#moonstone photos & videos

1.1m Posts

Phải nói khách quen đã mua ở Gix một lần mà mua hoài đến tận bây giờ. Gix có cô khách ruột, mấy năm trước cứ thích mỗi kiểu nhẫn đá hình chữ nhật này. Cứ ghé Gix thấy viên nào hợp mạng là lên một chiếc. Hồi đó còn đi học nên cứ lên bạc xi vàng mà đeo cả nửa năm mới bắt đầu xuống màu. Giờ ra trường đi làm bạn khách nhờ Gix lên lại hết nhẫn vàng luôn đeo cho sướng tay.

Mẫu này bé xinh nên giá cũng vì thế mà yêu vô cùng. Khách có chốt đơn liền thì inbox Gix cho lẹ hen!
--------------------
Đá phong thủy - GIX GEMS 📞 Hotline: 097 505 2424
⏰ Giờ hoạt động: 9h - 18h (Chủ Nhật và buổi tối nghỉ) 🏠 74/1/5 Trương Quốc Dung, P.10, Q Phú Nhuận, Tp.HCM.
#phongthuy #phongthuỷ #đáphongthuỷ #daphongthuy #datunhien #vongdahopmenh #hồly 
#dathachanh #bạc925 #silver925 #linhvat #vongdathachanh #vongphongthuy #charm925 #charm 
#uulinh #ưulinh #vongtayphongthuy #trangsucphongthuy 
#superseven #tourmaline #beryl #garnet #moonstone #quarzt #amethyst #thachanhtim #thạchanh 
#vongdathietke

Phải nói khách quen đã mua ở Gix một lần mà mua hoài đến tận bây giờ. Gix có cô khách ruột, mấy năm trước cứ thích mỗi kiểu nhẫn đá hình chữ nhật này. Cứ ghé Gix thấy viên nào hợp mạng là lên một chiếc. Hồi đó còn đi học nên cứ lên bạc xi vàng mà đeo cả nửa năm mới bắt đầu xuống màu. Giờ ra trường đi làm bạn khách nhờ Gix lên lại hết nhẫn vàng luôn đeo cho sướng tay.

Mẫu này bé xinh nên giá cũng vì thế mà yêu vô cùng. Khách có chốt đơn liền thì inbox Gix cho lẹ hen!
--------------------
Đá phong thủy - GIX GEMS 📞 Hotline: 097 505 2424
⏰ Giờ hoạt động: 9h - 18h (Chủ Nhật và buổi tối nghỉ) 🏠 74/1/5 Trương Quốc Dung, P.10, Q Phú Nhuận, Tp.HCM.
#phongthuy #phongthuỷ #đáphongthuỷ #daphongthuy #datunhien #vongdahopmenh #hồly
#dathachanh #bạc925 #silver925 #linhvat #vongdathachanh #vongphongthuy #charm925 #charm
#uulinh #ưulinh #vongtayphongthuy #trangsucphongthuy
#superseven #tourmaline #beryl #garnet #moonstone #quarzt #amethyst #thachanhtim #thạchanh
#vongdathietke

Phải nói khách quen đã mua ở Gix một lần mà mua hoài đến tận bây giờ. Gix có cô khách ruột, mấy năm trước cứ thích mỗi kiểu nhẫn đá hình chữ nhật này. Cứ ghé Gix thấy viên nào hợp mạng là lên một chiếc. Hồi đó còn đi học nên cứ lên bạc xi vàng mà đeo cả nửa năm mới bắt đầu xuống màu. Giờ ra trường đi làm bạn khách nhờ Gix lên lại hết nhẫn vàng luôn đeo cho sướng tay.

Mẫu này bé xinh nên giá cũng vì thế mà yêu vô cùng. Khách có chốt đơn liền thì inbox Gix cho lẹ hen!
--------------------
Đá phong thủy - GIX GEMS 📞 Hotline: 097 505 2424
⏰ Giờ hoạt động: 9h - 18h (Chủ Nhật và buổi tối nghỉ) 🏠 74/1/5 Trương Quốc Dung, P.10, Q Phú Nhuận, Tp.HCM.
#phongthuy #phongthuỷ #đáphongthuỷ #daphongthuy #datunhien #vongdahopmenh #hồly 
#dathachanh #bạc925 #silver925 #linhvat #vongdathachanh #vongphongthuy #charm925 #charm 
#uulinh #ưulinh #vongtayphongthuy #trangsucphongthuy 
#superseven #tourmaline #beryl #garnet #moonstone #quarzt #amethyst #thachanhtim #thạchanh 
#vongdathietke

Phải nói khách quen đã mua ở Gix một lần mà mua hoài đến tận bây giờ. Gix có cô khách ruột, mấy năm trước cứ thích mỗi kiểu nhẫn đá hình chữ nhật này. Cứ ghé Gix thấy viên nào hợp mạng là lên một chiếc. Hồi đó còn đi học nên cứ lên bạc xi vàng mà đeo cả nửa năm mới bắt đầu xuống màu. Giờ ra trường đi làm bạn khách nhờ Gix lên lại hết nhẫn vàng luôn đeo cho sướng tay.

