.000₮
Хүргэлттэй

🌈🌈🌈 #F21
Size-M
35.000₮
Хүргэлттэй

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM SUÔNG ĐUÔI CÁ
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #180k (T155)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM SUÔNG ĐUÔI CÁ
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #180k (T155)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM ĐỎ BẸT VAI
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #170k (T145)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM ĐỎ BẸT VAI
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #170k (T145)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

☀️Váy xinh như này để đi chơi đi du lịch thì còn gì bằng 🌴🏖🏝
Đẹp hết nấc luôn các bác ạ ✨✨✨ chất siêu siêu thích luôn ạ  về số lượng có hạn thui các bác tranh thủ vợt luôn đi ko tiếc hùi hụi ạ
Lẻ: 230k
#váy #f21 #instagram #basic #biển #xinh #vayxinh

☀️Váy xinh như này để đi chơi đi du lịch thì còn gì bằng 🌴🏖🏝
Đẹp hết nấc luôn các bác ạ ✨✨✨ chất siêu siêu thích luôn ạ về số lượng có hạn thui các bác tranh thủ vợt luôn đi ko tiếc hùi hụi ạ
Lẻ: 230k
#váy #f21 #instagram #basic #biển #xinh #vayxinh

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM THUN IN
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #155k (T130)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM THUN IN
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #155k (T130)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

Áo da sang chảnh quá chị e ơi
Sale rẻ thực sự ạ về tay có 480k thuii chị e nhanh lên không hết ạ #f21 sale

Áo da sang chảnh quá chị e ơi
Sale rẻ thực sự ạ về tay có 480k thuii chị e nhanh lên không hết ạ #f21 sale

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM VOAN HOA RÚT NGỰC
🌸Chất liệu #voan
🌸Giá lẻ: #210k (T185)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM VOAN HOA RÚT NGỰC
🌸Chất liệu #voan
🌸Giá lẻ: #210k (T185)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM SƠMI TRẮNG PHỐI BỐ
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #190k (T160)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM SƠMI TRẮNG PHỐI BỐ
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #190k (T160)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

Yếm bò 550k cho chị e đây ạ
#f21

Yếm bò 550k cho chị e đây ạ
#f21

Trễ vai xinh quá
Ce ơi sale còn 440k thuiii ạ rẻ ghê 
#f21

Trễ vai xinh quá
Ce ơi sale còn 440k thuiii ạ rẻ ghê
#f21

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
SET ÁO SƠMI BÈO ĐẦM YẾM ĐEN
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #210k (T190)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
SET ÁO SƠMI BÈO ĐẦM YẾM ĐEN
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #210k (T190)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
JUMPSUIT CÁNH TIÊN HOẠ TIẾT
🌸Chất liệu #umi
🌸Giá lẻ: #200k (T180)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
JUMPSUIT CÁNH TIÊN HOẠ TIẾT
🌸Chất liệu #umi
🌸Giá lẻ: #200k (T180)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
QUẦN LEGGING F21
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #130k (T110)
🎋#Size S M L XL
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
QUẦN LEGGING F21
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #130k (T110)
🎋 #Size S M L XL
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM MAXI HAI DÂY NÚT GỖ
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #170k (T145)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM MAXI HAI DÂY NÚT GỖ
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #170k (T145)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM BODY HOA
🌸Chất liệu #lụa
🌸Giá lẻ: #190k (T170)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM BODY HOA
🌸Chất liệu #lụa
🌸Giá lẻ: #190k (T170)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM HỒNG SỌC CỔ YẾM THẮT NƠ LƯNG
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #180k (T160)
🎋#Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM HỒNG SỌC CỔ YẾM THẮT NƠ LƯNG
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #180k (T160)
🎋 #Size < 53kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

Punching my way through Park Lane... In my abaya 😉

Punching my way through Park Lane... In my abaya 😉

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM BABYDOLL HOA XANH
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #190k (T170)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ĐẦM BABYDOLL HOA XANH
🌸Chất liệu #kate
🌸Giá lẻ: #190k (T170)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
SET BÈO ĐỎ ÁO NƠ LƯNG CHÂN VÁY
🌸Chất liệu #umi
🌸Giá lẻ: #180k (T155)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
SET BÈO ĐỎ ÁO NƠ LƯNG CHÂN VÁY
🌸Chất liệu #umi
🌸Giá lẻ: #180k (T155)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ÁO THUN CỔ TIM MỘT TÚI
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #110k (T85)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
ÁO THUN CỔ TIM MỘT TÚI
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #110k (T85)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
SET ÁO THUN QUẦN LEGGING ĐÙI
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #160k (T135)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
SET ÁO THUN QUẦN LEGGING ĐÙI
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #160k (T135)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
SET ÁO THUN IN HOA QUẦN LEGGING ĐÙI
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #190k (T170)
🎋#Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