Mẫu này bé xinh nên giá cũng vì thế mà yêu vô cùng. Khách có chốt đơn liền thì inbox Gix cho lẹ hen!
--------------------
Đá phong thủy - GIX GEMS 📞 Hotline: 097 505 2424
⏰ Giờ hoạt động: 9h - 18h (Chủ Nhật và buổi tối nghỉ) 🏠 74/1/5 Trương Quốc Dung, P.10, Q Phú Nhuận, Tp.HCM.
#phongthuy #phongthuỷ #đáphongthuỷ #daphongthuy #datunhien #vongdahopmenh #hồly
#dathachanh #bạc925 #silver925 #linhvat #vongdathachanh #vongphongthuy #charm925 #charm
#uulinh #ưulinh #vongtayphongthuy #trangsucphongthuy
#superseven #tourmaline #beryl #garnet #moonstone #quarzt #amethyst #thachanhtim #thạchanh
#vongdathietke

Price $7
For beautiful Labradorite 
1 piece coffin shape
Size - 22.5mm x 15.5mm
ID sh 1161
flat back faceted
#labradorite
AAA+ Quality 100% natural
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone#labradorite#labradoritestones#gemstonesale#uniquejewelry #cabochons#gemstone#gems#wirewrappedjewelry
#wirewrapping#jewellery#naturalgemstone#healingstone#handmade#instagemstone#turquoise
#blueflashlabradorite
#wirewrap#crystals#accessories#moonstone#labradoritedruzyjewelry

Price $7
For beautiful Labradorite
1 piece coffin shape
Size - 22.5mm x 15.5mm
ID sh 1161
flat back faceted
#labradorite
AAA+ Quality 100% natural
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone #labradorite #labradoritestones #gemstonesale #uniquejewelry #cabochons #gemstone #gems #wirewrappedjewelry
#wirewrapping #jewellery #naturalgemstone #healingstone #handmade #instagemstone #turquoise
#blueflashlabradorite
#wirewrap #crystals #accessories #moonstone #labradoritedruzyjewelry

I see it, I like it, I want it, I got it #moonstone #beingsingleisunderrated #treatyourselfdaily

I see it, I like it, I want it, I got it #moonstone #beingsingleisunderrated #treatyourselfdaily

Price $6
For beautiful Labradorite 
1 piece pear shape
Size - 35mm x 21mm
ID sh 1160
flat back
#labradorite
AAA+ Quality 100% natural
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone#labradorite#labradoritestones#gemstonesale#uniquejewelry #cabochons#gemstone#gems#wirewrappedjewelry
#wirewrapping#jewellery#naturalgemstone#healingstone#handmade#instagemstone#turquoise
#blueflashlabradorite
#wirewrap#crystals#accessories#moonstone#labradoritedruzyjewelry
Price $5
For beautiful Labradorite 
1 piece rectangle shape
Size - 27.5mm x 20mm
ID sh 1159
flat back
#labradorite
AAA+ Quality 100% natural
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone#labradorite#labradoritestones#gemstonesale#uniquejewelry #cabochons#gemstone#gems#wirewrappedjewelry
#wirewrapping#jewellery#naturalgemstone#healingstone#handmade#instagemstone#turquoise
#blueflashlabradorite
#wirewrap#crystals#accessories#moonstone#labradoritedruzyjewelry
Price $13
For beautiful rose quartz
1 piece oval shape 
Size - 19mm x 15.5mm
ID sh 1158
Flat back
#rosequartz
AAA+ Quality 100% natural
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone#labradorite#cabochons#gemstone#gems#wirewrappedjewelry#druzyjewelry #chrysocolladruzy#gemstonesale
#wirewrapping#jewellery#naturalgemstone#healingstone#handmade#instagemstone#turquoise
#wirewrap#crystals#accessories#moonstone#rosequartzring

Price $13
For beautiful rose quartz
1 piece oval shape
Size - 19mm x 15.5mm
ID sh 1158
Flat back
#rosequartz
AAA+ Quality 100% natural
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone #labradorite #cabochons #gemstone #gems #wirewrappedjewelry #druzyjewelry #chrysocolladruzy #gemstonesale
#wirewrapping #jewellery #naturalgemstone #healingstone #handmade #instagemstone #turquoise
#wirewrap #crystals #accessories #moonstone #rosequartzring

Price $16
For beautiful chalcedony 
Moon face
1 piece round shape 
Size - 20mm 
Flat back
Id sh 1157
#chalcedony
AAA+ Quality 
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone#labradorite#cabochons#gemstone#gems##druzyjewelry #chrysocolladruzy#gemstonesale
#wirewrapping#jewellery#naturalgemstone#healingstone#handmade#instagemstone#turquoise
#wirewrap#crystals#accessories#moonstone#sunstone

Price $16
For beautiful chalcedony
Moon face
1 piece round shape
Size - 20mm
Flat back
Id sh 1157
#chalcedony
AAA+ Quality
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone #labradorite #cabochons #gemstone #gems # #druzyjewelry #chrysocolladruzy #gemstonesale
#wirewrapping #jewellery #naturalgemstone #healingstone #handmade #instagemstone #turquoise
#wirewrap #crystals #accessories #moonstone #sunstone

Price $7
For beautiful blood stone
1 piece rectangle shape 
Size - 44m x 30mm
flat back
ID sh 1156
#bloodstone
AAA+ Quality 100% Natural 
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone#labradorite#cabochons#gemstone#gems#wirewrappedjewelry#gemstonesale#dendriteopal
#wirewrapping#jewellery#naturalgemstone#healingstone#handmade#instagemstone#turquoise
#wirewrap#crystals#accessories#moonstone#bloodstonependant

Price $7
For beautiful blood stone
1 piece rectangle shape
Size - 44m x 30mm
flat back
ID sh 1156
#bloodstone
AAA+ Quality 100% Natural
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone #labradorite #cabochons #gemstone #gems #wirewrappedjewelry #gemstonesale #dendriteopal
#wirewrapping #jewellery #naturalgemstone #healingstone #handmade #instagemstone #turquoise
#wirewrap #crystals #accessories #moonstone #bloodstonependant

Beautiful Iron Tiger
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Iron Tiger 
size:-25x43 mm
shape :-Oval
 price:-$13
#irontigerA A A+Quality100%natural
shipping cost :-. $3
code :-. A 943
20/03 = 
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade#cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstonnes #crrystals #wirewappedjewwelry #siilversmith #wireewrapped #bluetoapaz #carnealianirng #sterllingsilverjewelry #goldmith #cabbochonsale #lappidary #wirewrrapping

Beautiful Iron Tiger
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Iron Tiger
size:-25x43 mm
shape :-Oval
price:-$13
#irontigerA A A+Quality100%natural
shipping cost :-. $3
code :-. A 943
20/03 =
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade #cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstonnes #crrystals #wirewappedjewwelry #siilversmith #wireewrapped #bluetoapaz #carnealianirng #sterllingsilverjewelry #goldmith #cabbochonsale #lappidary #wirewrrapping

Tonight being a super moon.. you already know... I’m doing the #cosmicqueen sale! This time I’m going bigger... the last super moon of 2019 deserves it. Use coupon code “cosmicmoon20” for 20% off all cosmic Queen designs!! This includes: the T-shirt, the cozy crop hoodie and now the new crop tank!!! Get it while it’s hot, it will only last for today! 🌕🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#sheteeapparel #womenstyle #tshirtdesign #customshirts #bloggerstyle #shirtsforwomen #fashiontops #tattoostyle #tattooapparel #womenempowerment #girlpower #girlgang #supportyourlocalgirlgang #womanblogger #cosmic #enlightened #wokeaf #woke #supermoon2019 #moonvibes #higherconsciousness #moonchild #cosmicconnection #cosmicqueen #radiatepositivity #supermoon #moonstone #moonphases

Tonight being a super moon.. you already know... I’m doing the #cosmicqueen sale! This time I’m going bigger... the last super moon of 2019 deserves it. Use coupon code “cosmicmoon20” for 20% off all cosmic Queen designs!! This includes: the T-shirt, the cozy crop hoodie and now the new crop tank!!! Get it while it’s hot, it will only last for today! 🌕🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#sheteeapparel #womenstyle #tshirtdesign #customshirts #bloggerstyle #shirtsforwomen #fashiontops #tattoostyle #tattooapparel #womenempowerment #girlpower #girlgang #supportyourlocalgirlgang #womanblogger #cosmic #enlightened #wokeaf #woke #supermoon2019 #moonvibes #higherconsciousness #moonchild #cosmicconnection #cosmicqueen #radiatepositivity #supermoon #moonstone #moonphases

Beautiful brown Moonstone
Gemstone:-flat back faceted
Gemstone :-brown Moonstone
size:-13x27 mm
shape :-Coffin
 price:-$13
#brownmoonstoneAAA+Quality100%natural
shipping cost :-$3
code :-. A 942
20/03 = 
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade

Beautiful brown Moonstone
Gemstone:-flat back faceted
Gemstone :-brown Moonstone
size:-13x27 mm
shape :-Coffin
price:-$13
#brownmoonstoneAAA +Quality100%natural
shipping cost :-$3
code :-. A 942
20/03 =
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade

ムーンストーン ベゼルネックレス K14gf 
http://minne.com/items/15754186

ミンネでお気に入りに登録されました♪
お揃いのアメリカンピアスもあります🌙

#minne_fav #minne #minneのハンドメイドマーケット #minneで販売中 #ムーンストーンネックレス #ムーンストーン #k14ゴールドフィルド #k14gfネックレス #k14gfアクセサリー 
#moonstonejewelry #moonstonenecklace #moonstone #k14goldfilled #k14gf

ムーンストーン ベゼルネックレス K14gf
http://minne.com/items/15754186

ミンネでお気に入りに登録されました♪
お揃いのアメリカンピアスもあります🌙

#minne_fav #minne #minneのハンドメイドマーケット #minneで販売中 #ムーンストーンネックレス #ムーンストーン #k14ゴールドフィルド #k14gfネックレス #k14gfアクセサリー
#moonstonejewelry #moonstonenecklace #moonstone #k14goldfilled #k14gf

新入りさん、全員集合❗️
昨日今日で増えた4本。
どうせ金銭感覚ゼロの愚か者ですよ。

春は別れと出会いの季節というけれど、私には出会いしかありません。

やらかしたって、いいじゃない。
人間だもの。

でもね、仕方ないんですよ❗️
12月にオーダーしたリング2本がたまたま❗️たまたま‼️このタイミングで仕上がってきて、moemi sugimura さんの展示会がたまたま❗️たまたま‼️このタイミングであっただけなので、これ、私の一存ではコントロールできないでしょう。

こういうのを「不可抗力」っていうんだと思いますよ、私は。

石はね、出会ったその時しか、チャンスがないんですよ。

平凡な人間の都合でどうこうできる問題じゃないんですよ、石との出会いは。

#開き直り #moemisugimura #irodorijewelry #irodoristone #moonstone #starsaffire #jedite #gilaliteinquartz #流星ムーンストーン #スターサファイア #翡翠 #ジェダイト #ギラライトインクォーツ 
明後日は #横浜ミネラルザワールド たぶん #喉元過ぎたら熱さを忘れる

新入りさん、全員集合❗️
昨日今日で増えた4本。
どうせ金銭感覚ゼロの愚か者ですよ。

春は別れと出会いの季節というけれど、私には出会いしかありません。

やらかしたって、いいじゃない。
人間だもの。

でもね、仕方ないんですよ❗️
12月にオーダーしたリング2本がたまたま❗️たまたま‼️このタイミングで仕上がってきて、moemi sugimura さんの展示会がたまたま❗️たまたま‼️このタイミングであっただけなので、これ、私の一存ではコントロールできないでしょう。