🌼HỦ LEN BOUTIQUE🌼
SET ÁO THUN IN HOA QUẦN LEGGING ĐÙI
🌸Chất liệu #thun
🌸Giá lẻ: #190k (T170)
🎋 #Size < 55kg
❗️Hàng VNXK: 1-2 ngày (sỉ 5 mẫu bất kì)
❗️Hàng Order: (có chữ #order ) 7-10 ngày (sỉ 7 mẫu bất kì)
- Gọi trước khi đặt đơn để tránh tình trạng hết hàng, chưa có hàng, bạn bị mất mã giảm giá.
❗️SĐT: 0963.38.08.38 _ Quận 11 HCM
#quangchau #chocker #áokiểu #áothun #maxi #sỉ #hulenboutique #đầm #dress #sơmi #ootd #vnxk #clothing #f21 #foryoung

#repost @shereenlovebug It’s no secret.. the Kendell + Kylie x @forever21_in is hereeee!! Have you got your hands on it yet?! .
.
.
#F21STYLESISTERS #F21<3kk #forever21 #mumbaistreetstyle #shereenlovebug #loveandotherbugs

#repost @shereenlovebug It’s no secret.. the Kendell + Kylie x @forever21_in is hereeee!! Have you got your hands on it yet?! .
.
.
#F21STYLESISTERS #F21 <3kk #forever21 #mumbaistreetstyle #shereenlovebug #loveandotherbugs

Một chút hàng tuồn cho ce đỡ bùn 🤣🤣 Áo #F21 tuồn #139k/c
Size S M L
Ce chốt nhanh nhé , em mua được số lượng có hạn thui nạ . Đẹp lắm nhé 🎀🎀🎀 ___________________________________  Fb : Quỳnh Như Lê ( Order China) 📱082.219.1989 🔺Order chuyên nghiệp không qua trung gian
🔺Tuyển Sỉ-Ctv CK giá tốt #like4like #lfl #l4f #fff #f4f #followback #Likeback #Like #Likes

Một chút hàng tuồn cho ce đỡ bùn 🤣🤣 Áo #F21 tuồn #139k /c
Size S M L
Ce chốt nhanh nhé , em mua được số lượng có hạn thui nạ . Đẹp lắm nhé 🎀🎀🎀 ___________________________________ Fb : Quỳnh Như Lê ( Order China) 📱082.219.1989 🔺Order chuyên nghiệp không qua trung gian
🔺Tuyển Sỉ-Ctv CK giá tốt #like4like #lfl #l4f #fff #f4f #followback #Likeback #Like #Likes

𝓕𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻21 𝓛𝓲𝓷𝓰𝓮𝓻𝓲𝓮
*1c duy nhất
*XUẤT XỊN FOREVER21
🦄 Giá: 30k
________________________________________________________
🌸SỈ IB GIÁ IU THƯƠNG
🌸SHOPEE: LINHFINNIAN
🦄HOTLINE: 0779775877

#nộiy #underwear #lọtkhe #xuấtxịn #thong #forever21 #f21 #f21xuatdu #f21xuatxin

𝓕𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻21 𝓛𝓲𝓷𝓰𝓮𝓻𝓲𝓮
*1c duy nhất
*XUẤT XỊN FOREVER21
🦄 Giá: 30k
________________________________________________________
🌸SỈ IB GIÁ IU THƯƠNG
🌸SHOPEE: LINHFINNIAN
🦄HOTLINE: 0779775877

#nộiy #underwear #lọtkhe #xuấtxịn #thong #forever21 #f21 #f21xuatdu #f21xuatxin

𝓕𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻21 𝓛𝓲𝓷𝓰𝓮𝓻𝓲𝓮
*1c duy nhat
*XUẤT XỊN FOREVER21
🦄 Giá: 30k
________________________________________________________
🌸SỈ IB GIÁ IU THƯƠNG
🌸SHOPEE: LINHFINNIAN
🦄HOTLINE: 0779775877

#nộiy #underwear #lọtkhe #xuấtxịn #thong #forever21 #f21 #f21xuatdu #f21xuatxin

𝓕𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻21 𝓛𝓲𝓷𝓰𝓮𝓻𝓲𝓮
*1c duy nhat
*XUẤT XỊN FOREVER21
🦄 Giá: 30k
________________________________________________________
🌸SỈ IB GIÁ IU THƯƠNG
🌸SHOPEE: LINHFINNIAN
🦄HOTLINE: 0779775877

#nộiy #underwear #lọtkhe #xuấtxịn #thong #forever21 #f21 #f21xuatdu #f21xuatxin

𝓕𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻21 𝓛𝓲𝓷𝓰𝓮𝓻𝓲𝓮
*1c duy nhat
*XUẤT XỊN FOREVER21
🦄 Giá: 30k
________________________________________________________
🌸SỈ IB GIÁ IU THƯƠNG
🌸SHOPEE: LINHFINNIAN
🦄HOTLINE: 0779775877

#nộiy #underwear #lọtkhe #xuấtxịn #thong #forever21 #f21 #f21xuatdu #f21xuatxin

𝓕𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻21 𝓛𝓲𝓷𝓰𝓮𝓻𝓲𝓮
*1c duy nhat
*XUẤT XỊN FOREVER21
🦄 Giá: 30k
________________________________________________________
🌸SỈ IB GIÁ IU THƯƠNG
🌸SHOPEE: LINHFINNIAN
🦄HOTLINE: 0779775877

#nộiy #underwear #lọtkhe #xuấtxịn #thong #forever21 #f21 #f21xuatdu #f21xuatxin