こういうのを「不可抗力」っていうんだと思いますよ、私は。

石はね、出会ったその時しか、チャンスがないんですよ。

平凡な人間の都合でどうこうできる問題じゃないんですよ、石との出会いは。

#開き直り #moemisugimura #irodorijewelry #irodoristone #moonstone #starsaffire #jedite #gilaliteinquartz #流星ムーンストーン #スターサファイア #翡翠 #ジェダイト #ギラライトインクォーツ
明後日は #横浜ミネラルザワールド たぶん #喉元過ぎたら熱さを忘れる

Price $7
For beautiful Tiger Eye
1 piece oval shape 
Size - 60mm x 29mm
flat back
ID sh 1153
#tigereye
AAA+ Quality 100% natural
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone#labradorite#cabochons#gemstone#gems#wirewrappedjewelry#tigereyejewellery#gemstonesale
#wirewrapping#jewellery#naturalgemstone#healingstone#handmade#instagemstone#turquoise
#wirewrap#crystals#accessories#moonstone#sniggering

Price $7
For beautiful Tiger Eye
1 piece oval shape
Size - 60mm x 29mm
flat back
ID sh 1153
#tigereye
AAA+ Quality 100% natural
Comment me or mine gets the gems shipping $3
#rainbowmoonstone #labradorite #cabochons #gemstone #gems #wirewrappedjewelry #tigereyejewellery #gemstonesale
#wirewrapping #jewellery #naturalgemstone #healingstone #handmade #instagemstone #turquoise
#wirewrap #crystals #accessories #moonstone #sniggering

Ready for Full Moon + Equinox

#luna #fullmoon #supermoon #equinox
#alexandani #moonstone

Ready for Full Moon + Equinox

#luna #fullmoon #supermoon #equinox
#alexandani #moonstone

Beautiful Smoky Quartz pair carved
Gemstone:-Carved
size:-15x15 mm
shape :-Tringle
 price:-$16
#smokyquartzA A A+Quality100%natural
shipping cost :-. $3
code :-A 941
20/03= 
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade#cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstones #crystals #wirewappedjewelry #silversmith #wirewrapped #bluetopaz #carnelianirng #sterlingsilverjewelry #goldsmith #cabochonsale #lapidary #wirewrapping

Beautiful Smoky Quartz pair carved
Gemstone:-Carved
size:-15x15 mm
shape :-Tringle
price:-$16
#smokyquartzA A A+Quality100%natural
shipping cost :-. $3
code :-A 941
20/03=
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade #cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstones #crystals #wirewappedjewelry #silversmith #wirewrapped #bluetopaz #carnelianirng #sterlingsilverjewelry #goldsmith #cabochonsale #lapidary #wirewrapping

✨ Happy Spring Equinox! ✨

May the long time Sun 
Shine upon you 
All Love surround you
And the pure Light within you
Guide your way on

Spring is finally here! I've stocked the website FULL of fresh jewels for you! 🌸 As always, please don't hesitate to reach out to me if you need help finding the perfect Mala to support you this season!

Thank you for inspiring this beautiful piece @dopemusicangel 🙏🏼 She is my FAV, and I'm sure she will inspire many! 🌙 #chandra #rosequartz #moonstone #springequinox #springtime

✨ Happy Spring Equinox! ✨

May the long time Sun
Shine upon you
All Love surround you
And the pure Light within you
Guide your way on

Spring is finally here! I've stocked the website FULL of fresh jewels for you! 🌸 As always, please don't hesitate to reach out to me if you need help finding the perfect Mala to support you this season!

Thank you for inspiring this beautiful piece @dopemusicangel 🙏🏼 She is my FAV, and I'm sure she will inspire many! 🌙 #chandra #rosequartz #moonstone #springequinox #springtime

Beautiful Iron Tiger
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Iron Tiger 
size:-29x43 mm
shape :-Oval
 price:-$13
#irontigerA A A+Quality100%natural
shipping cost :-. $3
code :-. A 940
20/03 = 
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade#cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstonnes #crrystals #wirewappedjewwelry #siilversmith #wireewrapped #bluetoapaz #carnealianirng #sterllingsilverjewelry #goldmith #cabbochonsale #lappidary #wirewrrapping

Beautiful Iron Tiger
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Iron Tiger
size:-29x43 mm
shape :-Oval
price:-$13
#irontigerA A A+Quality100%natural
shipping cost :-. $3
code :-. A 940
20/03 =
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade #cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstonnes #crrystals #wirewappedjewwelry #siilversmith #wireewrapped #bluetoapaz #carnealianirng #sterllingsilverjewelry #goldmith #cabbochonsale #lappidary #wirewrrapping

We've made one more ring in micro-macrame (0,5mm) 
this time with a rainbow moonstone .

Available in our collection , catch it before it goes on Etsy .
Message us for more information

#macramering #micromacramering #macramazing #macrame #micromacrame #moonstone #rainbowmoonstone #oneandonly #moonstonejewelry #oneofakindjewelry #joli #faitmain #bijouxfaitmain #chic #classy #minimalism #minimalist

We've made one more ring in micro-macrame (0,5mm)
this time with a rainbow moonstone .

Available in our collection , catch it before it goes on Etsy .
Message us for more information

#macramering #micromacramering #macramazing #macrame #micromacrame #moonstone #rainbowmoonstone #oneandonly #moonstonejewelry #oneofakindjewelry #joli #faitmain #bijouxfaitmain #chic #classy #minimalism #minimalist

Where are all my #Amercanidol fans!?⁣
⁣
If you watched the tenth season then you undoubtedly cheered for @haleyreinhart !! She's got some new music coming out and she's seen here rocking the #jbh moonstone ring in the antique silver setting! Her retro vibe in her music and style is everything. { 📷: trippydana } This is available for purchase now on Etsy 💞⁣
⁣
Side Note: She was the first American Idol contestant to perform at #Lollapalooza ! 🙉⁣
⁣
⁣
:⁣
:⁣
:⁣
⁣
#kentuckymade #gemstones #gemstone #gemstonejewelry #handmadejewelry #jewelrydesign #moonstone #jewelrygram #instajewelry #jewelryaddict #jewelrydesigner #jewelryoftheday #showmeyourrings #humpday #retro #groovy #jazz #soul #jewelrymaker #antiquejewelry #art #photooftheday #spring #instagood #celebrityspotting #beautiful #love

Where are all my #Amercanidol fans!?⁣

If you watched the tenth season then you undoubtedly cheered for @haleyreinhart !! She's got some new music coming out and she's seen here rocking the #jbh moonstone ring in the antique silver setting! Her retro vibe in her music and style is everything. { 📷: trippydana } This is available for purchase now on Etsy 💞⁣

Side Note: She was the first American Idol contestant to perform at #Lollapalooza ! 🙉⁣


:⁣
:⁣
:⁣

#kentuckymade #gemstones #gemstone #gemstonejewelry #handmadejewelry #jewelrydesign #moonstone #jewelrygram #instajewelry #jewelryaddict #jewelrydesigner #jewelryoftheday #showmeyourrings #humpday #retro #groovy #jazz #soul #jewelrymaker #antiquejewelry #art #photooftheday #spring #instagood #celebrityspotting #beautiful #love

Strom života pro úžasnou @by_klaram 💛 🌱 brzy se můžete těšit na společnou soutěž o podobný strom + jednu z jejich přenádherných háčkovaných čelenek ♥🌺
.
.
.
#trees #treeoflife #treespirit #tree #strom #stromzivota #spoluprace #mineralsstone #mineralnikameny #mineraly #polodrahokamy #slunicko #slunecnikamen #sunstone #mesicnikamen #ruzovymesicnikamen #moonstone #kristal #crystal #pericka #slaskou #kreativ #vyrobenosrdcem #osobnírozvoj #malickosti #jemnost #harmony #játakyanie #tvorimsanie #minascreation
🔮made-to-order kids crystal charms requested by Momi F 😊. Thanks much 💐
•••••••••••••••••••••••••
🔮Tiger Eye - 
Tiger Eye can help kids with confidence, strength, courage, protection and good luck. It sharpens the senses, promotes intuition and helps one to be practical, centred and grounded. It enhances clarity, good judgement, clear perception and insight, aiding in good decision making. 🔮Moonstone
The twinkling and reflective nature of Moonstone stones creates a soothing visual wonder for children. It is a soothing and gentle stone that helps to prevent nightmares and help children with sleeping problems establish a more regular sleeping rhythm. 🔮Evil-Eye
The Evil Eye or Lucky Eye, Nazar eye or Greek Evil Eye is a famous Mediterranean charm for protection against the “Evil Eye”or not-so-well-meaning people with the eyes of jealousy and envy who harbor ill-intention towards your or your family, achievement and good fortune, despite their praises and compliments.
••••••••••••••••••••••••
✔️Guaranteed Premium Quality Stones
✔️Accepts made-to-order charms
✔️All our charms are pre-cleansed prior to shipout
••••••••••••••••••••••••••••••
#empresslolitafeedback #tigereye #moonstone #evileye #crystalsforkids #fengshuibracelet #charmsforkids #chinesebraceletforkids #premiumqualitycharms

🔮made-to-order kids crystal charms requested by Momi F 😊. Thanks much 💐
•••••••••••••••••••••••••
🔮Tiger Eye -
Tiger Eye can help kids with confidence, strength, courage, protection and good luck. It sharpens the senses, promotes intuition and helps one to be practical, centred and grounded. It enhances clarity, good judgement, clear perception and insight, aiding in good decision making. 🔮Moonstone
The twinkling and reflective nature of Moonstone stones creates a soothing visual wonder for children. It is a soothing and gentle stone that helps to prevent nightmares and help children with sleeping problems establish a more regular sleeping rhythm. 🔮Evil-Eye
The Evil Eye or Lucky Eye, Nazar eye or Greek Evil Eye is a famous Mediterranean charm for protection against the “Evil Eye”or not-so-well-meaning people with the eyes of jealousy and envy who harbor ill-intention towards your or your family, achievement and good fortune, despite their praises and compliments.
••••••••••••••••••••••••
✔️Guaranteed Premium Quality Stones
✔️Accepts made-to-order charms
✔️All our charms are pre-cleansed prior to shipout
••••••••••••••••••••••••••••••
#empresslolitafeedback #tigereye #moonstone #evileye #crystalsforkids #fengshuibracelet #charmsforkids #chinesebraceletforkids #premiumqualitycharms

Putting this Lot for Sale 
Azurite Gemstone cabochons flat back 
6 Piece Lot 100 % Natural
Size 22 to 34 mm (Length) 
Price $ 20 USD 
Lot num. 13663
Date 20/03/2019

#azurite

Please write Me, Mine or Sold in comments to Buy. (No Bidding). Shipping is $3 USD worldwide 👇👇 #quartz #amethyst #lapidary #labradorite #opal #turquoise #beads #healingcrystal #gemstonesindia #gemstonesjaipur #naturalgemstone #loosegemstones #gems #cabochons #moonstone #blueopal #pinkopal #polygram #chalcedonty #chrysocolla #crazylace #bluelace #tigereye #azurite #dendrite #gemstonesjaipur #bolderopal #lapislazuli

Putting this Lot for Sale
Azurite Gemstone cabochons flat back
6 Piece Lot 100 % Natural
Size 22 to 34 mm (Length)
Price $ 20 USD
Lot num. 13663
Date 20/03/2019

#azurite

Please write Me, Mine or Sold in comments to Buy. (No Bidding). Shipping is $3 USD worldwide 👇👇 #quartz #amethyst #lapidary #labradorite #opal #turquoise #beads #healingcrystal #gemstonesindia #gemstonesjaipur #naturalgemstone #loosegemstones #gems #cabochons #moonstone #blueopal #pinkopal #polygram #chalcedonty #chrysocolla #crazylace #bluelace #tigereye #azurite #dendrite #gemstonesjaipur #bolderopal #lapislazuli

Before/After. After/Before. Pick your color! #designprocess #bunnyfoot #lariat #amethyst #moonstone #chrysoprase

Before/After. After/Before. Pick your color! #designprocess #bunnyfoot #lariat #amethyst #moonstone #chrysoprase

Putting this Lot for Sale 
Chrysocolla Gemstone cabochons flat back 
10 Piece Lot 100 % Natural
Size 15 to 16 mm (Length) 
Price $ 27 USD 
Lot num. 13797
Date 20/03/2019

#chrysocolla

Please write Me, Mine or Sold in comments to Buy. (No Bidding). Shipping is $3 USD worldwide 👇👇 #quartz #amethyst #lapidary #labradorite #opal #turquoise #beads #healingcrystal #gemstonesindia #gemstonesjaipur #naturalgemstone #loosegemstones #gems #cabochons #moonstone #blueopal #pinkopal #polygram #chalcedonty #chrysocolla #crazylace #bluelace #tigereye #azurite #dendrite #gemstonesjaipur #bolderopal #lapislazuli

Putting this Lot for Sale
Chrysocolla Gemstone cabochons flat back
10 Piece Lot 100 % Natural
Size 15 to 16 mm (Length)
Price $ 27 USD
Lot num. 13797
Date 20/03/2019

#chrysocolla

Please write Me, Mine or Sold in comments to Buy. (No Bidding). Shipping is $3 USD worldwide 👇👇 #quartz #amethyst #lapidary #labradorite #opal #turquoise #beads #healingcrystal #gemstonesindia #gemstonesjaipur #naturalgemstone #loosegemstones #gems #cabochons #moonstone #blueopal #pinkopal #polygram #chalcedonty #chrysocolla #crazylace #bluelace #tigereye #azurite #dendrite #gemstonesjaipur #bolderopal #lapislazuli

Beautiful Chalcedony
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Chalcedony
size:-15x19 mm
shape :-Rectangle
 price:-$10
#chalcedonyA A A+Quality 
shipping cost :-. $3
code :-. A 938
20/03 = 
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmadehandmade#cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstones #crystals #wirewappedjewelry #silversmith #wirewrapped #bluetopaz #carnelianirng #sterlingsilverjewelry #goldsmith #cabochonsale #lapidary #wirewrapping

Beautiful Chalcedony
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Chalcedony
size:-15x19 mm
shape :-Rectangle
price:-$10
#chalcedonyA A A+Quality
shipping cost :-. $3
code :-. A 938
20/03 =
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmadehandmade #cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstones #crystals #wirewappedjewelry #silversmith #wirewrapped #bluetopaz #carnelianirng #sterlingsilverjewelry #goldsmith #cabochonsale #lapidary #wirewrapping

Lotus ørestikker med rutilkvarts kombineret med peach månestens vedhæng samt kæde fra Ole Lynggaard Copenhagen 🧡
#olelynggaardcopenhagen #playitbyear #lotus #moonstone #odense #guldsmedsurel

Lotus ørestikker med rutilkvarts kombineret med peach månestens vedhæng samt kæde fra Ole Lynggaard Copenhagen 🧡
#olelynggaardcopenhagen #playitbyear #lotus #moonstone #odense #guldsmedsurel

Beautiful Iron Tiger
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Iron Tiger 
size:-13x22 to16x26 mm
shape :-Mix
 price:-$12
#irontigerA A A+Quality100%natural
shipping cost :-. $3
code :-. A 937
20/03 = 
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade#cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstonnes #crrystals #wirewappedjewwelry #siilversmith #wireewrapped #bluetoapaz #carnealianirng #sterllingsilverjewelry #goldmith #cabbochonsale #lappidary #wirewrrapping

Beautiful Iron Tiger
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Iron Tiger
size:-13x22 to16x26 mm
shape :-Mix
price:-$12
#irontigerA A A+Quality100%natural
shipping cost :-. $3
code :-. A 937
20/03 =
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade #cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstonnes #crrystals #wirewappedjewwelry #siilversmith #wireewrapped #bluetoapaz #carnealianirng #sterllingsilverjewelry #goldmith #cabbochonsale #lappidary #wirewrrapping

Beautiful brown Moonstone
Gemstone:-flat back faceted
Gemstone :-brown Moonstone
size:-13x24 mm
shape :-Coffin
 price:-$13
#brownmoonstoneAAA+Quality100%natural
shipping cost :-$3
code :-. A 936
20/03 = 
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade

Beautiful brown Moonstone
Gemstone:-flat back faceted
Gemstone :-brown Moonstone
size:-13x24 mm
shape :-Coffin
price:-$13
#brownmoonstoneAAA +Quality100%natural
shipping cost :-$3
code :-. A 936
20/03 =
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade

Sometimes simple is sweet 🌙 🌿 ✨ I mixed some #wirewrapping with simple elements of chain + findings, and these #Moonstone earrings were the results! What do y’all think of this style? ♥️ Also HAPPY SPRING EQUINOX!! 🌞🌞🌞

Sometimes simple is sweet 🌙 🌿 ✨ I mixed some #wirewrapping with simple elements of chain + findings, and these #Moonstone earrings were the results! What do y’all think of this style? ♥️ Also HAPPY SPRING EQUINOX!! 🌞🌞🌞

Beautiful Rainbow Moonstone
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Rainbow Moonstone
size:-10x16 mm
shape :-moon
 price:-$15
#rainbowmoonstoneAAA+Quality100%natural
shipping cost :-$3
code :-. A 935
20/03 = 
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade

Beautiful Rainbow Moonstone
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Rainbow Moonstone
size:-10x16 mm
shape :-moon
price:-$15
#rainbowmoonstoneAAA +Quality100%natural
shipping cost :-$3
code :-. A 935
20/03 =
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade

moonstone

#moonstone #gemstone #minimalistjewelery #
Beautiful Iron Tiger
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Iron Tiger 
size:-14x27 to13x28 mm
shape :-Rectangle
 price:-$15
#irontigerA A A+Quality100%natural
shipping cost :-. $3
code :-. A 934
20/03 = 
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade#cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstonnes #crrystals #wirewappedjewwelry #siilversmith #wireewrapped #bluetoapaz #carnealianirng #sterllingsilverjewelry #goldmith #cabbochonsale #lappidary #wirewrrapping

Beautiful Iron Tiger
Gemstone:-flat back cabochon
Gemstone :-Iron Tiger
size:-14x27 to13x28 mm
shape :-Rectangle
price:-$15
#irontigerA A A+Quality100%natural
shipping cost :-. $3
code :-. A 934
20/03 =
For Get The Gems Please Write Me, Mine or Sold in the comment
#sapphire #ruby #opolite #amolitering #labradorite
#instagems #tourquise #rainbowmoonstone #moonstone #cabochon #silverjewelry #sterlingjewelry #handmade #cabsforsale #wirewrap #silverjewelry #healingstonnes #crrystals #wirewappedjewwelry #siilversmith #wireewrapped #bluetoapaz #carnealianirng #sterllingsilverjewelry #goldmith #cabbochonsale #lappidary #wirewrrapping

‘Don't tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass’
- Anton Chekhov

#moon #moonlight #moonlight🌙 #lunar #moonwalk #moonstone #moons #moonsun #moon_of_the_day #moonshot #photography #naturephotography #nature #naturelovers

‘Don't tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass’
- Anton Chekhov

#moon #moonlight #moonlight 🌙 #lunar #moonwalk #moonstone #moons #moonsun #moon_of_the_day #moonshot #photography #naturephotography #nature #naturelovers

Look. At. This. Moonstone 🤩

It’s been so grey and cloudy all day today so when the sun came out for 30 seconds, I can tell you I ran outside to grab these pictures! 😂 
This is BY FAR the most amazing Moonstone I’ve ever come across and I’m glad to say it’ll be available to purchase on Friday as part of the Purple Labradorite collection 🌙 it’s more of a Purple Lab X Moonstone collection! This huge piece will be available to adopt for £75! ⭐️
.
.
.
#crystals #crystalhealing #crystal #handmadecrystaljewelery #crystaljewelry #moonstonejewelry #handmadejewelery #rainbowmoonstonejewelry #handmadejewellery #rainbowmoonstone #etsyuk #jewelerygram #crystalnecklaces #healingjewelery #goodvibes #witchythings #witchyvibes #crystallove #bohojewelery #crystalnecklaces #crystalnecklace #moonstone #smallbusiness #handmadenecklace #witchesofinstagram #witchyjewelry #lunacrystalcreations

Look. At. This. Moonstone 🤩

It’s been so grey and cloudy all day today so when the sun came out for 30 seconds, I can tell you I ran outside to grab these pictures! 😂
This is BY FAR the most amazing Moonstone I’ve ever come across and I’m glad to say it’ll be available to purchase on Friday as part of the Purple Labradorite collection 🌙 it’s more of a Purple Lab X Moonstone collection! This huge piece will be available to adopt for £75! ⭐️
.
.
.
#crystals #crystalhealing #crystal #handmadecrystaljewelery #crystaljewelry #moonstonejewelry #handmadejewelery #rainbowmoonstonejewelry #handmadejewellery #rainbowmoonstone #etsyuk #jewelerygram #crystalnecklaces #healingjewelery #goodvibes #witchythings #witchyvibes #crystallove #bohojewelery #crystalnecklaces #crystalnecklace #moonstone #smallbusiness #handmadenecklace #witchesofinstagram #witchyjewelry #lunacrystalcreations

...moonstone magic for your viewing pleasure 🙌🏼✨⚒ #handmade #moonstone #riojeweler #ladysmith #shopsmall #sterling

...moonstone magic for your viewing pleasure 🙌🏼✨⚒ #handmade #moonstone #riojeweler #ladysmith #shopsmall #sterling

{#Baroque the #Spell } #Encrusted in #dainty #white #rhinestones, a #frilly #rose #gold #frame #spins around a #glowing #moonstone #center for a #regal look. Ring $5
Zayiflatici etkisi oldugu bilinen ay tasi.. auni zamanda peroyotlariniz suresince duygusal dalgalanmalari giderir. Tokluk verir. Yakit ile.kullanilrsa sinerji olusturur. Yengec baliknikizler tercih edebilir. Sakral ve 3. Goz cakrasi icin tavsiye edilir
.siparis icin dm

#chakra #raccoon #forests #reminders #gunaydin #farkındalık #mutluluk #mucize #keyif #yasamkocu #meditasyon #karma #koçluk #terapi #regresyonterapisi #reikimaster #mistik #spirituel #hayat #kahve #kahvefali #reikihealing #healing #healinglight #healinglifestyle #postivevibes #moonstone #crystals #crystalhealing #aytasi

Zayiflatici etkisi oldugu bilinen ay tasi.. auni zamanda peroyotlariniz suresince duygusal dalgalanmalari giderir. Tokluk verir. Yakit ile.kullanilrsa sinerji olusturur. Yengec baliknikizler tercih edebilir. Sakral ve 3. Goz cakrasi icin tavsiye edilir
.siparis icin dm

#chakra #raccoon #forests #reminders #gunaydin #farkındalık #mutluluk #mucize #keyif #yasamkocu #meditasyon #karma #koçluk #terapi #regresyonterapisi #reikimaster #mistik #spirituel #hayat #kahve #kahvefali #reikihealing #healing #healinglight #healinglifestyle #postivevibes #moonstone #crystals #crystalhealing #aytasi

Trying to take this photo with a 10-month old climbing all over me is like 🤪 Loving this White Trio set consisting of Opalite, White Agate, and Moonstone. 🌙
-
#layeringnecklace #moonstone #agate #opalite #handmadejewelry #904bossbabes #mompreneur

Trying to take this photo with a 10-month old climbing all over me is like 🤪 Loving this White Trio set consisting of Opalite, White Agate, and Moonstone. 🌙
-
#layeringnecklace #moonstone #agate #opalite #handmadejewelry #904bossbabes #mompreneur

«Si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé de passer beaucoup de temps à vivre une vie dont tu ne veux pas.» – Kevin Ngo
•
Les pierres que je porte sont des pierres de lune.
Sur le plan psychologique en lithothérapie, la pierre de lune correspond à la candeur de l’enfance. A la fois vertueuse et sans malice, cette pierre est agit naturellement pour le bien. La pierre de lune correspond également au bonheur avec son ou sa conjointe. 
Cette pierre permet de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Elle accompagne dans les rêves et facilite les rêves prémonitoires ainsi que l’intuition. Elle aide dans certaines prises de décision qui peuvent s’avérer difficile et dans un esprit plus juste.
•
•
•
#photooftheday #pic #picture #picoftheday #photographylovers #makeup #instamakeup #makeuptutorial #makeupartist #lipstick #eyeshadow #palette #strawberryblonde #youtube #lilichobit #parisienne #jewelry #ring #necklace #citation #collier #bijoux #lithotherapie #pierredelune
#gudule #moonstone

«Si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé de passer beaucoup de temps à vivre une vie dont tu ne veux pas.» – Kevin Ngo

Les pierres que je porte sont des pierres de lune.
Sur le plan psychologique en lithothérapie, la pierre de lune correspond à la candeur de l’enfance. A la fois vertueuse et sans malice, cette pierre est agit naturellement pour le bien. La pierre de lune correspond également au bonheur avec son ou sa conjointe.
Cette pierre permet de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Elle accompagne dans les rêves et facilite les rêves prémonitoires ainsi que l’intuition. Elle aide dans certaines prises de décision qui peuvent s’avérer difficile et dans un esprit plus juste.#photooftheday #pic #picture #picoftheday #photographylovers #makeup #instamakeup #makeuptutorial #makeupartist #lipstick #eyeshadow #palette #strawberryblonde #youtube #lilichobit #parisienne #jewelry #ring #necklace #citation #collier #bijoux #lithotherapie #pierredelune
#gudule #moonstone

Loving this moonstone @evaantiques

Loving this moonstone @evaantiques

If u can c this image clearly....🙂
U can find a happiness in it😀
A lil rabbit near it...🤗
Moments of the lyf....sucks...but the nature never ....🤔shiner of....sky....glows over all the way....😘
#moonstone #moon #rabbit #rabbitsofinstagram #rabbitlover #climatechange #my #universe #fam 
#facts💯

If u can c this image clearly....🙂
U can find a happiness in it😀
A lil rabbit near it...🤗
Moments of the lyf....sucks...but the nature never ....🤔shiner of....sky....glows over all the way....😘
#moonstone #moon #rabbit #rabbitsofinstagram #rabbitlover #climatechange #my #universe #fam
#facts 💯

#piedrasnaturales #labradorita #piedraluna #moonstone #lapislazuli #ojodetigre #amatista
| PULSERAS ORIGINALES INDIA PROMO 300$ |
.
• NEW COLLECTION • 
Telas Organicas de Cañamo 🌱
Mon-Sun | Open 10-18hs | Showroom San Isidro
.
.
#showroom #summer2019 #indianstyle
#cañamo #mothernature #sustentable
#ropa #textil #tinturamadre #showroom #sanisidro

#piedrasnaturales #labradorita #piedraluna #moonstone #lapislazuli #ojodetigre #amatista
| PULSERAS ORIGINALES INDIA PROMO 300$ |
.
• NEW COLLECTION •
Telas Organicas de Cañamo 🌱
Mon-Sun | Open 10-18hs | Showroom San Isidro
.
.
#showroom #summer2019 #indianstyle
#cañamo #mothernature #sustentable
#ropa #textil #tinturamadre #showroom #sanisidro